Hopp til innhold

Nigeria

Forbundsrepublikken Nigeria

Nigeria er det mest folkerike landet i Afrika, og har en befolkning som er sammensatt av mange etniske grupper. Landet er rikt på naturressurser, men preges av mange år med omfattende korrupsjon.

Sist oppdatert 31.08.2016

Geografi og miljø

Den sørlige delen av landet består av lavland med tropisk klima og regnskog, mens den nordlige delen består av høysletter med savanner. Den fruktbare jorda gir gode forutsetningen for å drive jordbruk. I tillegg har landet har betydelige olje- og gassressurser. De senere årene har imidlertid oljeutvinningen ført til store og alvorlige miljøproblemer, spesielt i Niger-deltaet. Både vann, luft og jord har blitt forurenset. Områder som tidligere ble brukt til jordbruk, er nå ødelagt av oljesøl. I tillegg sliter Nigeria med rask avskoging og ørkenspredning nord i landet.

 

1971
2006

Lange tørkeperioder har gjort at Tsjadsjøen er i ferd med å forsvinne. Les mer

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nigeria ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Allerede for 10 000 år siden bodde det mennesker innenfor det området som utgjør dagens Nigeria. Den såkalte Nok-kulturen, fra cirka 500 f.kr til 200 e.kr er det eldste jernaldersamfunnet som foreløpig er kjent fra Afrika sør for Sahara. Før området ble kolonisert av britene på begynnelsen av 1900-tallet, var det delt mellom mange ulike kongedømmer. Engelskmennene var koloniherrer fram til 1960, da landet fikk sin selvstendighet. Tre år etter ble Nigeria erklært republikk. I 1967 brøt det ut borgerkrig i landet da den sørøstlige regionen Biafra erklærte seg selvstendig. Borgerkrigen kostet flere hundre tusen mennesker livet, de fleste døde av sult. Biafra tapte krigen, og er fortsatt en del av Nigeria. Krefter i regionen kjemper fremdeles for selvstendighet. Nigeria ble styrt av militærregimer fram til 1999, men har hatt sivilt styre siden da.

Samfunn og politikk

Nigeria er en føderal republikk, der presidenten er stats- og regjeringssjef, og øverstkommanderende for hæren. På tross av at demokratiet i landet ble styrket da militærdiktaturet falt i 1999, regnes Nigeria fortsatt som autoritært. Korrupsjon preger store deler av samfunnet. Det er store politiske, etniske og religiøse motsetninger i landet, som har over 250 ulike folkegrupper. Uenighetene er særlig knyttet til kontroll over ressurser og politisk innflytelse. Nigeria preges også av betydelige spenninger mellom sentralmyndighetene og de 36 delstatsguvernørene. Lokale opprør og protester forekommer ofte. Styresmaktene må til tider benytte soldater og politi for å stanse blodige sammenstøt mellom kristne og muslimer i ulike deler av landet. Hundrevis av mennesker er blitt drept i slike sammenstøt de siste årene. Siden 2009 har terroraksjoner fra den islamistiske gruppen Boko Haram vært en stadig større trussel mot befolkningens sikkerhet i nord.

Boko Haram er en islamistisk terrororganisasjon som holder til nord i Nigeria, men som også opererer i nabolandene Niger, Tsjad og Kamerun. Navnet "Boko Haram" betyr "vestlig utdanning er en synd", og organisasjonen er blant de terrorgruppene i verden som dreper flest mennesker.
Les mer | Konflikter

Økonomi og handel

Oljesektoren er en viktig del av landets økonomi. Oljen genererer store statsinntekter, men korrupsjon, politisk ustabilitet og dårlig fordeling fører likevel til at størstedelen av befolkningen lever i fattigdom. Det er også et stort økonomisk skille mellom det fattige, muslimsk-dominerte nord, og det mer velstående kristen-dominert sør. Økonomisk misnøye er en viktig drivkraft for konfliktene i landet. Folk flest er avhengige av tradisjonelt jordbruk, småskalahandel og enkel industri for å overleve. USA, EU og Kina er i dag Nigerias største handelspartnere. Nye beregninger viste i april 2014 at landets økonomi er den største i Afrika.

Kort om

Nigeria

Hovedstad:

Abuja

Etniske grupper:

Over 250 folkegrupper. Hausa/fulani 29%, yoruba 21%, igbo 18%, ijaw 10%, kanuri 4%, ibibio 3.5%, tiv 2.5%

Språk:

Engelsk, hausa, yoruba, igbo, fulani

Religion:

Muslimer 50%, kristne 40%, tradisjonelle religioner 10%

Innbyggertall:

183 523 432

Styreform:

Føderal republikk

Areal:

923 770 km2

Myntenhet:

Naira

BNI pr innbygger:

5 992 PPP$

Nasjonaldag:

1. oktober

Satellittbilder

Demning: Challawa-dammen

Olje- og gassindustri: Nigerdeltaet

Tørke: Tsjadsjøen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017