Hopp til innhold

Kongo, Den demokratiske republikk

Den demokratiske republikken Kongo

Den demokratiske republikken (DR) Kongo er på størrelse med Vest-Europa. Til tross for omfattende naturressurser er landet blant verdens fattigste, og landet er fortsatt preget av konflikter.

Sist oppdatert 07.01.2015

Geografi og miljø

Landskapet i DR Kongo preges av Riftdalen, en enorm geologisk formasjon som har blitt dannet gjennom tusener av år der to deler av jordskorpen møtes. Riftdalen strekker seg fra Syria til Mosambik, og dominerer de østlige delene av landet, hvor den har skapt hyppig vulkansk aktivitet og store innsjøer. Riftdalen er også hovedårsaken til at landet er svært rikt på minerale ressurser som kobber, gull, sølv og diamanter. DR Kongo er sammensatt av jungel langs ekvator midt i landet, høye platåer langs Riftdalen, savanner i de sydlige delene og tette gresstepper mot nord. Landet opplever hyppige tordenvær og har verdens nest største regnskog. I de sørlige og nordlige regionene er klimaet tropisk og svært fuktig med lange regntidsperioder, mens de sentrale områdene langs ekvator ikke har forskjeller mellom årstidene. Den enorme Kongofloden renner gjennom hele landet, og er opphav til alle andre elver i lander. De største miljøproblemene knytter seg til forurenset drikkevann og avskoging, grunnet dårlig utbygget infrastruktur og avhengighet av tre til brensel.

2001
2003

Etter et vulkanutbrudd er Den forurensede Kivusjøen livsfarlig både for mennesker og miljø. Les mer

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kongo, Den demokratiske republikk ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For mer enn 2000 år siden begynte flere folkegrupper å bosette seg i landet, og fra 1300-tallet vokste det frem flere statsdannelser. Det velstående Kongo-kongedømmet etablerte for første gang kontakt med europeere da portugiserne ankom kysten rundt 1480. Utover på 1800-tallet ble tusener av mennesker fanget som slaver, og de lokale kongedømmene gikk under etter hvert som handelen med mennesker og mineraler vokste i omfang. Den belgiske kong Leopold II overtok i 1884 DR Kongo som sin personlige eiendom, og tilranet seg enorme rikdommer gjennom brutal utnyttelse. DR Kongo ble belgisk koloni i 1908, og ble selvstendig i 1960. I 1965 grep generalen Joseph Mobuto makten, tok navnet Mobuto Sese Seko, og omdøpte landet til Zaïre. Han etablerte et undertrykkende diktatur, og styrte landet til 1997, da han ble avsatt i et kupp. Det nye regimet ble kastet året etter i et nytt kupp, som resulterte i en borgerkrig som krevde nærmere 3,5 millioner menneskeliv og varte til 2003.

Samfunn og politikk

Etter at krigen opphørte i 2003 fikk DR Kongo en overgangsregjering som styrte frem til 2006, da landet fikk en ny grunnlov og et nytt parlamentarisk system. Parlamentet velges for fire år av gangen, og består av en nasjonalforsamling og et senat. Statsminister og regjering oppnevnes av presidenten etter anbefaling fra flertallet i nasjonalforsamlingen. Den nye styringsformen gir mye makt til distriktene, som tidligere ble styrt ensidig fra hovedstaden. De politiske utfordringene er overveldende, og politikerne må bygge opp en ny stat helt fra grunnen av. Den sittende presidenten Kabilas regime har blitt mer autoritært de siste årene, og korrupsjon er en stor utfordring. Konflikter blusser til stadighet opp i deler av landet. I øst skaper væpnede rebeller problemer for lokalbefolkningen og for presidenten. Kabila mener Rwanda og Uganda aktivt støtter opprørsgruppene. Før gjenoppbyggingen kan ta til for fullt må regjeringen sørge for at volden opphører og menneskerettighetene respekteres over hele landet. FN-styrken MONUSCO samarbeider med regjeringshæren i dette arbeidet. Behovet for rent drikkevann til alle områder av landet og gjenoppbyggingen av et ødelagt veinett er avgjørende for utviklingen. Andre viktige tema er bekjempelsen av korrupsjon, oppbyggingen av et velfungerende statsapparat og gjenetableringen av internasjonale forbindelser.

Økonomi og handel

Til tross for enorme naturressurser er DR Kongo et av de aller fattigste landene i verden, og har vært inne i en økonomisk nedgangsperiode i flere tiår. Mange av problemene skyldes den belgiske koloniadministrasjonens oppbygging av ensidige økonomiske strukturer, med sikte på å tømme landet for verdifulle ressurser. En annen hovedårsak er Mobuto Sese Sekos mangeårige vanstyre, hvor enorme rikdommer ble ført ut av landet. President Kabila har liberalisert økonomien, men det er fortsatt store problemer knyttet til korrupsjon, ustabil sentral styring og enorm inflasjon. Staten styrer fortsatt industrien tilknyttet større eksportvarer, men en omfattende skyggeøkonomi har vokst fram for å dekke behovet for tjenesteytelser og transport. De viktigste eksportvarene er diamanter, gull, kobber, kobolt, treprodukter, kaffe og råolje. Gruveindustrien står for 70 prosent av eksportinntektene. Dette førte til at DR Kongo var et av de afrikanske landene som ble hardest rammet av finanskrisen i 2008. De siste årene har Kina investert mer og mer i infrastruktur og sykehus i DR Kongo, mot gunstige avtaler om utvinning av kobber og kobolt.

FN-rollespill:

 

Kort om

Kongo, Den demokratiske republikk

Hovedstad:

Kinshasa

Etniske grupper:

Mongo, luba, kongo (bantu-stammer) og mangbetu-azande 45%, andre afrikanske stammer (over 200) 55%

Språk:

Fransk (offisielt), lingala, kingwana, kikongo, tshiluba

Religion:

Katolikker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, andre/uspesifisert/ingen 10%

Øverste politiske leder:

President Joseph Kabila

Innbyggertall:

71 246 355

Styreform:

Republikk

Areal:

2 344 860 km2

Myntenhet:

Kongolesiske franc

BNI pr innbygger:

783 PPP$

Nasjonaldag:

Uavhengighetsdag 30 juni

Satellittbilder

Avskoging: Copperbelt

Avskoging: Kisangani

Isbre: Rwenzoribreene

Naturvern: Nasjonalparken Virunga

Vulkan: Kivusjøen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017