Mexico

De forente stater Mexico

Vis land

Mexico er et arkeologisk skattekammer og kjent for oppblomstringen av flere høykulturer. Halvparten av befolkningen lever i fattigdom, men Mexico er i sterk utvikling. Landet er i dag blant de 15 største økonomiene i verden.

Sist oppdatert 06.07.2010

Geografi og miljø

Mexico er verdens 14. største land. Over halvparten av landet ligger over 1000 m.o.h. Klimaet varierer fra tropisk og subtropisk ved kysten til temperert i høylandet. Hovedstaden, Mexico City, ligger så høyt som 2300 m.o.h. i et område preget av mektige vulkaner. Sentrale deler av landet består av en høyslette omgitt av fjellkjedene Sierra Madre Occidental i vest og Sierra Madre Oriental i øst. Selv om halvparten av landet består av ørken, finner man skogkledde fjell, fruktbare daler og store områder med tropisk regnskog. Mexico står overfor store miljøutfordringer som avskoging, luft- og vannforurensning og et truet artsmangfold. Boreulykken i Mexicogulfen 20.april 2010 har forverret miljøtilstanden betraktelig. Dypvannsriggen ”Deepwater Horizon” eksploderte og sank, og enorme mengder olje har daglig lekket ut i havet og spredt seg til kyststrøkene. Ulykken blir omtalt som historiens største oljesøl. I Mexicogulfen finnes nesten 1 % av verdens korallrev, og her lever 56 arter marine sjøpattedyr. Hvilke konsekvenser ulykken får på sikt, er uvisst.

1974
2000

Skogen bevares bedre på guatemalansk enn på mexicansk side av grensen. Les mer

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mexico ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Landets historie antas å ha hatt sin spede begynnelse for over 20 000 år siden. Den første kulturen som markerte seg var den olmekiske. Fra 1000 år f.Kr. utviklet dette indianerfolket en kultur med avansert arkitektur i sentrale deler av landet. Siden har Mexico vært bebodd av en rekke ulike indianerfolk til forskjellige tider. I de siste århundrene har Mexico slitt med mange politiske konflikter. Landet har blitt invadert fra spansk, nordamerikansk og fransk side. Den europeiske erobringen begynte i 1519 med den spanske conquistadoren Hernán Cortés, og Mexico var spansk koloni fram til 1821 da landet ble uavhengig. I 1845 gjorde USA krav på Texas, som opprinnelig tilhørte Mexico. Dette resulterte i en krig mellom landene som endte med at Mexicos territorium ble halvert. På 1860-tallet ble Mexico erobret av franskmennene, men de trakk seg ut av landet etter noen få år. Med innføringen av diktatur økte de politiske spenningene i landet. Den mexicanske revolusjonen brøt ut i 1910 og skulle vare i ti år. Det startet som et opprør mot diktaturet, men ble etter hvert en kamp for sosial utjevning og menneskerettigheter. Fra 1940 begynte landet å stabilisere seg – både politisk og økonomisk.

Samfunn og politikk

Mexico er en føderal republikk med 31 delstater og et føderalt distrikt som også er landets hovedstad. Styresettet i delstatene og i forbundet deles i tre makter – utøvende, lovgivende og dømmende. Den utøvende makten ligger hos republikkens president som velges for en periode på seks år. Siden 2006 har Felipe Calderón Hinojosa vært president. Calderón tilhører det konservative partiet PAN – et kristendemokratisk parti. Han jobber for frihandel med USA og privatisering av offentlig virksomhet. En av presidentens store samfunnsmessige utfordringer er å bekjempe narkotikarelatert kriminalitet, et problem som har eskalert i omfang de siste årene. Det samme gjelder korrupsjon. Mexico er sterkt preget av store inntektsforskjeller. Halvparten av befolkningen lever i fattigdom, og ytringsfrihet er fremdeles ingen selvfølge. Gjennom hele historien har landet hatt problemer med vern av sivile rettigheter.

Økonomi og handel

I 1994 gjennomgikk Mexico en dyp økonomisk krise, og pesoen ble betydelig svekket. Dette var den verste økonomiske krisen landet hadde opplevd siden 1930-årene – da med inflasjon, rentestigning og økt arbeidsledighet. I senere tid har Mexico gjennomgått en imponerende forbedring og er i dag blant de 15 sterkeste økonomiene i verden. Mexico har en åpen markedsøkonomi og er det landet i verden med flest frihandelsavtaler. Landets økonomi er svært sårbar for svingninger i amerikansk økonomi fordi de er direkte knyttet sammen. Mexico har derfor blitt hardt rammet av den globale finanskrisen i 2008. Om lag 86 % av eksporten og 2/3 av importen består av handel med USA. Landet er verdens største produsent av sølv og den 5. største oljeprodusenten.

Kort om

Mexico

Hovedstad:

Mexico by

Etniske grupper:

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 60%, indianere 30%, europeisk opprinnelse 9%, andre 1%

Språk:

Spansk (92,7%, spansk og indianske språk 6,5%, uspesifisert 0,8%. (Indianske språk inkluderer maya, nahuatl og andre regionale språk) 2005

Religion:

Romersk-katolske 76,5%, protestanter 5,2%, Jehovas vitner 1,1%, 0,3%, uspesifisert/ingen 16,9% (2000)

Styreform:

Føderal republikk

Satellittbilder

Naturforvaltning: Grensen Mexico-Guatemala

Urbanisering: Mexico City

Vannforbruk: Chapalasjøen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2014