Hopp til innhold

Iran

Den islamske republikken Iran

Iran styres av et demokratisk prestestyre. Landet har store oljeressurser og er en av verdens mest fjellrike nasjoner.

Sist oppdatert 02.02.2016

Geografi og miljø

Iran består i hovedsak av fjell og høysletter lokalisert i sentrale områder av landet. De flate, dyrkbare områdene ligger ved kysten ved det Kaspiske hav og den Persiske bukt. Klimaet i Iran varierer mye mellom høylandet, hvor det er kaldt og ofte snør, og lavlandet hvor det kan bli opptil 40-50 varmegrader. Iran har ofte blitt rammet av kraftige og ødeleggende jordskjelv som tar mange menneskeliv. På grunn av utslipp av oljesøl under Golfkrigen er den persiske bukta fortsatt svært forurenset. CO2-utslipp fra biler, parallelt med forurensningen fra olje- og tungindustrien har svekket kvaliteten på lufta, særlig i byene. Teheran, hovedstaden, er rangert som en av verdens mest forurensede byer.

1976
2001

Hamoudsjøen i Iran forsvant på grunn av tørke i Afghanistan. Les mer

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Iran ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Iran, tidligere kalt Persia, var i oldtiden verdens største og mektigste herredømme. Landet har blitt styrt av en rekke dynastier, og var under mongolsk styre i over 300 år. Under andre verdenskrig invaderte britiske og sovjetiske tropper området. I 1953 var et britisk-amerikansk kupp der de avsatte statsministeren som hadde nasjonalisert oljeindustrien. De satte inn en konge som var vestens alliert.  Misnøyen med Shaens (kongens) politikk og hans forsøk på å vestliggjøringe det iranske samfunn, førte i 1979 til den iranske revolusjonen. Shaen ble tvunget til å forlate landet og ayatolla Khomeini tok over makten. Det monarkiske styresettet ble forkastet og erstattet med en islamsk republikk. I 1979 okkuperte en gruppe studenter den amerikanske ambassaden i Teheran og tok gisler. Siden den gang har forholdet mellom Iran og USA vært anspent. I 1980 gikk Irak under ledelse av Saddam Hussein til krig mot Iran. Den åtte år lange krigen kostet, i følge vestlige kilder, ca 400.000 mennesker livet.

Samfunn og politikk

Irans styreform er en blanding av prestestyre og demokrati. Den åndelige lederen er øverste sjef over både presidenten og parlamentet. Han kontrollerer rettsapparatet, media, politiet og militæret. Verken prestene eller den åndelige lederen velges av folket, mens presidenten og parlamentet velges hvert fjerde år. Den iranske grunnloven fra 1979 slår fast at islamsk lov, sharia, står over alle lover i samfunnet. I senere tid har Iran vært preget av maktkampen mellom det konservative presteskapet og de mer liberale folkevalgte organene. Iran ble lenge beskylt, særlig av USA, for å drive med utvikling av atomvåpen. Iran hevdet at det var kun fredelige hensikter med kjernekraftprosjektene. Internasjonale sanksjoner mot Iran ble innført i 2004, og i 2015 inngikk Iran en avtale om å trappe ned på kjernekraftprosjektene. I 2016 godkjente FN Irans nedtrapping og internasjonale sanksjoner fjernes. Ytringsfriheten og retten til å organisere seg i Iran er svært begrenset. Myndighetene kritiseres for bruken av straffemetoder som for eksempel steining til døde.

Økonomi og handel

Mesteparten av Irans eksport er basert på olje og gass, oljeforekomstene, samt landets strategiske beliggenhet har skapt en rekke problemer nasjonalt og internasjonalt. På midten av 1970-tallet kom det en lov om fullstendig nasjonalisering av oljeindustrien og siden har det vært Irans største inntektskilde. Oljeprisene på verdensmarkedet påvirker landets økonomi mye. Økt satsning på jordbrukssektoren har bedret eksporten av jordbruksartikler, men landet er avhengig av matimport. Hindringer som underskudd i offentlig sektor og praktisering av islamsk lovgiving, også innenfor økonomien, har vanskeliggjort Irans deltagelse på verdensmarkedet. Amerikanske myndigheter har siden 1995 ført en handelsblokade mot Iran og det har vært innført internasjonale økonomiske sanksjoner. Årsaken er blant annet mistanke om iransk atomvåpenprogram, samt beskyldninger om iransk støtte til den militære organisasjonen Hizbollah. Fra 2016 skal de internasjonale sanksjonene trappes ned. Iran har et anstrengt forhold til USA og Israel, og det er offisiell iransk politikk at den jødiske staten skal ødelegges. Iran sliter med korrupsjon og svart økonomi.

1975
2001

Forsalting av jorda, palmepest og krig er noen av årsakene til at daddelpalmeskogen i Iran og Irak har blitt kraftig redusert de siste tretti årene. Les mer

Kort om

Iran

Hovedstad:

Teheran

Etniske grupper:

Persere 61%, azeri 16%, kurdere 10%, arabere 3%, lur 6%, balochi 2%, turkmenere 2%

Språk:

Persisk (offisielt), tyrkisk, kurdisk, gilaki, mazandarani, luri, balochi, arabisk

Religion:

Muslimer (offisiell religion) 99.4% (shia 90-95%, sunni 5-10%), andre 0.3%, uspesifisert 0.4% (2011)

Innbyggertall:

79 476 308

Styreform:

Teokratisk republikk

Areal:

1 745 150 km2

Myntenhet:

Rial

BNI pr innbygger:

17 366 PPP$

Nasjonaldag:

11. Februar

Satellittbilder

Avskoging: Shatt al-Arab

Vanntilførsel: Det mesopotamiske sumplandet

Vanntilførsel: Hamoudsjøen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017