Hopp til innhold

Luxembourg

Storhertugdømmet Luxembourg

Luxembourg er et lite land midt i Europa, og verdens eneste storhertugdømme. Luxembourg var et av de seks landene som stiftet EU, og er et av Europas viktigste finanssentra.

Sist oppdatert 15.05.2014

Geografi og miljø

Luxembourg er et lite land der lengste avstand fra grense til grense er åtte mil. Landet er stort sett dannet av områdene rundt elvene Sûre og Alzette, som begge renner ut i Sauer, en bielv til Mosel. Den nordlige delen av landet, som utgjør deler av den belgiske fjellkjeden Ardennene, består av skogkledde åser og lave fjell. De sørlige to tredjedelene kalles ”Bra Land” og består av brede, fruktbare daler bygd opp av sandstein og kalkstein. I dalsidene dyrkes vindruer. Omtrent en tredel av Luxembourg er dekket av skog, mest eik og bøk. Faunaen omfatter 55 pattedyr og nesten 300 fuglearter. Særlig har skogene et rikt fugleliv med spurvehauk, ugler, spetter, meiser, tallrike sangere og nasjonalfuglen fuglekonge. Landet har temperert mellomeuropeisk klima, med lange snøfulle vintre og forholdsvis varme og fuktige somre. Luxembourgs miljøproblemer er hovedsakelig luft- og vannforurensing i byene, samt forurensing av jordbruksland.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynner i middelalderen, og dreier seg rundt borgen Luxembourg. Der utviklet det seg et bysamfunn som senere ble et lite, men strategisk, viktig land i hjertet av Europa. I 963 ble landet en selvstendig politisk enhet. Da var den belgiske provinsen som også het Luxembourg en del av området. Fra midten av 1400-tallet var Luxembourg underlagt forskjellige europeiske land og herredømmer, helt til landet ble erklært storhertugdømme og selvstendig forbundsstat under Vilhelm 1 av Nederland i 1815. Da Belgia løsrev seg fra Nederlandene i 1839 mistet Luxembourg over halvparten av arealet sitt, men vant også større selvstendighet. Landet ble erklært selvstendig og nøytralt i 1867 og oppnådde full uavhengighet i 1890 da den nederlandske kong Vilhelm den 2. døde. Luxembourg var okkupert av tyske tropper under hele første og andre verdenskrig. Dette førte til at landet forlot nøytralitetsprinsippet, og ble en av de grunnleggende nasjonene i både FN, EU og NATO.

Samfunn og politikk

Luxembourg er et konstitusjonelt monarki med en storhertug som statsoverhode, og et parlamentarisk demokrati. Storhertugens rolle er hovedsaklig seremoniell. Landet ledes av statsministeren, som kalles "regjeringspresident". Parlamentet velges hvert femte år. Luxembourg har stabile politiske forhold. Det kristendemokratiske partiet har ledet nesten alle regjeringer siden 1919, og det er politisk enighet om de fleste store spørsmål. Rundt 40 prosent av befolkningen er utenlandske statsborgere - hovedsaklig fra andre EU-land. De fleste innfødte luxembourgere snakker tre språk; luxembourgisk, fransk og tysk. Landet er i dag sete for Europaparlamentet, Europadomstolen, Den europeiske investeringsbank og flere andre EU-institusjoner. En folkeavstemning i 2005 ga flertall for den nye EU-grunnloven - noen uker etter at den ble avvist av franske og nederlandske velgere.

Økonomi og handel

Luxembourg er et høyinntektsland med solid økonomisk vekst, lav inflasjon og arbeidsledighet. Landet har en av de høyeste levestandarder i Vest-Europa. Brutto nasjonal produkt (BNP) per innbygger har lenge vært blant de aller høyeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien som ble etablert på 1800-tallet. Industrien er senere blitt langt mer differensiert og omfatter nå blant annet produksjon av kjemikalier og gummi. I tillegg er det etablert ny høyteknologisk industri. Tjenesteytende næringer - særlig bank- og finanssektoren - blir imidlertid viktigere og viktigere, og Luxembourg er nå et av Europas viktigste finanssentra. Mange er bekymret for at landets økonomi har blitt for avhengig av finanssektoren, fordi den dermed blir sårbar for internasjonale svingninger. Landet opplevde økonomisk nedgang under finanskrisen i 2009, men hentet seg raskt inn igjen. Arbeidsledigheten har imidlertid forblitt høyere enn vanlig.

Kort om

Luxembourg

Hovedstad:

Luxembourg

Etniske grupper:

Luxembourgere 63.1%, portugisere 13.3%, franske 4.5%, italienske 4.3%, tyske 2.3%, andre EU-land 7.3%, andre 5.2% (2000)

Språk:

Luxembourgisk, tysk, fransk

Religion:

Romersk-katolske 87%, protestanter, jøder, muslimer 13 % (2000)

Øverste politiske leder:

Statsminister Jean-Claude Juncker

Innbyggertall:

543 261

Styreform:

Storhertugdømme

Areal:

2 590 km2

Myntenhet:

Euro

BNI pr innbygger:

101 926 PPP$

Nasjonaldag:

23. juni

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017