Hopp til innhold

Haiti

Republikken Haiti

Etter mange år med fattigdom, vold, ustabilitet og svært brutale regimer er Haiti i dag Latin-Amerikas fattigste land. Et stort jordskjelv i 2010 medførte enorme materielle skader og gjorde 3 millioner mennesker avhengig av nødhjelp.

Sist oppdatert 18.05.2016

Geografi og miljø

Haiti er den vestlige delen av øya Hispaniola, og består også av en rekke mindre øyer. På den østlige delen av øya ligger Den dominikanske republikk. Haiti er kupert og har mye fjell. Ved kysten ligger det sletter og mindre dalstrøk. Klimaet er tropisk, men kjøles ned av passatvindene i området. Temperaturene varierer med høydeforskjellene i landet. I de fleste delene av landet er det to regntider i løpet av året. Øya er spesielt utsatt for orkaner mellom august og november. Frodige skoger har tidligere dekket hele øya, men i dag er bare rundt 1,5 prosent av den opprinnelige skogen igjen. Avskogingen har hatt store miljømessige følger for Haiti. Jorderosjonen er enorm, og landet er svært utsatt for flom og oversvømmelser. Haiti ligger i en region som er utsatt for jordskjelv og i 2010 opplevde landet sitt kraftigste jordskjelv på 200 år. Skjelvet ble målt til 7,0 på Richters skala.

Ecoprint

0.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Haiti ville vi trenge 0.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Christopher Columbus gikk i land på øya Hispaniola i 1492 og erklærte den som spansk. Øya var bebodd av indianere som på 1500-tallet raskt ble utryddet gjennom krigføring, tvangsarbeid og europeiske sykdommer. Franske sjørøvere bosatte seg på den vestlige delen av øya på 1600-tallet, og i 1697 overga Spania offisielt området som i dag er Haiti til Frankrike. Haiti ble en av Frankrikes rikeste kolonier, med store plantasjer som dyrket sukker, kaffe og bomull. Plantasjene ble drevet ved hjelp av slavearbeid, og i denne perioden ble det fraktet opp mot tre millioner slaver fra Afrika til Haiti. I 1791 brøt det ut et selvstendighets- og slaveopprør i landet. Frankrike klarte ikke å slå ned opprøret og mistet kontroll over kolonien. I 1804 ble Haiti selvstendig, og var verdens første svarte republikk. Siden har forholdene i landet vært kaotiske. USA har grepet inn flere ganger og okkuperte Haiti fra 1915 til 1934. Landet var styrt av legen François Duvalier ("Papa Doc") fra 1957-1971. Etter hans død tok sønnen Jean-Claude ("Baby Doc") over. Regimene var svært diktatoriske og brutale. ”Baby Doc”ble avsatt ved et militærkupp i 1986. Landet har i ettertid vært preget av uroligheter med flere militærkupp. Det første demokratiske valget ble først gjennomført i 1996.

Samfunn og politikk

Presidenten og regjeringen har den utøvende makten i Haiti. Presidenten velges for fem år av gangen. Landets første demokratiske grunnlov ble godkjent i en folkeavstemning i 1987 og er inspirert av det amerikanske og franske systemet. I følge grunnloven er Haiti en demokratisk republikk, men det demokratiske systemet fungerer dårlig. De politiske partiene er svake, og fungerer mest som redskap for sterke individer som ønsker seg makt. Både politikken og rettsvesenet er gjennomsyret at korrupsjon - hovedsaklig på grunn av lave lønninger og få ressurser. Situasjonen i landet er kaotisk. Fire av fem lever i fattigdom, svært få har tilgang til rent vann og spedbarnsdødeligheten er den høyeste i Latin Amerika. Det er for det meste frivillige bistandsorganisasjoner som gir befolkningen sosiale tjenester som helsetjenester og utdanning. På grunn av fattigdom og politisk vold bor i dag rundt 1,5 millioner haitiere i andre land. Jordskjelvet i 2010 førte til enorme ødeleggelser og raserte hovedstaden. Mange bor fortsatt i improviserte leire og hjelpearbeidet etter katastrofen tar tid på grunn av mangel på infrastruktur.

Økonomi og handel

Haiti har det laveste bruttonasjonalprodukt per innbygger på den vestlige halvkule, og landet er et av verdens fattigste. Forskjellene på fattig og rik innad i landet er stor. Uten bidrag fra utlandet ville landets økonomi ha falt sammen. Jordbruket er lite effektivt og produserer for det meste mat til den enkelte husholdning. Industrien er enkel og består i hovedsak av utenlandske fabrikker. De bidrar lite til statens inntekter på grunn av svært generøse skatteregler. Lønnsnivået er også svært lavt. Landet sliter med mye korrupsjon, og den urolige situasjonen gjør det vanskelig for utenlandske og nasjonale bedrifter å etablere seg i landet. Flere haitiske ressurspersoner har derfor valgt å reise ut av Haiti. Mange familier overlever i dag på penger de får tilsendt fra slektninger i utlandet. Det foregår også mye smugling til USA, og da spesielt av narkotika. Et samarbeid med Verdensbanken ble startet i 2004 i et forsøk på å stabilisere og normalisere økonomien. Hyppige naturkatastrofer har vært en stor økonomisk belastning for landet, ikke minst jordskjelvet i 2010 som medførte enorme materielle skader og gjorde 3 millioner mennesker avhengig av nødhjelp.

Kort om

Haiti

Hovedstad:

Port-au-Prince

Etniske grupper:

Afrikansk opprinnelse 95%, europeisk opprinnelse/blandet 5%

Språk:

Fransk (offiselt), kreolsk (offiselt)

Religion:

Katolikker 54,7%, protestanter 28,5%, voodo 2,1%, andre/ingen 14,8%. Mange praktiserer elementer av voodoo som en del av andre religioner.

Innbyggertall:

10 603 731

Styreform:

Republikk

Areal:

27 750 Km2

Myntenhet:

Gourde

BNI pr innbygger:

1 762 PPP$

Nasjonaldag:

1. januar

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017