Hopp til innhold

Monaco

Fyrstedømmet Monaco

Monaco er verdens nest minste land og ligger ved den franske middelhavskysten. Landet består hovedsakelig av et byområde og er et av verdens mest tettbefolkede land.

Sist oppdatert 02.12.2015

Geografi og miljø

Fyrstedømmet Monaco ligger 15 kilometer øst for den franske kystbyen Nice. Landet er verdens nest minste etter Vatikanstaten, med et areal på bare 1,95 kvadratkilometer. Monaco ligger på de nederste skråningene av Alpes-Maritimes. Fyrstedømmet har et typisk middelhavsklima med milde, fuktige vintrer og varme, tørre somrer. Landet har et kupert terreng og det høyeste punktet er 162 meter over havet. Med unntak fra de anlagte parkene er omtrent hele området utbygd. Kystlinjen er en blanding av klipper og lave bukter. Landet består hovedsakelig av et byområde og byen er delt i fire områder. Monaco-Ville er den opprinnelige gamlebyen, hvor hovedstaden ligger. La Condamine ligger ved havneområdet, Monte-Carlo ligger i byens nordre del og Fontvieille er et nytt område som er innvunnet fra havet.

Historie

Monaco ble grunnlagt i 1215 som en koloni for den italienske byen Genova, og slekten Grimaldi har hatt makten siden år 1297. I årene 1789–1814 var byen under fransk herredømme. Etter å ha vært Sardinias protektorat inntil 1860, ble landets selvstyre anerkjent i en avtale mellom Frankrike og Monaco i 1861. Monacos fyrste regjerte landet som enehersker, inntil en ny grunnlov ble vedtatt i 1911. Syv år senere gjorde man en avtale om at Monaco skulle overføres under Frankrikes beskyttelse og at landet skulle følge Frankrikes politiske, militære og økonomiske interesser. Grunnloven fra 1962 fjernet dødsstraffen, ga kvinnene stemmerett og grunnla høyesterett for å garantere grunnleggende friheter for innbyggerne.

Samfunn og politikk

Monaco har vært et konstitusjonelt monarki siden 1911. Fyrsten er statens overhode og fyrstestatusen går i arv i familien. Den utøvende myndighet innehas av regjeringen, som er på fem medlemmer og ledes av statsministeren. Den lovgivende myndighet er delt mellom fyrsten og et folkevalgt nasjonalråd. Nasjonalrådet har 24 medlemmer. Bestemmelser som er godkjent av nasjonalrådet sendes til regjeringen til godkjennelse, og deretter undertegnes de av fyrsten. Monaco har ikke vanlige partier, men kandidater grupperes på lister. Den nåværende fyrsten er Albert 2.  Fyrstedømmet har tollunion og andre spesielle tilknytningsordninger med Frankrike. Frankrike har blant annet ansvaret for landets forsvar. Monaco ble medlem av FN i 1993 og Europarådet i 2004. Fyrstedømmet er i dag et fasjonabelt ferie- og forlystelsessted, og er berømt blant annet for spillekasinoet i Monte Carlo.

Økonomi og handel

Monacos innbyggere betaler ikke skatt på inntekter og formue. Turismen er landets viktigste inntektskilde. Monaco er også et viktig bank- og finanssentrum. Staten er største eier av Société des Bains de Mer, som driver kasinoet, restauranter og hoteller, operaen samt arrangerer Monte Carlo Rally og Monaco Grand Prix. I industriområdet Fontvieille finnes en del lettindustri. Staten og Grimaldi-slekten eier en betydelig del av landets eiendommer og annen kapital. Telefon- og posttjenestene samt tobakkindustrien er statsmonopoler. Fyrstedømmet Monaco utgir ingen økonomisk statistikk, men har i senere til gitt innsyn til EU i kriminelles økonomi og åpnet for beskatning av EU-borgeres renter. Landet var på OECDs svarteliste over skatteparadiser på 2000-tallet, men ble strøket derfra i 2009 etter mer samarbeid med for eksempel EU.

Prins Albert har makten og han utever regjeringen, men det holdes folkevalg til nasjonalrådet.

Kort om

Monaco

Hovedstad:

Monaco

Etniske grupper:

Franske 47%, monegaskere 16%, italienere 16%, andre 21%

Språk:

Fransk (offisiell), engelsk, italiensk, monegaskisk

Religion:

Romersk katolske 90%, andre 10%

Innbyggertall:

38 320

Styreform:

Fyrstedømme

Areal:

2 km²

Myntenhet:

Euro

Nasjonaldag:

19. november

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017