Hopp til innhold

Laos

Demokratiske folkerepublikken Laos

Laos er et av Asias fattigste land, men har store naturressurser og opplever økonomisk vekst. Laos er en kommunistisk ettpartistat.

Sist oppdatert 15.06.2015

Geografi og miljø

Laos’ topografi preges av fjell og høylandsplatåer, som til sammen utgjør rundt 70 prosent av landets areal. Elven Mekong renner fra nord til sør. I dette fruktbare området bor flesteparten av innbyggerne. Laos har Asias største skogreserver sett i forhold til arealet. Hogst, svijordbruk og store ødeleggelser under krigen har imidlertid ført til at skogreservene har krympet.

1975
2000

Avskoging: Oudomxay: Svedjebruk har ført til avskogning i Laos.

Les mer om satellittbildet

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Laos ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Laos historie går tilbake til 1353. Da ble kongedømmet Lan Xang, 'millioner elefanters land', dannet. Siden kom borgerkriger, og perioder underlagt Thailand, Myanmar og Vietnam. I 1893 ble Laos en del av Fransk Indokina. Etter å ha vært okkupert av Japan under andre verdenskrig, ble "Kongeriket Laos" uavhengig i 1949. I 1953 startet to tiår med borgerkrig mellom franskvennlige krefter og sosialister med sterke bånd til venstregeriljaen i Vietnam. Disse båndene førte til at Laos ble trukket inn i Vietnamkrigen. Nordvietnamesiske styrker brukte Laos som forsyningslinje under kampene i Sør-Vietnam. Amerikanske styrker gjennomførte derfor massive bombeangrep i Laos. I 1975 hadde kommunistgeriljaen Pahet Lao tatt makta i mesteparten av landet, med hjelp fra Sovjetunionen og Nord-Vietnam. Samme år ble det dannet koalisjonsregjering mellom kommunistpartiet LPRP og rojalistene som hadde støtte fra USA og Frankrike. Etter flere regjeringskonflikter tok LPRP all makt og tvang kongen til å abdisere. Landet ble døpt om til ”Det laotiske folks demokratiske republikk.”

Samfunn og politikk

Laos er en kommunistisk ettpartistat, med en grunnlov fra 1991. Partiet har hatt makten siden 1975. Øverste utøvende myndighet er presidenten. Han er også militær øverstkommanderende, utnevner regjeringen og ratifiserer lover. Kritikk mot det politiske systemet er forbudt. De få regimekritiske protestene som har vært de siste årene har blitt slått brutalt ned på. Militæret har stor politisk innflytelse. Forholdet mellom den største folkegruppen, laofolket, og minoritetene er anstrengt. En liten gruppe hmongfolk har drevet geriljakrig mot regimet siden 1975. Regimet har svart med å bombe hmongområder. Dette har ført til at rundt en tredel av hmongfolket har flyktet.

Økonomi og handel

Laos er et av de fattigste landene i Asia. Landet er rikt på naturressurser som skog, mineraler og vann. Mangel på infrastruktur, kapital og utdannet arbeidskraft har imidlertid ført til at ressursene blir dårlig utnyttet. Den sosialistiske planøkonomien ble i 1980- og 1990-årene gradvis erstattet med markedsøkonomi. Dette førte til økonomisk vekst, og utbygging av industri- og tjenestesektoren. Tekstilindustri, gruvenæring og turisme er viktige næringer. Størsteparten av befolkningen jobber imidlertid med jordbruk. Laos er helt avhengig av bistand og lån fra utlandet. Mellom 18 og 20 prosent av BNP er bistandsmidler. 

Kort om

Laos

Hovedstad:

Vientiane

Etniske grupper:

Lao 55%, khmou 11%, hmong 8%, andre (over 100 etniske grupper) 26%. (2005)

Språk:

Lao (offisielt), fransk, engelsk. Ulike minoritetsspråk.

Religion:

Buddhister 67%, kristne 1.5%, andre/uspesifisert 31.5% (2005)

Innbyggertall:

7 019 652

Styreform:

Republikk

Areal:

236 800 km2

Myntenhet:

Lao Kip

BNI pr innbygger:

5 675 PPP$

Nasjonaldag:

2. desember

Satellittbilder

Avskoging: Oudomxay

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017