Hopp til innhold

Ghana

Republikken Ghana

På denne siden kan du gjennom diagrammer og tabeller se hvordan Ghana ligger an i forhold til FNs tusenårsmål. Du kan enkelt sammenligne Ghana med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren:

Vis endringer på en indikator. Sammenlign landet med resten av verden.

Sammenlign med:

Forklaring til diagrammene

  • Søylene viser de registrerte verdiene som Ghana har på denne indikatoren.
  • Før muspekeren over diagrammet for å se den faktiske verdien.
  • Klikk på søylene for å se landets posisjon i forhold til andre land.
  • Linjen viser hvilken fremgang landet må ha for å nå tusenårsmålet innen 2015.
  • 1.A: Halvere andelen av verdens befolkning som lever for under en dollar om dagen innen 2015.

    Ekstrem fattigdom
    Ghana
    Ekstrem fattigdom 25,2 Prosent
    Gjennomsnittlig fattigdomsgap 9,9 Prosent
    Fattiges andel av landets forbruk 5,2 Prosent

    1.B: Utvikle og implementere strategier for anstendig og produktivt arbeid for ungdom, i samarbeid med utviklingslandene selv.

    Ghana
    Arbeidsledighet blant unge 12,5 Prosent
    Arbeidsledighet blant kvinner 2,4 Prosent
    Arbeidsledighet blant unge menn 10,2 Prosent

    1.C: Halvere andelen av verdens befolkning som lider av hungersnød innen 2015.

    Ghana
    Underernært befolkning Mangler data Prosent
    Undervektige barn 13,4 Prosent
  • 2.A: Innen år 2015 skal alle barn, gutter som jenter, kunne fullføre grunnutdanning.

    Andelen barn i grunnskolen
    Ghana
    Andelen barn i grunnskolen 99,7 Prosent
    Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen 88,9 Prosent
    Lese- og skrivekyndighet blant unge 90,6 Prosent
  • 3.A: Fjerne forskjellene mellom andelen gutter og jenter i grunnskole innen 2005 og i all utdanning innen år 2015.

    Ghana
    Likestilling i barneskolen 1,00 Antall jenter per gutt
    Likestilling i ungdomsskolen 0,94 Antall jenter per gutt
    Likestilling i videregående skole 0,63 Antall jenter per gutt
    Likestilling i arbeidslivet 65,8 Prosent
    Likestilling i styring av landet 10,91 Prosent
    Lese- og skrivekyndighet blant unge kvinner i forhold til menn 0,94 Antall kvinner per mann
  • 4.A: Redusere barnedødeligheten hos barn under fem år med to tredjedeler mellom 1990 og 2015.

    Barnedødelighet
    Spedbarnsdødelighet
    Ghana
    Barnedødelighet 62 Antall per 1000 levendefødte
    Spedbarnsdødelighet 43 Antall per 1000 levendefødte
    Barn vaksinert mot meslinger 89 Prosent
  • 5.A: Redusere dødsfall i forbindelse med fødsler og graviditet med to tredjedeler innen år 2015.

    Svangerskapsrelatert dødelighet
    Ghana
    Svangerskapsrelatert dødelighet 319 Dødsfall per 100.000 levendefødte
    Fødsler med kvalifiserte pleiere 71 Prosent

    5.B: Sikre universell adgang til reproduktiv helsetjenester

    Ghana
    Fødsler blant unge kvinner (15-19 år) 65 Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
    Bruk av prevensjon 25,6 Prosent
  • 6.A: Stoppe spredningen av hiv/aids og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015.

    Ghana
    Foreldreløse barn i skolen 0,76 Prosent
    Nye HIV-tilfeller 0,5 Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
    AIDS-relaterte dødsfall 10 074 Antall estimert døde,

    6.B: Sikre tilgang til behandling for hiv/aids til alle som trenger det.

    Mangler indikatorer

    6.C: Stoppe spredningen av malaria og andre sykdommer, og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015.

    Ghana
    Barn beskyttet med sengenett med insektsmiddel 46,6 Prosent
    Barn behandlet med anti-malaria medisin 52,6 Prosent
    Tuberkuloserelaterte dødsfall 4 Dødsfall per 100.000 innb.
    Tuberkulosetilfeller 165 Tilfeller per 100.000 innb.
  • 7.A: Integrere prinsippene om bærekraftig utvikling i nasjonal politikk og reversere tap av naturressurser.

    Ghana
    Landområder dekket av skog 41,0 Prosent
    Bevarte områder 7,8 Prosent
    CO2-utslipp 14 620 Tusen tonn
    CO2-utslipp per innbygger 0,56 Tonn CO2 per innbygger

    7.C: Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold innen 2015

    Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda
    Befolkning med tilgang til rent vann i byområder
    Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
    Tilgang til rent vann
    Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
    Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
    Ghana
    Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda 84 Prosent
    Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 93 Prosent
    Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 20 Prosent
    Tilgang til rent vann 88,7 Prosent
    Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 15 Prosent
    Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 9 Prosent

    7.D: Forbedre levekårene for minst 100 millioner slum-beboere innen 2020.

    Ghana
    Befolkning som lever i slum i byer 37,9 Prosent av bybefolkningen
  • 8.A-D: Økt bistand, rettferdige handelsregler og sletting av gjeld.

    Ghana
    Bistand bevilget til de minst utviklede landene (MUL) Mangler data Prosent
    Andel av BNI brukt til bistand Mangler data Prosent
    Bistand bevilget til grunnleggende sosiale tjenester Mangler data Prosent av giverlandets sektor-bistand
    Ubunden bilateral bistand Mangler data Prosent (av giverlandets totale bistand)
    Bistand mottatt av land uten kystlinje Mangler data Prosent av landets BNI
    Bistand mottatt av små øystater med u-landsstatus Mangler data Prosent av BNI
    Subsidier til eget landbruk i OECD-landene Mangler data Prosent
    Nedbetaling av gjeld 8 Prosent av eksportinntektene

    8.E: Gjøre tilgjenglig viktige medisiner til en rimelig pris i utviklingsland, i samarbeid med farmasøytiske selskaper.

    Mangler indikatorer

    8.F: Gjøre ny teknologi, spesielt innen informasjon og kommunikasjon, tilgjengelig i samarbeid med privat sektor

    Ghana
    Telefon- og mobilforbindelser 9,4 Antall per 100 innbyggere
    Internettbrukere 23,5 Prosent internettbrukere
    Bredbåndabonnenter 0 Prosent

FN-sambandet © 2017