Hopp til innhold

Nepal

Den føderale demokratiske republikk Nepal

Nepal er et fattig land med storslått natur. Landets politiske situasjon har i en årrekke vært ustabil. I juni 2008 ble landet republikk, men arbeidet med en ny grunnlov trekker ut.

Sist oppdatert 07.02.2013

Geografi og miljø

En stor del av Himalayafjellkjeden ligger i Nepal, deriblant verdens høyeste fjell, Mount Everest. Landet har flere andre topper på over 8000 meter, og tre fjerdedeler av Nepals totale landområde er fjell. Slettelandskapet i sør brukes i hovedsak til jordbruk, det samme gjelder landets mange fruktbare daler. Klimaet varierer ut fra antall meter over havet. I lavlandet er det subtropisk klima, mens det i fjellområdene er så kaldt at både snø og isbreer ligger hele året. Nepal har i liten grad utbygget det potensialet for vannkraft som ligger i landets mange elver og fosser. Foreløpig er det først og fremst skogen som brukes som energikilde. Ved som brensel har ført til avskoging og erosjon. Småbønders oppdyrking av enkelte fjellområder har imidlertid hindret erosjon av jorda. Landet sliter i tillegg med at vannet er forurenset, grunnet dårlige sanitære forhold og utslipp fra det lille landet har av industri. Forurensing fra biler og andre kjøretøy gjør at luftkvaliteten i de største byene er dårlig.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nepal ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Nepal ligger inneklemt mellom India og Kina, som begge har hatt sterk innflytelse på landet opp gjennom historien. Landet har imidlertid aldri vært kolonialisert, selv om både indiere og briter i lange perioder har styrt utenrikspolitikken. Nepal har hatt lange tradisjoner for egenrådige konger med stor makt, og korrupte politikere. Nettopp ønsket om å fjerne landets konstitusjonelle monarki ledet til det blodige maoistopprøret, også kjent som «Folkets krig», fra 1996. Kamphandlingene som fulgte det neste tiåret, krevde nærmere 15.000 menneskeliv. I 2005 ble Nepal et av verdens siste absolutte monarkier da kong Gyanendra avsatte statsministeren og de folkevalgte. Gyanendra ble selv innsatt som konge da hans bror, den sittende kong Birendra, ble drept av sin egen sønn i 2001. Etter store demonstrasjoner og internasjonalt press ble nasjonalforsamlingen gjeninnsatt våren 2006. Deretter fulgte fredsforhandlinger mellom regjeringen og maoistene, som førte til en omfattende fredsavtale i november samme år. I 2007 fikk Nepal en midlertidig grunnlov, som skulle gjelde frem til en ordentlig grunnlov ble utarbeidet. I juni 2008 abdiserte kongen, og Nepal ble republikk.

Samfunn og politikk

Nepals politikk er preget av at landet nettopp har gjennomgått en blodig konflikt, og av mangelen på en grunnlov. I 2008 ble det avholdt valg til en konstituerende forsamling. Den skulle fungere som et overgangsparlament, og hadde som hovedoppgave å utarbeide den nye grunnloven. Arbeidet med grunnloven viste seg imidlertid å bli vanskelig, og tidsfristen har blitt forlenget gang på gang. Blant stridstemaene i dette arbeidet er maktforholdet mellom presidenten og statsministeren, inndelingen av landet og hvilken oppbygning parlamentet skal få. I 2012 bestemte Høyesterett at den konstituerende forsamlingen ikke fikk forlenge mandatet sitt lengre, og det er ventet nye valg i 2013. Politikken domineres av partiet til den tidligere maoistgeriljaen (UCPN-M), og Den nepalesiske kongressen (NC). På tross av stadig skiftende regjeringskoalisjoner har landet tatt viktige steg i retning en varig fred. I 2011 ble de fire største partiene enige om siste del av fredsavtalen, som blant annet tok opp hva en skulle gjøre med rundt 20 000 tidligere geriljasoldater. Hundrevis av maoistrebeller har forlatt leirene de har befunnet seg i siden 2006, og den nasjonale hæren har tatt kontroll over leirene. Maoistene har levert våpnene sine inn til gruppen som overvåker fredsprosessen. 

Økonomi og handel

Nepal er et av verdens fattigste land, og defineres av FN som et av de minst utviklede (MUL-land.) Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker, og en stor andel av befolkningen er underernærte. Jordbruket er viktig i Nepal. I de lavtliggende strøkene dyrkes sukkerrør, ris, korn, oljefrø, grønnsaker, tobakk, jute og krydder. Innbyggerne som holder til i over 3000 meters høyde, har fedrift som viktigste næringsvei. Industrien er lite utviklet, men Nepal produserer tepper og tekstiler for eksport. Turisme har etter hvert vokst til å bli en viktig inntekstkilde for landet. Dette har imidlertid også gjort mange av landets innbyggere sårbare for politisk turbulens, ettersom turistene uteblir når det blir uroligheter. Stadige regjeringsskifter har ført til at den økonomiske politikken endrer seg hele tiden. Korrupsjon er utbredt. Underskuddet i statsbudsjettet dekkes ved hjelp av bistand og lån fra utlandet. I tillegg er penger som nepalesere i utlandet sender hjem en viktig del av landets økonomi.

Kort om

Nepals flagg

Hovedstad:

Katmandu

Etniske grupper:

Chhettri 16.6%, Brahman-Hill 12.2%, Magar 7.1%, Tharu 6.6%, Tamang 5.8%, Newar 5%, Kami 4.8%, Yadav 3.9%, andre/uspesifisert 39.7% (2001)

Språk:

Nepalsk, maithali, bhojpuri, tharu, tamang, newar, magar, awadhi (2001)

Religion:

Hinduister 81.3%, buddhister 9%, muslimer 4.4%, kiranter 3.1%, andre/uspesifisert/ingen 2.1% (2011)

Innbyggertall:

28 440 629

Styreform:

Republikk

Areal:

147 180 km2

Myntenhet:

Rupi à 100 paisa

BNI pr innbygger:

2 458 PPP$

Nasjonaldag:

28. mai

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017