Indonesia

Republikken Indonesia

Vis land

Indonesia er en øygruppe som befinner seg på vulkansk grunn. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på slutten av 1990-tallet, men har de senere årene hatt økt politisk stabilitet og jevn økonomisk vekst.

Sist oppdatert 02.11.2011

Geografi og miljø

Indonesia er en øygruppe bestående 17 506 øyer, hvor de største er Java, Sumatra, Kalimantan, Ny-Guinea og Sulawesi. Indonesia befinner seg i et område hvor tre deler av jordskorpen møtes. Landet har derfor et stort antall aktive vulkaner, og jordskjelv er et vanlig fenomen. Tsunamien som traff enorme områder i Sørøst-Asia og tok livet av mange mennesker på det nordlige Sumatra i 2004 skyldtes eksempelvis et underjordisk jordskjelv. Indonesias øyer preges av skogkledde fjell, men vidstrakte lavlandsområder finnes også på noen av øyene. Landet har et tropisk kystklima, med luftfuktighet mellom 70-90 prosent. Det er små temperaturvariasjoner, og gjennomsnittet ligger på 27-28 grader i lavlandet, mens det er litt kjøligere i fjellene. Bruk av olje og kull som energikilder, i tillegg til overforbruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, har skapt betydelige miljøproblemer. Indonesia rommer verdens tredje største tropiske regnskog og skogen dekker 70% av landets areal. Avskoging er et økende problem.

Palmeoljeplantasjene i Indonesia fører til avskoging av det tropiske lavlandet. Les mer

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Indonesia ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Indonesias befolkning innvandret fra det sørøstasiatiske fastlandet rundt 500 f.Kr. Islam spredte seg til landet på 1300-tallet, og ble etter hvert den dominerende religionen i området. Portugiserne ønsket monopol over krydderhandelen fra Østen, og var de første europeerne som etablerte seg i landet. I 1602 fikk Nederland kontroll gjennom etableringen av det Forente Østindiakompaniet, men selskapet gikk konkurs i 1799 og Indonesia ble formelt nederlandsk koloni. Japans invasjon av Indonesia under andre verdenskrig blåste liv i landets frigjøringsbevegelse. Etter krigen klarte ikke Nederland å ta tilbake kontrollen over landet, og under ledelse av nasjonalistlederen Sukarno ble Indonesia erklært uavhengig i 1949. For sterke koblinger til kommunistene skapte misnøye, og etter et CIA støttet statskupp i 1968 ble general Suharto president. Suharto lanserte det politiske programmet «Den nye orden», hvor utenlandske investeringer ble vektlagt. Landet ble imidlertid hardt rammet under den asiatiske finanskrisen i 1998. Dette utløste voldsomme protester mot Suhartos autoritære regime, og han gikk av med makten.

Samfunn og politikk

Indonesia er en republikk, og både presidenten og nasjonalforsamlingens 550 medlemmer velges for fem år. Landet er inndelt i 30 provinser, i tillegg til spesialregionene Aceh og Yogyakarta og hovedstadsdistriktet Jakarta. I den senere tid har demokratiske institusjoner blitt utbygd, med politiske partier, en relativt fri presse og en revidert grunnlov. Blant Indonesias befolkning er det religiøse, etniske og kulturelle motsetninger, og voldelige separatistgrupper har vært et problem i enkelte områder. I 2005 kom man frem til en politisk løsning på den voldelige konflikten i Aceh. Indonesias kultur bærer preg av religiøst mangfold, men innslag fra hinduisme, buddhisme, islam og animisme.

Økonomi og handel

Indonesia opplevde økonomisk vekst under Suhartos styre, men den asiatiske finanskrisen i 1998 rammet landet hardt. De senere årene har bruttonasjonalproduktet (BNP) steget og i dag er Indonesia den største økonomien i Sørøst Asia. Indonesia er verdens største produsent av palmeolje og blant landets største industrier er olje- og energi, tekstiler, fottøy, gruvedrift, sement, skogsdrift, gummi, matvarer og turisme. De største eksportlandene er Japan, Singapore, USA og Kina. Utenlandske investeringer har økt kraftig de siste årene. Hoveddelen av den økonomiske veksten har vært konsentrert til øyen Java og hovedstaden Jakarta. Landets mange øyer skaper transportmessige utfordringer, og et godt utbygd transportnett finnes kun i de tett befolkede delene. Med økt økonomisk vekst har også forskjellene mellom fattig og rik økt. Fattigdommen er størst på landsbygda. Indonesia har god kontakt med nabolandene, og landet er en av grunnleggerne av ASEAN, en sørasiatisk organisasjon for politisk og økonomisk samarbeid. Palmeoljeplantasjer er den største årsaken til avskoging i Indonesia. I 2010 inngikk Indonesia en avtale om tiltak for å bevare regnskogen, som en del av det internasjonale samarbeidet for å redusere klimautslipp.

Kort om

Indonesia

Hovedstad:

Jakarta

Etniske grupper:

Javanesere 40,6 %, sundanesere 15 %, maduresere 3,3 %, andre 38,4 % (2000)

Språk:

Bahasa Indonesia (malayisk), engelsk, nederlandsk, javanesisk og andre lokale dialekter

Religion:

Muslimer 86,1 %, protestanter 5,7 %, katolikker 3 %, hinduer 1,8 %, andre 3,4 % (2000)

Styreform:

Republikk

Satellittbilder

Avskoging: Papua

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2014