Hopp til innhold

Mexico

De forente stater Mexico

I Mexico finnes det mange praktfulle byggverk og arkeologiske skatter fra de gamle indianerkulturene. Landet har store naturressurser, men rikdommen er urettferdig fordelt i befolkningen. Selv om det er stor forskjell på fattig og rik, er Mexico i sterk utvikling.

Sist oppdatert 17.08.2014

Geografi og miljø

Mexico er verdens 14. største land. Over halvparten av landet ligger over 1000 m.o.h. Klimaet varierer fra tropisk og subtropisk ved kysten til temperert i høylandet. Hovedstaden, Mexico City, ligger så høyt som 2300 m.o.h. i et område med mange store vulkaner. I midten av landet er det høyslette, og rundt ligger fjellkjedene Sierra Madre Occidental i vest og Sierra Madre Oriental i øst. Selv om halvparten av landet består av ørken, finner man skogkledde fjell, fruktbare daler og store områder med tropisk regnskog. Mexico står overfor store miljøutfordringer som avskoging, luft- og vannforurensning og flere av dyrene som lever der er utrydningstruet. Boreulykken i Mexicogulfen 20.april 2010 har forverret miljøtilstanden betraktelig. Dypvannsriggen ”Deepwater Horizon” eksploderte og sank, og enorme mengder olje har daglig lekket ut i havet og spredt seg til kyststrøkene. Ulykken blir sagt å være historiens største oljesøl. I Mexicogulfen finnes nesten 1 % av verdens korallrev, og her lever 56 arter sjøpattedyr. Hvilke konsekvenser ulykken får på sikt, er uvisst.

1974
2000

Skogen bevares bedre på guatemalansk enn på mexicansk side av grensen. Les mer

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mexico ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Historien om landet Mexico begynner for over 20 000 år siden. Det første samfunnet vi kjenner til fra Mexico er den olmekiske fra ca. 1000 år f.Kr. Olmekerne var et indianerfolk som holdt til omtrent midt i landet. De er kjent for å ha bygd avanserte byggverk  i stein. Siden har det bodd mange ulike indianerfolk til forskjellige tider i Mexico. Den siste indianerkulturen før spanjolene kom, var Aztekriket. Spanjolene greide på kort tid å rive til seg makten. Kirken og koloniherrene hadde snart fullstendig kontroll over jordbruket i form av store gårder. Etter koloniperioden og kamp for å bli et uavhengig land ble det roligere under generalen Porfirio Diaz. Han fikk bygget jernbane, satte i gang leting etter olje og fikk orden på industrien. Det var de rike og mektige som dro fordelene av Diaz’ styring, flertallet var jordløse bønder i stor fattigdom. I 1910 var det slutt på tålmodigheten og landet ble kastet ut i en blodig borgerkrig hvor fattige bønder krevde sin rett til å eie jord. I 1917 fikk Mexico ny grunnlov, lover om sosiale rettigheter og staten fikk plikt til å gi folk skolegang. Den gang ble det stiftet et politisk parti, Det Nasjonale Revolusjonspartiet (PRI). PRI har satset på industri og olje. Dette har ført til at mer enn halvparten av Mexicos befolkning bor i byer. Landsbygda er fattig. Forskjellene mellom rike og fattige i Mexico er blant de mest ekstreme i verden. 

Samfunn og politikk

Mexico er demokratisk forbundsstat, inndelt i 31 delstater. Presidenten velges for seks år. I praksis har landet gjennom 1900-tallet vært en ganske streng ettpartistat. PRI har hatt nesten enerett på presidentstillingen. Presidentvalget i år 2000 ble et vendepunkt i Mexicos historie. Etter 71 år ved makten var det et annet parti enn PRI som vant. Nå var det klart for PAN-partiet (Partido Accion Nacional). Den tidligere sjefen i Coca Cola, Vicente Fox Quesada, lovet å kjempe mot korrupsjon og for mer selvstyre for den indianske urbefolkningen. Med knapt flertall greide PAN, og Foxs etterfølger Felipe Calderon, å vinne makten ved valget i 2006 også. Den alt i alt positive økonomiske utviklingen fortsatte, med blant annet femdoblet handel med utlandet på ti år og hvor en stadig større del av befolkningen ble løftet ut av fattigdom. Men skjev fordeling av rikdommen, korrupsjon og stadige brudd på menneskerettighetene er et problem han ikke greide å løse. Det har vært store demonstrasjoner mot Calderon, særlig under den såkalte Tortillakrisen i 2006, der matprisene ble tredoblet. Årsaken til krisen var at mais er hovedingrediens både i nasjonalretten tortilla og USAs planer om å erstatte bensin og diesel med bioetanol. 

Narkotika er et enormt problem for Mexico. Narkotikakartellene har mye makt både i lokalsamfunnet og nasjonalt. Calderon har forsøkt, med harde hånd, å bekjempe problemet. Han har fått skarp internasjonal kritikk for bruken av tortur og brudd på menneskerettighetene i narkokrigen. 

Folketallet i Mexico har sunket de siste årene. Mye av grunnen til nedgangen er at mange meksikanere flykter til USA, for å arbeide og komme seg vekk fra narkokrigene. Man regner med at omtrent 6 millioner meksikanere lever i USA uten lovlig oppholdstillatelse. Hvert år krysser så mange som tre millioner mennesker grensen mellom USA og Mexico. De fleste "wetbacks", som de kalles - fordi de vasser eller svømmer over Rio Grande som skiller de to landene - drar når det er tid for innhøsting i landbruket og vender hjem etter en stund. 

Økonomi og handel

I 1994 gjennomgikk Mexico en dyp økonomisk krise, og pesoen sank i verdi. Dette var den verste økonomiske krisen landet hadde opplevd siden 1930-årene – da med inflasjon, rentestigning og stor arbeidsledighet. I senere tid har Mexico gjennomgått en imponerende forbedring og er i dag blant de 15 sterkeste økonomiene i verden. Mexico har en åpen markedsøkonomi og er det landet i verden med flest frihandelsavtaler med andre land. Mexicos økonomi henger nøye sammen med amerikansk økonomi - hvis økonomien svinger i USA, får det følger for Mexico. Mexico fikk det tøft under finanskrisen i 2008. Hundretusener mistet jobben. Krisen ble enda verre i Mexico enn i andre latinamerikanske land på grunn av svineinfluensaen. Denne sykdommen hadde sitt utbrudd i Mexico.

Landet er verdens største produsent av sølv og den 5. største oljeprodusenten. Selv om kull, olje og naturgass er viktig har vannkraft fått større betydning i senere tid. 

Kort om

Mexico

Hovedstad:

Mexico by

Etniske grupper:

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 60%, indianere 30%, europeisk opprinnelse 9%, andre 1%

Språk:

Spansk (92,7%, spansk og indianske språk 6,5%, uspesifisert 0,8%. (Indianske språk inkluderer maya, nahuatl og andre regionale språk) 2005

Religion:

Romersk-katolske 76,5%, protestanter 5,2%, Jehovas vitner 1,1%, 0,3%, uspesifisert/ingen 16,9% (2000)

Innbyggertall:

125 235 587

Styreform:

Føderal republikk

Myntenhet:

Pesos

BNI pr innbygger:

17 277 PPP$

Nasjonaldag:

16. september

Satellittbilder

Naturforvaltning: Grensen Mexico-Guatemala

Urbanisering: Mexico City

Vannforbruk: Chapalasjøen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017