Hopp til innhold

Mosambik

Republikken Mosambik

Etter at Mosambik ble uavhengig fra Portugal i 1975, led landet under en borgerkrig i 16 år. Siden 1990- tallet har landet opplevd økonomisk fremgang og økt politisk stabilitet.

Sist oppdatert 03.12.2015

Geografi og miljø

Nesten halvparten av Mosambik er lavt kystlandskap, som mot vest stiger oppover og blir til et høyplatå. De høyeste fjellene er Namuli, 2419 moh, og Binga, 2436 moh, som ligger ved grensen til Zimbabwe. De viktigste elvene er Zambezi, som munner ut i Indiahavet, Limpopo i sør, Save i innlandet og Lugenda i nord. Landets største innsjø er Njassa-sjøen ved vestgrensen. Jordsmonnet rundt elvene er svært fruktbart og passer til jordbruk. De sørlige og sentrale delene av Mosambik består hovedsakelig av tørr savanne. Landet har vært utsatt for både tørke og oversvømmelser. Avskoging er også et miljøproblem, men med omfattende nyplantingsprosjekter har man greid å bremse denne utviklingen. Bare 47 prosent av befolkningen hadde tilgang til rent vann i 2008.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mosambik ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første innbyggere i Mosambik var sannsynligvis sanfolk, men dagens befolkning er hovedsakelig etterkommere fra innvandrede bantufolk. Da den portugisiske sjøfareren Vasco da Gamas skip nådde Mosambik i 1498, hadde arabiske handelsbosetninger eksistert langs kysten og på øyene utenfor i flere århundrer. Portugal etablerte gradvis kontroll over Mosambik og gullhandelen der, først gjennom opprettelse av handelsstasjoner, befestninger på kysten og langs Zambezi-floden. Hele Mosambik var underlagt Portugal nærmere 1920. Etter 2.verdenskrig ble mange europeiske kolonier frigjort, men Portugal beholdt sine. Krav om selvstendighet vokste i Mosambik og motstandsbevegelsen «Frelimo» oppsto. I 1964 begynte en væpnet frigjøringskamp. Etter ti år med krig og politiske endringer i Portugal, ble Mosambik en selvstendig stat i 1975. Frelimo grunnla et sosialistisk ettpartisystem og allierte seg med Sovjetunionen. Renamo ble dannet i 1975 som en militær motstandsgruppe mot Frelimo og fikk støtte fra Rhodesia (dagens Zimbabwe) og apartheidregimet i Sør-Afrika, nabolandene fryktet en spredning av den kommunismen. En borgerkrig brøt ut i 1977 og sluttet først i 1990, da apartheidregimet i Sør-Afrika ble svekket og en fredsavtale ble undertegnet to år senere.

Samfunn og politikk

Etter grunnloven fra 1990 er Mosambik en demokratisk republikk med flerpartisystem. Øverste utøvende myndighet er lagt til en president, valgt i allmenne valg for fem år og med mulighet for gjenvalg én gang. Presidenten er også militær øverstkommanderende og utnevner statsministeren. Lovgivende myndighet er lagt til parlamentet, som har 250 medlemmer. Siden 1994 har landet gjennomført frie og demokratiske valg. Landets politikk preges av de politiske partiene Frelimo og Renamo. Frelimo har hatt den politiske makten siden landet ble uavhengig. Det politiske miljøet regnes for å være stabilt og landet har bedret sin økonomiske situasjon. Selv om utviklingen har gått i riktig retning, er det mye som gjenstår. De største samfunnsmessige utfordringene i Mosambik er fattigdom, korrupsjon og sykdommen hiv/aids.

Økonomi og handel

Mosambik er blant verdens aller fattigste land, men økonomien har innhentet seg betydelig siden begynnelsen av 1990-tallet. Mosambik har hatt noen av de høyeste vekstratene i Afrika og har samtidig kunnet vise til betydelige fremskritt innen flere sektorer, som utdanning og helse. Myndighetene prøver å sikre veksten med nye økonomiske reformer, utenlandske investeringer, samt ved å stimulere sektorer som landbruk, transport og turisme. Rundt 80 prosent av landets befolkning livnærer seg av landbruk. Til tross for en vedvarende økonomisk vekst er Mosambik fremdeles rangert blant de aller nederste landene på FNs indeks for menneskelig utvikling. Andelen fattige i landet minsket fra 69 prosent i 1997 til 54 prosent i 2008, men fremdeles lever over halvparten av befolkningen i fattigdom. Landet er avhengig av økonomisk bistand fra andre land.

Kort om

Mosambik

Hovedstad:

Maputo

Etniske grupper:

Afrikanere 99.66% (makhuwa, tsonga, lomwe, sena, og andre), europeere 0.06%, blandet (afro-europeere) 0.2%, indere 0.08%

Språk:

Makua 25.3%, portugisisk (offisiell) 10.7%, xichangana 10.3%, cisena 7.5%, elomwe 7%, echuwabo 5.1%, andre mosambiske språk 30.1%, andre 4% (2007)

Religion:

Katolikker 28.4%, muslimer 17.9%,kristen sionister 15.5%, protestanter 12.2%, andre 7.4%, ingen 18.7% (2007)

Innbyggertall:

27 121 827

Styreform:

Republikk, enhetsstat

Areal:

799 380 km²

Myntenhet:

Mosambikisk metical

BNI pr innbygger:

1 186 PPP$

Nasjonaldag:

25. juni

Satellittbilder

Demning: Cahora Basa-sjøen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017