Hopp til innhold

Nederland

Kongeriket Nederland

Nederland er kjent for sine lange handelstradisjoner og er et av verdens mest tettbefolkede land. Nederland er, som navnet sikter til, lavtliggende og nesten en tredjedel ligger under havnivået.

Sist oppdatert 14.12.2015

Geografi og miljø

Nederland ligger på Europas vestkyst og er et usedvanlig flatt land. En tredjedel av landets areal ligger under havnivået og den vestlige halvdelen av landet ligger i gjennomsnitt én meter over havet. Diker og demninger langs kysten og langs de mange elvene og kanalene forhindrer oversvømmelser. Landets høyeste område er i sørøst og det høyeste punktet på 322,7 meter over havet, heter Vaalserberg og er på grensen mot Tyskland og Belgia. Nederland tilhører løvtresonen, selv om det riktignok er få skoger i landet. De er blitt hogget ned for å gi plass til landbruket. Landet har kystklima, noe som medfører at vinteren ikke er særlig kald og sommeren ikke spesielt varm. Mange blomstrer trives i et slikt klima og Nederland er kjent for sine tulipaner, som dyrkes over store områder.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nederland ville vi trenge 2.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Germanere kom 100 år før vår tidsregning til det nåværende Nederland. 50 år før vår tidsregning ble landet innlemmet i Romerriket. Da frankernes rike ble delt, ble området splittet i ulike kongedømmer og noen av dem ble gitt som gave til Spania. Andre kongedømmer førte gjennom årene kriger mot Frankrike og England. De nordlige regionene grunnla i 1581 republikken Nederland. Landet ble senere en viktig sjøfarts- og handelsnasjon, som skaffet seg kolonier blant annet i India og ulike steder i Afrika. Kongeriket Nederland ble etablert i Wien- kongressen i 1815. Belgia og Luxemburg ble også innlemmet i landet, men disse statene erklærte seg selvstendig i samme århundre. Både under første og andre verdenskrig holdt Nederland seg nøytralt. I 1940 ble landet likevel okkupert av Tyskland og kongehuset og regjeringen flyktet til Storbritannia. Nederland ble frigjort fem år senere og kongefamilien vendte tilbake til landet.

Samfunn og politikk

Kongeriket Nederland er ifølge grunnloven fra 1815 et konstitusjonelt monarki. Regjeringen ledes av en statsminister som utnevnes av monarken. Parlamentet i Nederland har to kamre: Underhuset og Senatet. Nederland hadde tidligere flere kolonier, i dag hører de karibiske øyene Aruba, Curaçao og Sint Maarten til Kongeriket Nederland. Nederland er kjent for å ha en liberal lovgivning med tanke på lettere narkotiske stoffer og prostitusjon. De godkjente ekteskap mellom samme kjønn som første land i verden og var et av de første landene med stemmerett for kvinner.

Flere viktige internasjonale organer har sitt hovedsete i Nederland, som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og FNs organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Økonomi og handel

Nederland er en handels- og eksport nasjon, med en godt utviklet industrisektor. Landets økonomi er i stor grad basert på import av råmaterialer som foredles til ferdige produkter og selges videre. Industrien står for 25 prosent av landets bruttonasjonalprodukt og de tradisjonelt viktigste industrigruppene er maskin- og metallindustri, elektrisk, kjemisk og tekstilindustri. Nederland var på 1950- tallet med på å etablere Det europeiske kull- og stålfellesskap, som etter hvert ble Den Europeiske Union (EU). Jordbruk er viktig og landet er verdens ledende innen hagebruk. Landets viktigste naturressurser er olje og gass, som finnes i sjøområder utenfor Nederlands kyst. Nederlands beliggenhet på Europas vestkyst gjorde det mulig å åpne handelsruter som landet benyttet seg av allerede i tidligere århundrer. Fordi Nederlands handel i stor grad bygger på internasjonal handel, ble landet rammet hardt av den globale finanskrisen. Arbeidsledigheten har gått ned de siste tiårene og forble lav også under finanskrisen.  

Kort om

Nederland

Hovedstad:

Amsterdam

Etniske grupper:

Nederlendere 80.7%, EU-innbyggere 5%, indonesere 2.4%, tyrkere 2.2%, surinamesere 2%, marokkanere 2%, karibiere 0.8%, andre 4.8% (2008)

Språk:

Nederlandsk (offisielt), frisisk (offisielt)

Religion:

Romersk-katolske 28%, protestanter 19%, muslimer 5%, andre 6%, ingen 42% (2009)

Innbyggertall:

16 844 195

Styreform:

Monarki

Areal:

41 500 km²

Myntenhet:

Euro

BNI pr innbygger:

48 459 PPP$

Nasjonaldag:

27. april

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017