Hopp til innhold

Liechtenstein

Fyrstedømmet Liechtenstein

Liechtenstein er et av de rikeste land i verden, og et av Europas minste. Landet har fått internasjonal kritikk for fyrstens utstrakte makt og udemokratiske ordninger.

Sist oppdatert 17.06.2015

Geografi og miljø

Liechtenstein ligger inneklemt mellom Østerrike og Sveits, og er en av Europas minste stater. Landet er 25 km langt og 10 km bredt. Det består av en flat slette på østsiden av Rhinens øvre løp, og den vestlige delen av De rätiske alper. Den 6 km brede sletta ligger ca. 450 moh. Den var tidligere sumpland, men ble drenert og lagt ut til dyrket mark på 1800-tallet. Fjellene, som består av kalkstein, når en høyde på 2599 moh. Plante- og dyrelivet er variert, og er typisk for Alpene. Sammen med Uzbekistan er Lichtenstein det eneste landet i verden som er såkalt “ dobbelt kystløst”. Det vil si at det bare grenser til land som heller ikke grenser til havet.

Historie

I antikken var området som i dag er Liechtenstein en del av den romerske provinsen Rhaetia. Under folkevandringstiden på 400-tallet e.Kr. bosatte germanske alemannere seg i området, som etter hvert ble en del av det tysk-romerske riket.  Fyrstedømmet Liechenstein ble dannet i 1719. Da kjøpte den østerikske fyrstefamilien Liechenstein to grevskap, og slo dem sammen. Landet ble helt selvstendig i 1866. Fram til slutten av første verdenskrig var det nært knyttet til Østerrike. Senere ble Sveits nærmeste samarbeidspartner. Liechtenstein var nøytrale under andre verdenskrig. I etterkrigstiden utviklet landet seg fra å være en jordbruksnasjon til et rikt industriland, og et viktig finanssentrum. De senere årene har Liechtenstein mottatt internasjonal kritikk.

Samfunn og politikk

Liechtenstein er et konstitusjonelt monarki og et fyrstedømme. Makten har gått i arv fra sønn til sønn i flere hundreår. Parlamentet vedtar lover, og landet har innslag av direkte demokrati. Innbyggerne kan legge fram lovforslag og be om folkeavstemning om saker parlamentet har vedtatt. Samtidig er landet det eneste monarkiet i Europa der mesteparten av makten ligger hos regenten. Fyrsten bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen. Han utpeker dommere, og kan legge ned veto mot lovforslag. En lovreform i 2003 økte fyrstens makt, og senere forslag om å begrense den har blitt nedstemt. Mange mener at fyrsten garanterer stabilitet i landet.

Økonomi og handel

Liechtenstein er et av de rikeste landene i verden. I løpet av etterkrigstiden har landet gått fra å være en jordbruksnasjon til et høyindustrialisert samfunn. Økonomien er nært knyttet til Sveits. De to landene har lenge hatt en tollunion. Statens inntekter er høyere enn utgiftene, og arbeidsledigheten er lav. Gunstige skatteregler er en av årsakene til landets økonomiske vekst. Utenlandske firmaer, som av skattemessige grunner er registrert i Liechtenstein, utgjør en viktig inntektskilde. Landets banker er kjente for diskresjon og hemmelighold. Dette har ført til at kriminelle driver hvitvasking av penger via bankkontoer i landet. Andre vestlige land har krevd at Liechtenstein strammer inn kontrollen med bankene, og opphever det strenge hemmeligholdet.

Kort om

Liechtenstein

Hovedstad:

Vaduz

Etniske grupper:

Liechtensteinere 65.6%, andre 34.4%

Språk:

Tysk 94,5% (offisielt), italiensk 1,1%, andre 4,3% (2010)

Religion:

Katolikker 75.9%, protestanter 6.5%, muslimer 5.4%, andre 4,2%, ingen 5.4%, uspesifisert 2.6% (2010)

Innbyggertall:

37 461

Styreform:

Fyrstedømme

Areal:

160 km2

Myntenhet:

Sveitserfranc

Nasjonaldag:

15. august

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017