Hopp til innhold

Island

Republikken Island

Island er en vulkansk øy som er kjent for sine varme kilder og dramatiske natur. Landet er i ferd med å jobbe seg tilbake, etter at det ble hardt rammet av den internasjonale finanskrisen i 2008.

Sist oppdatert 21.01.2016

Geografi og miljø

En tiendedel av Island er dekket av isbreer. I tillegg har landet hundrevis av varme kilder og geysirer. Midt i landet ligger fjell og isbreer, mens kysten er flatere og har flere og dype fjorder. Island ligger på en undersjøisk fjellkjede som går langs atlanterhavsbunnen. Fjellet ligger midt mellom to kontinentalplater som sakte beveger seg fra hverandre. På grunn av dette har landet flere aktive vulkaner. Gjennomsnittlig har Island vulkanutbrudd hvert femte år. I 1963 ble den nye øya Surtsey dannet av et stort utbrudd. Island ligger rett sør for polarsirkelen, men på grunn av Golfstrømmen er klimaet relativt mildt. Landet har svale somre og milde vintre og de fleste havnene er isfrie. Som følge av både vind og overbeiting er jorderosjon et av de største miljøproblemene på Island.

1973
2000

En av de største isbreene på Island krymper, og forskerne er uenige om årsakene. Les mer

Historie

Island var antagelig bebodd av irske munker før skandinavene begynte å bosette seg der fra 870. Innen 930 var all den dyrkbare jorda tatt, og et lovgivende og dømmende parlament, Alltinget, ble etablert. Kristendommen ble innført rundt år 1000. Island var selvstendig fram til 1262, da landet ble slått sammen med Norge. På slutten av 1400-tallet ble Island og Norge en del av Danmark under Kalmarunionen. Klimaet var hardt og kaldt på 1800-tallet og mange islendinger emigrerte til USA og Canada. Det vokste etter hvert fram en islandsk frigjøringsbevegelse, og i 1870 fikk landet sin egen grunnlov. I 1918 ble landet selvstendig, selv om den danske kongen fortsatt skulle være statssjef. Under andre verdenskrig tok USA militær kontroll over Island. Danmark var okkupert av tyskerne og amerikanerne ønsket en angrepsbase mellom USA og Europa. Island fikk først tilbake sin selvstendighet i 1944, etter at en folkeavstemning vedtok å avslutte unionen med Danmark. Landet hadde ikke et eget militært forsvar, og inngikk på 50-tallet en avtale med USA, som påtok seg ansvaret for forsvaret mot at de kunne stasjonere tropper og benytte flybasen i landet.

Samfunn og politikk

Island er en republikk med president som øverste leder. Presidenten har liten politisk makt, og har for det meste seremonielle oppgaver. Landet har etter grunnloven fra 1944 et parlamentarisk styre, basert på demokrati og flerpartivalg. Det er statsministeren som er regjeringsoverhodet og utnevner regjeringen. Den islandske nasjonalforsamlingen kalles Alltinget og består av 63 personer. Alltinget kan dateres helt tilbake til 930. Island har i likhet med de andre skandinaviske landene en lang sosialdemokratisk tradisjon. Landet har et velutviklet velferdssystem, med gratis utdanning, et godt helsevesen og gode sosial- og trygdeordninger. Finanskrisen i 2008 fikk store konsekvenser for mange islendinger, og mange har mistet tilliten til politikerne. Selv om Island har vært i forhandlinger med EU, har planene om EU-medlemskap foreløpig blitt lagt på is.

Økonomi og handel

Island var lenge et av verdens rikeste land. Økonomien var i stor grad basert på fiskenæringen, som stod for 60 prosent av eksportinntektene. På 90-tallet startet myndighetene med en kraftig liberalisering av økonomien. Statlige bedrifter ble solgt og de største bankene ble privatisert. Finanssektoren vokste seg stor, og mange islandske banker etablerte seg i utlandet. Dette skapte en svært høy økonomisk vekst. Før finanskrisen slo inn hadde bankene en omsetning som var tolv ganger større enn landets BNP. I tillegg hadde bankene en like stor utenlandsgjeld, fordi de hadde tatt opp store lån i utlandet for å finansiere egne lån. Da finanskrisen slo inn i 2008 brøt de tre største bankene sammen. Staten tok over bankene i et forsøk på å stabilisere økonomien. Mange islandske bedrifter gikk konkurs, den islandske krona sank dramatisk og arbeidsledigheten økte. Island ble det første landet i Norden som mottok et kriselån på 2,1 milliarder dollar fra IMF. I løpet av 2010 stabiliserte økonomien seg igjen, og i årene etter har det vært økonomisk vekst i landet.

Kort om

Island

Hovedstad:

Reykjavik

Etniske grupper:

Nordisk og keltisk opprinnelse 94%, andre 6%

Språk:

Islandsk, engelsk, andre nordiske språk, tysk

Religion:

Protestanter 73,8%, romersk-katolske 3,6%, frikirkesamfunn 5,9%, andre religioner 3,9%, ingen/uspesifisert 16,7% (2015)

Innbyggertall:

336 728

Styreform:

Republikk

Areal:

103 000 km2

Myntenhet:

Islandsk krone

BNI pr innbygger:

46 547 PPP$

Nasjonaldag:

17. Juni

Satellittbilder

Isbre: Breidamerjökull

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017