Hopp til innhold

India

Republikken India

India er et av verdens største og mest folkerike land, og en av verdens første avanserte sivilisasjoner oppsto her for mer enn 5000 år siden. I dag preges landet av store forskjeller og eksplosiv befolkningsvekst.

Sist oppdatert 01.02.2016

Geografi og miljø

India er et av verdens største land. Geografisk kan landet deles inn i tre landskapstyper: Himalaya-fjellkjeden i nord, det nordindiske slettelandskapet og platålandskapet i sør. Himalaya består av fjellkjeder som går parallelt, og mellom disse ligger det fruktbare daler som Kashmirdalen. Slettelandskapet i nord er et av Indias mest fruktbare, og mange av landets største elver renner her, som Ganges, Indus, Brahmaputra og deres sideelver. Rundt 57 prosent av jorda brukes til jordbruk, resten er skog, ørken, byer, beitemark eller ligger brakk. Klimaet er svært variert siden landet er så stort. Klimaet kan deles i to soner, en temperert i nord og en tropisk i sør. I nord veksler temperaturen mellom 15 grader i januar til 30-40 i mai, mens i sør er temperaturen jevnt mellom 25 og 35 grader. India har omfattende miljøproblemer. Et stort problem er ukontrollert utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien, noe som har ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset.

1976
1999

I Sundarban har man klart å bevare mangroveskogen og få tigeren til å trives. Men stadige nye rekefarmer truer harmonien. Les mer

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i India ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

En av historiens tidligste høykulturer, Induskulturen, utviklet seg ved elven Indus’ bredder i dagens India 3000 år f.Kr. Indoeuropeernes religion la fundamentet for hinduisme og har påvirket Indias kultur. På 700-tallet begynte araberne felttog mot India, og tyrkerne kom etter på 1100-tallet, ulike muslimske herskere på 1200-tallet kom med impulser innen kultur, litteratur og arkitektur. I 1498 fant portugiseren Vasco da Gama sjøveien til India. Flere europeere fulgte etter og opprettet handelsstasjoner. På 1700-tallet kollapset Mongulriket, og Det britiske øst-indiakompaniet innledet en hensynsløs utnyttelse av den indiske befolkningen, i 1858 overtok den britiske regjeringen kontrollen fra kompaniet. I 1885 ble Indian National Congress (kongressparitet) etablert. De ledet frihetskampen med Mohandas Karamchand Gandhi som leder. Han førte en ikke-voldelig linje og flere millioner indere protesterte med fredelig sivil ulydighet. Gandhi var hinduist og muslimene fryktet for hinduisk dominans i en framtidig selvstendig stat. Da India fikk sin selvstendighet i 1947 ble derfor to stater etablert - hinduiske India og islamske Pakistan.

Samfunn og politikk

India er en føderasjon av delstater som har egne regjeringer. Samtidig er det den sentrale regjeringen som bestemmer over utenrikspolitikk, forsvar, utviklingsplanlegging og valuta. Det er innført kvoteringsordninger for kvinner og personer fra lavere kaster til parlamentet. Delstatsregjeringene er ansvarlige for områder som skole, sykehus, kollektivtrafikk og jordbruk. Landet har mange politiske partier, men det er det venstrevridde kongresspartiet som har hatt makten i mesteparten av tiden etter selvstendigheten. India har opplevd positiv økonomisk utvikling de seinere årene, og har en voksende middelklasse. Landet er likevel preget av enorme forskjeller og en stor del av landets befolkning lever i fattigdom. Verst er det i slumområdene i storbyene og på landsbygda, der nærmere en fjerdedel av alle indere bor. Det hinduistiske kastesystemet preger fortsatt samfunnet. De siste årene har landet opplevd økt korrupsjon, opprør og terrorhandlinger. India er en atommakt, og har lenge ligget i strid med Pakistan om Kashmir. Landet ønsker å bli et permanent medlem av FNs sikkerhetsråd.

Økonomi og handel

Etter selvstendigheten har India hovedsakelig hatt en sosialistisk tilnærming til økonomien. Staten har hatt streng kontroll over den private sektoren, utenlandshandel og utenlandsinvesteringer. Men fra 1991 har de gjennomført økonomiske reformer og mindre statlig kontroll over utenlandshandel og investeringer, det har ført til politisk debatt. India har en av verdens raskest voksende økonomier, og er Asias tredje største etter Kina og Japan. Samtidig har veksten vært ujevn når man sammenlikner ulike sosiale grupper, økonomiske grupper, regioner og forskjellene mellom by og landsbygd. India har utviklet en kjernekraftindustri, er en stor våpenprodusent og bygger egne romskip. Landet er også en av de store innenfor IT-bransjen. En viktig side av den økonomiske utviklingen i landet er den svarte økonomien, som ikke registreres i den offisielle statistikken. India ble påvirket av finanskrisen, som sammenfalt med en stor monsun i 2008. Likevel fortsatte landets økonomi å vokse i 2009 - mye takket være en pengepakke fra regjeringen som skulle stimulere viktige sektorer i landet.

Kort om

Indias flagg

Hovedstad:

New Delhi

Etniske grupper:

Indo-ariere 72%, dravider 25%, mongoler og andre 3% (2000)

Språk:

Engelsk(offisielt), hindi (offisielt) 41%, bengali 8.1%, telugu 7.2%, marathi 7%, tamil 5.9%, urdu 5%, gujarati 4.5%, kannada 3.7%, malayalam 3.2%, oriya 3.2%, punjabi 2.8%, assamese 1.3%, maithili 1.2%, andre 5.9% (2001)

Religion:

Hinduer 79,8%, muslimer 14,2%, kristne 2,3%, sikher 1,7%, andre/uspesifisert/ingen 2% (2011)

Innbyggertall:

1 282 390 303

Styreform:

Føderal Republikk

Areal:

3 287 260 Km2

Myntenhet:

Rupi

BNI pr innbygger:

6 089 PPP$

Nasjonaldag:

15. august

Satellittbilder

Naturforvaltning: Sundarban

Urbanisering: Delhi

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017