Hopp til innhold

Ghana

Republikken Ghana

Infografikk - sammenlign land

For å gjøre det enklere har vi valgt ut noen utviklingsindikatorer vi mener er gode å sammenligne ulike land med. Dette er indikatorer som sier noe om befolkning, levevilkår, utdanning, helse, klima, fattigdom, skole og likestilling.

Statistikk

På denne siden finner du verdier for Ghana på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren:

Vis endringer på en indikator. Sammenlign landet med resten av verden.

Sammenlign Ghana med:

 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Areal 238 540 Kvadratkilometer
  Landareal lavere enn 5 m.o.h 0,8 Prosent
  Arealbruk, dyrkbar mark 20,7 Prosent av totalt landareal
  Arealbruk, permanent dyrket mark 69,00 Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog 41,0 Prosent
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Asylsøkere etter ankomstland 2 638 Personer
  Befolkning i byområder 51,2 Prosent
  Befolkning over 60 år 5,4 Prosent
  Befolkningstall 26 984 1000 innbyggere
  Befolkningstetthet 102 Innb. per kvadratkilometer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra 22 978 Personer
  Flyktninger, flyktet til 17 406 Personer
  Fruktbarhetstall 3,6 Antall barn per kvinne
  Internt fordrevne Mangler data Internt fordrevne
  Forventet levealder 65 År
  Forventet levealder for kvinner 66 År
  Forventet levealder for menn 64 År
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Atomkraft Mangler data millioner kilowattimer (kWh)
  Eksport av råolje 4 202 1000 tonn
  Strømforbruk pr innbygger 382 Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm 64,1 Prosent
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Bistand mottatt 1 126 430 000 US Dollar
  Ekstrem fattigdom 25,2 Prosent
  Gjennomsnittlig fattigdomsgap 9,9 Prosent
  Fattiges andel av landets forbruk 5,2 Prosent
  Gnierindeksen 2,80 Indeks, på en skala fra 0-10, der 0 er best
  IHDI - avslører forskjellene 0,391 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - fattigdomsindeks 0,147 Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense 24,20 prosent
  Befolkning som lever i slum i byer 37,9 Prosent av bybefolkningen
  Ubunden bilateral bistand Mangler data Prosent (av giverlandets totale bistand)
  Underernært befolkning Mangler data Prosent
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Antall drepte i væpnede konflikter Mangler data
  Fredsbevarende operasjoner Mangler data Antall deltagere i fredsbevarende operasjoner
  Fredsindeksen 1,807 Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter 0,5 Prosent av BNP
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Barnedødelighet 62 Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalifiserte pleiere 71 Prosent
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år) 65 Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Nye HIV-tilfeller 0,5 Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Malariatilfeller 318,5 Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet 319 Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord 2,27 Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet 43 Antall per 1000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller 165 Tilfeller per 100.000 innb.
  Undervektige barn 13,4 Prosent
  Veksthemmelse 18,70 Prosent av barn under fem år.
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Bevarte områder 7,8 Prosent
  CO2-utslipp 14 620 Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger 0,56 Tonn CO2 per innbygger
  Luftforurensning, antall dødsfall 81 Antall dødsfall per 100.000 innbyggere
  Økologisk fotavtrykk 1,7 Hektar per person
  Økologisk landbruk 0,20 Prosent
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Antall språk Mangler data Antall språk
  Barnearbeid 21,8 Prosent av barn 5-17 år.
  GDI - likestillingsutvikling 0,899 Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene 0,547 Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling 0,579 Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Henrettelser 0 Antall henrettede
  Korrupsjon 43 Skala:0-100
  Likestilling i arbeidslivet 65,8 Prosent
  Likestilling i styring av landet 10,91 Prosent
  Global lykkeindeks 21,4 Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter 1 Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet 17,95 Skala der 0 er best
  Sårbare stater 71,9 Indeks (0-120)
  Sivile rettigheter 2 Skala: 1-7 (1 er best)
  Unge som arbeider 33,50 Prosent av aldersgruppen
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Bredbåndabonnenter 0 Prosent
  Internettbrukere 23,5 Prosent internettbrukere
  Mobiltelefonabonnenter 108,19 Abonnenter per 100 innbyggere
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Lese- og skrivekyndighet blant unge 90,6 Prosent
  Lese- og skrivekyndighet blant unge kvinner i forhold til menn 0,94 Antall kvinner per mann
  Alfabetisme 76,6 Prosent
  Antall år i skole 12 År
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen 88,9 Prosent
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, gutter 75,7 Prosent
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter 68,7 Prosent
  Andelen barn i grunnskolen 99,7 Prosent
  Grunnskolegang, gutter 99,4 Prosent
  Grunnskolegang, jenter 100,0 Prosent
  Likestilling i barneskolen 1,00 Antall jenter per gutt
  Likestilling i ungdomsskolen 0,94 Antall jenter per gutt
  Likestilling i videregående skole 0,63 Antall jenter per gutt
  Videregående skole 51 Prosent av total befolkning innen rett skolealder.
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Tilgang til rent vann 88,7 Prosent
  Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 93 Prosent
  Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda 84 Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 15 Prosent
  Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 20 Prosent
  Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 9 Prosent
 • Flag
  Ghana Enhet Vis graf
  Arbeidsledighet blant kvinner 2,4 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge 12,5 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge menn 10,2 Prosent
  Arbeidsledighet 2,4 Prosent
  Andel av BNI brukt til bistand Mangler data Prosent
  Bruttonasjonalinntekt per innbygger 4 070 PPP$ per innbygger
  Bruttonasjonalprodukt 37 864 368 220 US Dollar
  BNP per innbygger 1 381 US Dollar
  BNP per innbygger i PPP-dollar 4 201 PPP
  Eksport av varer og tjenester 44 Prosent av BNP
  Import av varer og tjenester 55 Prosent av BNP
  Konsumprisindeks 179,2 Indeks: 2005=100
  Primærnæring 22 Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner 0 Prosent
  Sekundærnæring 28 Prosent
  Tertiærnæring 50 Prosent
  Utenlandske direkteinvesteringer 8 Prosent av BNP
  Utenlandsgjeld 17 611 828 000 US dollar

FN-sambandet © 2017