Hopp til innhold

Kosovo

Republikken Kosovo

Kosovo var tidligere en provins i Serbia, men erklærte seg uavhengig i 2008. Uavhengigheten er omstridt, men 108 land (inkludert Norge) anerkjenner nå Kosovo som en selvstendig stat (2014). Vi behandler derfor Kosovo som et land med en egen profil her på Globalis.

Sist oppdatert 27.03.2014

Geografi og miljø

Kosovo grenser til Serbia i nord og øst, Makedonia i sør, Albania i sørvest og Montenegro i vest. Landet har ingen kyst, og har et såkalt kontinentalt klima, med varme og tørre sommere og kalde vintre. Kosovo er et fjellrikt land, med høyeste topp på 2656 m.o.h.(Deravica). 39,1 % av landarealet er skog, 52 % er jordbruksområder.

Historie

I middelalderen ble Kosovo sentrum for det serbiske riket. I slaget ved Kosovo i 1389 ble serberne nedkjempet, og dette førte til fem hundre år med ottomansk styre som brakte med seg innflytting av tyrkere og albanere. Kosovo tilhørte det osmanske rike til 1913 da det ble delt mellom Serbia og Montenegro. Da Jugoslavia ble dannet etter først verdenskrigen, ble Kosovo etablert som en provins i Serbia. På 80-tallet kom kravet om selvstendighet, noe som fikk Serbia til å stramme grepet. Serbias overgrep mot sivile i Kosovo fikk NATO til å gå til luftangrep. Over en million kosovoalbanere ble drevet på flukt. I juni 1999 trakk serberne seg tilbake og NATO avblåste sine bombeangrep. FN overtok administrasjonen av området, og NATO-styrken KFOR ble utplassert. Kosovo erklærte seg uavhengig 17.februar 2008, men Serbia mener løsrivelsen er ugyldig, og regner fortsatt Kosovo for å være en provins i eget land. Den internasjonale domstolen i Haag konkluderte i juli 2010 med at Kosovos uavhengighetserklæring ikke har brutt med internasjonal lov.

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 2008 er presidenten landets statsoverhode. Parlamentet er lovgivende forsamling, og har 120 medlemmer. Ti plasser er reservert for kosovo-serbere, og ti plasser for ikke-serbiske minoriteter (bosniakker, roma etc). Parlamentet velger president og statsminister. Lokale myndigheter i provinser i Kosovo med flertall av serbere, har etablert Community Assembly of Kosovo and Metohija, et ”alternativt" parlament som underkjenner Kosovos uavhengighet. De politiske partiene i landet stiftes rundt sterke lederpersoner som har forankring i en bestemt region, eller hos en folkegruppe. Politisk ideologi spiller en mindre rolle. De fleste politikere er enige om at landet skal jobbe for å bli medlem i EU og NATO. Kosovo preges av etniske spenninger, først og fremst mellom kosovoalbanere og serbere. Fordommer og gjensidig mangel på tillit har eksistert i mange tiår. De rundt 120 000 – 150 000 serbere som bor innenfor Kosovos grenser har i tiden etter krigen levd med frykt for hevnaksjoner. Minoriteter som for eksempel rom-folk og ashkali er også gjenstand for eksklusjon og diskriminering. Kosovo har i tiden etter krigen vært preget av organisert kriminalitet, narkotikasmugling og menneskehandel, og opplever stor arbeidsløshet.

Økonomi og handel

Kosovo er blant Europas fattigste land. Jordbruk og gruvedrift er grunnmuren i økonomien, men mangel på moderne utstyr, penger og kunnskap gir dårlig avkastning. Da landet var en del av Jugoslavia fikk det økonomiske bidrag fra de rikere delene av Jugoslavia, mens infrastrukturen i Kosovo forble dårlig. Jugoslavias oppløsning og krigen på 1990-tallet forverret den økonomiske situasjonen. Landet får nå økonomisk støtte fra det internasjonale samfunnet. Kosovo er medlem av Verdensbanken og IMF, og har klart å holde inflasjonen lav mye på grunn av innføringen av euro som myntenhet. Penger som kosovoalbanere i utlandet sender hjem er en viktig inntektskilde; rundt 1/6 av BNP (2013). Kosovo er avhengig av å importere varer, og har et stort underskudd i sin offisielle handelsbalanse. Imidlertid regner en med at den svarte økonomien er omfattende, med narkotikahandel, sigarettsmugling, prostitusjon og menneskehandel.

Kort om

Kosovo

Hovedstad:

Pristina

Etniske grupper:

Albanere 92 %, andre (serbere, bosniakker, gorani, rom, tyrkere, ashkali, egyptere 8 % (2008)

Språk:

Albansk (offisielt), serbisk (offisielt), bosnisk, tyrkisk, rom

Religion:

Islam, serbisk-ortodoks kristendom og romersk-katolsk kristendom

Styreform:

Republikk

Myntenhet:

Euro

Nasjonaldag:

17. februar

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017