Hopp til innhold

Israel

Staten Israel

I 1948 ble den jødiske staten Israel opprettet på det som palestinerne betraktet som sitt land. Konflikten mellom palestinere og israelere har pågått siden. Området der dagens Israel ligger har vært bebodd av mennesker i mange tusen år.

Sist oppdatert 14.01.2016

Geografi og miljø

De nordlige delene av Israel består av kupert slettelandskap, med god vanntilgang og fruktbart jordsmonn. Lenger sør strekker langstrakte sletter seg utover mot den lavtliggende kysten. Jo lenger sør man kommer, dess tørrere og goldere blir landskapet. I grensetraktene mot Egypt er det mer eller mindre rent ørkenlandskap. I øst danner Jordanelven, som renner gjennom et dypt dalføre, en naturlig grense mot nabolandet Jordan. Det er nokså stor forskjell på klimaet i de nordlige og sørlige områdene – langs kyststripen er det stort sett temperert Middelhavsklima, mens det lenger sør er typisk ørkenklima, med store temperatursvingninger og lite nedbør året gjennom. Det største miljøproblemet i landet er tilgangen til vann. Skogplantingsprosjekter har bidratt til å stabilisere vanntilgangen, og Israel har også eksperimentert mye med avsalting av sjøvann. Foreløpig er ikke denne teknologien kommet langt nok til å være lønnsom i bruk.

1972
2002

Vannstanden i Dødehavet synker med omtrent en meter i året. Les mer

Historie

Området der dagens Israel ligger har vært bebodd av mennesker i mange tusen år, og den omstridte hovedstaden Jerusalem nevnes i egyptiske skrifter så tidlig som 1400 år f.Kr. Mange forskjellige folkeslag bodde i området, og kom til makten i ulike perioder. Landet ble erobret av Aleksander den store ca 300 år f.Kr., og ble senere innlemmet i Romerriket. Området ble invadert av arabiske styrker på 600-tallet, og forble under arabisk kontroll mer eller mindre sammenhengende fram til første verdenskrig. Da det muslimske ottomanske imperiet falt etter første verdenskrig ble området lagt under britisk styre etter mandat fra Folkeforbundet. Den voksende nasjonalistiske bevegelsen blant jøder som innvandret til området på 1800-tallet kulminerte etter andre verdenskrig i Israels selvstendighetserklæring i 1948. FN hadde i forkant vedtatt at området skulle deles mellom arabiske palestinere og jøder. Alle de arabiske nabolandene erklærte krig mot den nydannede staten. Israel gikk imidlertid seirende ut av konflikten, og la beslag på mesteparten av landområdene tiltenkt palestinerne. De neste tiårene utkjempet Israel flere kriger mot sine naboland, og den dag i dag er landets grenser særdeles omstridte.

Samfunn og politikk

Knesset, som velges for fire år av gangen, er Israels nasjonalforsamling. Tradisjonelt har makten ligget hos forsamlingens 120 medlemmer, og hos den regjeringen de velger. Presidenten utpekes også av Knesset, men har mest en representasjonsrolle. Israel har ikke klart å bli enige om en grunnlov, men vedtar lovene fortløpende i Knesset. Israel er et splittet samfunn. Landets jødiske befolkning består av to hovedgrupper: De ashkenasiske jødene, som innvandret fra Europa, og de sefardiske jødene som er av asiatisk og afrikansk opprinnelse. De europeiske jødene dominerte i den sionistiske bevegelsen som var sentral i opprettelsen av Israel, og har senere forblitt en politisk og kulturell elite i landet. Et av de grunnleggende diskusjonstemaene i landet er hvilken rolle jødedommen skal ha i statlige organer og i samfunnet. Det er store uenigheter mellom ortodokse og ikke-religiøse israelere.  Etter Sovjetunionens fall flyttet over en milion jøder fra tidligere sovjetstater til Israel. Landets største minoritet er arabiske israelere; palestinere som ble boende i Israel etter at staten ble opprettet. Menneskerettighetsgrupper anklager den israelske staten for å behandle arabiske israelere dårligere enn den jødiske befolkningen.

Økonomi og handel

Israel bruker mye penger på militæret, og sikkerhet har hele tiden vært en høyt prioritert oppgave for landets myndigheter. Det er allmenn verneplikt for både menn og kvinner, henholdsvis tre og to år, og tidvis har så mye som 40 prosent av statsbudsjettet gått til forsvaret. Israel har en effektiv jordbruksproduksjon, og en allsidig industri, men verken jordbruket eller industrien gir store inntekter. Derimot har landet en betydelig turistindustri som følge av alle de historisk viktige stedene som ligger innenfor Israels landegrenser. Landet har likevel tradisjonelt vært avhengige av økonomisk bistand og gaver fra utlandet for å få budsjettet til å gå opp. USA er blant Israels viktigste støttespillere.

Kort om

Israel

Hovedstad:

Jerusalem (ikke internasjonalt anerkjent)

Etniske grupper:

Jøder 75% (Av disse er 74,4% født i Israel, 17,4% i Europa/Amerika/Oseania, 5,1% i Afrika, og 3,1% i Asia) arabere og andre 25% (2013)

Språk:

Hebraisk, arabisk, engelsk

Religion:

Jøder 75%, muslimer 17,5%, kristne 2%, drusere 1,6%, andre 3,9% (2013)

Innbyggertall:

7 919 528

Styreform:

Parlamentarisk demokrati

Areal:

22 070 Km2

Myntenhet:

Shekel

BNI pr innbygger:

35 432 PPP$

Satellittbilder

Vannforbruk: Dødehavet

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017