Hopp til innhold

Honduras

Republikken Honduras

Honduras er blant Latin-Amerikas fattigste land. Militærstyre og politisk ustabilitet, korrupsjon og kriminalitet har preget landets moderne historie.

Sist oppdatert 27.03.2014

Geografi og miljø

Honduras er nest størst av de mellomamerikanske landene. Minst 75 % av landet består av fjell, og fjellene strekker seg fra Nicaragua i sørøst til El Salvador i sørvest. I sør avgrenses de av en smal kyststripe ved Fonsecabukten i Stillehavet. Nordover går fjellene over til åser, og landet ender i en lang kyst ved Karibhavet. Navnet Honduras kommer fra det spanske ordet hondo, som betyr dyp. Navnevalget henspiller på elvedalene Ulúa og Aguán som går nordover fra det sentrale høylandet til kysten. Nordøst i landet er det regnskoger, men de trues av tømmerhogst og utvidelse av jordbruksområder. Avskogningen øker også risikoen for jorderosjon. Landets største ferskvannskilde, Lago de Yojoa, forurenses av gruvene. Ved kystene er klimaet tropisk. Inne i landet er det tørrere og kjøligere. Temperaturen er stabil og varierer kun med høyden. Landet er utsatt for kraftige orkaner og oversvømmelser. Orkanen Fifi i 1974 er den hittil mest ødeleggende. Den tok rundt 12 000 menneskeliv og forårsaket store skader på bananplantasjer og boliger.

1987
1999

Rekefarmene dominerer i dag Fonsecabukta, og det har store konsekvenser både for befolkningen og miljøet. Les mer

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Honduras ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Honduras var tidlig bebodd av ulike indianerfolk. Mayaindianerne slo seg ned i den vestlige delen av Honduras og utviklet blant annet avansert matematikk og tidsregning. Mayaene hadde sin høykultur 600-800 år e.Kr. i byen som nå heter Copán. Christopher Columbus ankom i 1502, og i løpet av noen tiår ble Honduras innlemmet i det spanske imperiet. Fra 1570 ble landet styrt fra Guatemala sammen med andre spanske kolonier. Disse landene dannet en løs føderasjon etter at de ble selvstendige fra Spania på 1820-tallet. Samarbeidet varte imidlertid ikke lenge, og i 1838 ble Honduras selvstendig republikk. De liberale og de konservative har siden vekslet mellom å være i opposisjon og i posisjon. Med unntak av en kort periode (1957-1963) har Honduras vært kontrollert av militæret hele landets moderne historie. Et forsøk på å skille den sivile og militære makten som startet på 1990-tallet viste seg å mislykkes, da landets president ble avsatt i et nytt militærkupp i 2009.

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 1982 er Honduras et demokrati der presidenten har utøvende makt, parlamentet lovgivende makt, og domstolene dømmende makt. Militærets innflytelse fortsetter imidlertid å prege politikken i landet. Både under og etter kuppet i 2009 har Honduras gjennomgått flere politiske kriser, der de ulike maktinstansene i landet (presidenten, parlamentet og domstolene) har vært i konflikt med hverandre. Helt siden starten av 1900-tallet har de to høyrepartiene Det liberale partiet og Det nasjonale partiet dominert politikken. De siste tiårene har noen mindre partier etablert seg, og blitt valgt inn i nasjonalforsamlingen. Rettssystemet er svekket av korrupsjon, og preges av å bli styrt av politikere. Organisert kriminalitet og vold er i vekst, og Honduras ble i både 2012 og 2013 kåret til verdens farligste land som ikke er i krig. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at både politi og militære aktivt hindrer etterforskninger.

Økonomi og handel

Honduras er et av Latin-Amerikas fattigste land. Økonomien var lenge helt avhengig av banan- og kaffeeksport, men i dag står utenlandske - særlig amerikanske - fabrikker for en stor del av eksporten. Fabrikkene er plassert i skattefrie soner, og produserer særlig klær for eksport til USA. Penger som utflyttede honduranere sender hjem til familiene sine er viktig økonomisk. I 1998 rammet orkanen Mitch landet. Den ødela 70 prosent av bananplantasjene, og store deler av kaffeproduksjonen. Økonomien fikk en alvorlig knekk, men kom seg gradvis etter stor utenlandshjelp. Nabolandenes handelsblokade etter statskuppet i 2009, samt den globale finanskrisen, førte også til økonomisk nedgang.

Kort om

Honduras

Hovedstad:

Tegucigalpa

Etniske grupper:

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 90%, indianere 7%, afrikansk opprinnelse 2%, europeisk opprinnelse 1%

Språk:

Spansk (offisielt), indianske dialekter

Religion:

Romersk-katolske 97%, protestanter 3%

Innbyggertall:

8 423 917

Styreform:

Demokratisk konstitusjonell republikk

Areal:

112 490 Km2

Myntenhet:

Lempira

BNI pr innbygger:

5 084 PPP$

Nasjonaldag:

15. september

Satellittbilder

Industri: Fonsecabukta

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017