Hopp til innhold

Kapp Verde

Øystaten var ubebodd da portugiserne oppdaget og koloniserte øyene på 1400-tallet. Kapp Verde er i dag en demokratisk styrt republikk. Befolkningen har ganske høy levestandard, takket være inntekter fra utenlandsk bistand, turisme og fiske.

Sist oppdatert 10.02.2015

Geografi og miljø

Kapp Verde er et land som består av 15 øyer. Norge har 80 ganger så stort areal, som det lille øyriket. Hovedstaden Praia ligger på den største øya São Tiago. Kapp Verde har mye fjell og klipper. Landskapet er formet vulkaner og erosjon. Det vokser lite på øyene og plantelivet er fattig. Det finnes noen grønne oaser, oftest med bananavlinger. Øygruppen ligger i forlengelsen av Sahel-beltet i Afrika, og er forholdsvis ofte utsatt for tørke. Det er ikke uvanlig at man er uten regn i 8-9 måneder av året. Mellom 1968 og 1984 regnet det nesten ikke i det hele tatt. Det er både jord- og vannmangel på Kapp Verde. Sult og tørke er også årsaken til at så mange har bosatt seg utenlands. Under ti prosent av landarealet er egnet for jordbruk, og i tillegg gjør vannmangelen at Kapp Verde er avhengig av å kjøpe mat fra utlandet.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kapp Verde ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De ubebodde Kapp Verde-øyene ble oppdaget og kolonisert av portugiserne på 1400-tallet. På grunn av øyenes strategiske plassering ble de brukt som mellomstasjon for slavehandelen til Latin-Amerika og Europa. Slavehandelen ble forbudt i 1876, og sammen med en alvorlig tørke førte det til en økonomisk nedgangstid. I kolonitiden fikk forholdsvis mange fra Kapp Verde utdanning, og de ble brukt i administrasjonen i andre kolonier. Øygruppens status ble 1951 endret fra koloni til oversjøisk provins, og 1961 ble alle innbyggere gitt portugisisk statsborgerskap. I tiden før selvstendigheten i 1975 levde ideen om en union mellom Guinea og Kapp Verde, men alle planer ble lagt i grus da den guineanske regjeringen ble styrtet i 1980.

Etter selvstendigheten i 1975 hadde Kapp Verde lenge et ettpartisystem. Kapp Verdes afrikanske selvstendighetsparti (PAICV) førte en sosialistisk, men praktisk politikk. Protester fra kirken og høyt utdannede grupper i befolkningen føret til at PAICV gav opp sitt politiske monopol i 1990. Året etter kunne man velge mellom to partier: PAICV og Bevegelsen for demokrati (MPD). MPDs kandidat Antonio Mascarenhas Monteiro seiret i valget. Monteiro prioriterte å åpne opp økonomien for privatisering, samtidig som han gav mye penger til helse og utdanning. Resultatet var en økonomisk oppgangstid på 90-tallet. Parlamentsvalget i 2001 førte til et maktskifte. Da vant PAICV. Deretter har partiet vunnet to valg: i 2006 og i 2011. PAICV-lederen José Maria Neves er statsminister, mens MPD har hatt presidentposten med Carlos Fonseca.  

Samfunn og politikk

Kapp Verde har alltid vært et viktig knutepunkt for sjøfart mellom Europa, Afrika og Latin-Amerika. Kapp Verde ble det første av de fem portugisisktalende landene i Afrika som innførte demokratisk styresett, og landet er regnet som et av de mest stabile landene i regionen. Til tross for økonomisk utvikling lever omtrent en av fire kappverdere under den nasjonale fattigdomsgrensen, og det er store forskjeller i landet. 

Helse har lenge vært et prioritert område for myndighetene. Nesten alle har tilgang til helsetjenester, forventet levealder har økt fra 52 år i 1960 til 71 år i 2009. Landet har også et velferdssystem som de fleste har god tilgang til. Den største utfordringen er tilgangen til rent vann, som har ført til kolerautbrudd med jevne mellomrom. Befolkningsveksten har blitt holdt nede med utvandringen som følge av tørke. Men tall fra 2010 viser at øyene har en ung befolkning. En av tre innbyggere er 14 år eller yngre. 

Økonomi og handel

Kapp Verde har hatt en god økonomisk utvikling siden selvstendigheten i 1975. I 2008 sluttet FN å regne Kapp Verde som et utviklingsland. Men den karrige jorden, tørke og mangel på naturressurser setter en naturlig grense for utviklingen. Landet produserer lite. Den lille handelen som finnes består i sko, klær, fisk og skalldyr. Siden forutsetningene for å produsere innenfor jordbruk og industri er så dårlige, er det særlig turistnæringen som står for inntekter. Et viktig tilskudd er penger som sendes hjem av kappverdere som bor i utlandet. Kapp Verdes største inntekter kommer allikevel fra bistand. Lenge utgjorde bistand 90% av statsbudsjettet. Det landet som gir mest penger til Kapp Verde er Portugal, men også Verdensbanken, EU, Nederland og USA er bidrar. 

Høy arbeidsledighet er en viktig utfordring for landet. En annen bekymring er nedgangstidene i EU, for eksempel Italia og Portugal, som er viktige handelspartnere for Kapp Verde. Man håper at en fortsatt positiv utvikling i turistnæringen kan demme opp for effektene av handelsnedgang. 

Kort om

Kapp Verde

Hovedstad:

Praia

Etniske grupper:

Kreol (mulatt) 71%, afrikansk 28%, europeisk 1%

Språk:

Portugisisk (offisielt), kreol (blanding av portugisisk og vestafrikansk)

Religion:

Kristendom: katolsk (blandet med afrikansk tro) og protestantisk

Innbyggertall:

508 315

Styreform:

Republikk

Areal:

4 030 000

Myntenhet:

Escudo à 100 centavos

BNI pr innbygger:

6 690 PPP$

Nasjonaldag:

5. juli

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017