Hopp til innhold

Nord-Korea

Den demokratiske folkerepublikk Korea

Nord-Korea er et sentralstyrt og isolert land som har ambisjoner om å utvikle atomvåpen. Konflikten med Sør-Korea og det mektige kommunistpartiet dominerer politikken, mens folk flest lever i fattigdom.

Sist oppdatert 21.01.2016

Geografi og miljø

Fjell og fjellområder utgjør cirka 80 prosent av landarealet i Nord-Korea. Landet har kontinentalt monsunklima, med kalde vintre og varme sommere. Landet er rikt på mineralressurser, særlig kull og jernmalm, men omfattende industri har ført til forurensing av jordsmonn og drikkevann. Behovet for brensel har gjort at lavlandsområdene stort sett er avskoget - til tross for at landet har drevet systematisk planting av skog siden midten av 1950-tallet. Som følge av avskogingen, har også jorderosjon blitt et stort problem.

Historie

Koreas historie preges av at landet er geografisk plassert mellom Kina og Japan. I mange århundrer var det Kina som hadde størst innflytelse over den koreanske halvøya, men fra slutten av 1800-tallet fikk Japan overtaket. Japanerne koloniserte halvøya fra 1895 og fram til andre verdenskrig. Etter Japans nederlag i krigen ble Korea delt i to soner som var ment å være midlertidige. Den nordlige sonen ble administrert av Sovjetunionen, den sørlige av USA. Rivaliserende regjeringer ble etablert i de to sonene. I Nord ble Kim il Sung leder for kommunistpartiet. I 1948 ble først Sør-Korea, og så Nord-Korea, proklamert som selvstendige stater. USA og Sovjetunionen trakk seg ut, men sistnevnte etterlot seg en godt organisert nordkoreansk hær. Korea-krigen brøt ut i 1950, etter at Nord-Korea gikk til angrep på Sør-Korea. Nord-Korea fikk støtte av Kina, mens USA og de fleste av FNs medlemsland tok Sør-Koreas side. Da krigen tok slutt tre år senere, forble grensen omtrent uendret. De to landene har ennå ikke undertegnet en fredsavtale, og fremdeles nektes cirka 10 millioner nære slektninger å ha kontakt på tvers av grensen. En rekke nordkoreanske kjernefysiske prøvesprengninger og rakettoppskytninger på 2000-tallet har ført til gjentatte brudd i forhandlingene. Som følge av dette har FNs sikkerhetsråd vedtatt strenge sanksjoner mot Nord-Korea.

Samfunn og politikk

Nord-Korea er en kommunistisk stat med et lukket, totalitært styresett. Formelt har landet både et parlament og en regjering, men i praksis er det Den nasjonale forsvarskommisjonen, med lederen Kim Jong-Un i spissen, som sitter med makten. Han er etterkommer av Kim il Sung, hvis familie har hatt makten i landet siden selvstendigheten. Det er parlamentsvalg hvert femte år, men alle kandidatene må godkjennes av kommunistpartiet, som med unntak av noen små støttepartier er det eneste partiet i landet. Nord-Korea er et militarisert samfunn, som siden 50-tallet har vært bygget på juche-ideologien. Den forfekter nasjonal, kulturell og økonomisk uavhengighet, og at partiet og samfunnet må settes foran individet. Selv om landets ledere hevder at Nord-Korea er et klasseløst samfunn er det store skiller mellom den lille delen av befolkningen som har makt i landet, og det store flertallet som ikke har det. Flesteparten av nordkoreanere lever i fattigdom, og er isolerte fra omverden.

Økonomi og handel

Nord-Korea har en økonomi organisert etter stalinistisk modell, og staten kontrollerer nesten all aktivitet. Landets økonomi er en av verdens mest sentralstyrte og isolerte. Så og si hele vareutvalget i landet kommer fra den statlig eide industrien, og jordbruket er organisert i store kollektiver. Nord-Korea eksporterer tekstiler, metaller og jordbruksprodukter. Ettersom landet hele tiden har hatt fokus på selvforsyning er imidlertid både eksporten og importen relativt beskjeden. Landet ble hardt rammet da Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Sovjetunionen var landets viktigste handelspartner, og subsidierte i tillegg Nord-Korea med billig olje. Energimangel førte til at industrien måtte gå for halv kapasitet. Industrien og jordbruket slet med foreldet teknologi, utdaterte produksjonsfasiliteter og mangel på reservedeler. Nedgangen tvang landet til å ta imot støtte utenfra, og innføre små reformer som å tillate utenlandske investeringer. Reformene ble utvidet på starten av 2000-tallet, men tilgangen til varer var mindre enn etterspørselen, noe som førte til inflasjon og skyhøye matvarepriser. Kombinert med at mange var arbeidsledige etter at industrien kollapset på 90-tallet, og at matvarehjelpen utenfra minket på grunn av konflikten med Sør-Korea, ble situasjonen raskt kritisk. I 2009 forsøkte myndighetene å stanse den markedsliberalistiske utviklingen og inflasjonen, og innførte en omstridt valutareform. Generelt er det mangel på pålitelige økonomiske data om Nord-Korea, men landet hadde trolig en viss økonomisk vekst i 2008-2009.

Kort om

Nord-Korea

Hovedstad:

Pyongyang

Etniske grupper:

Nesten utelukkende koreanere, enkelte japanere

Språk:

Koreansk

Religion:

Buddhister, konfusianister, enkelte kristne og mindre religiøse grupper (NB: selvstendig religiøs aktivitet eksisterer omtrent ikke. Myndighetene sponser noen religiøse grupper for at det skal se ut som at det er religiøs frihet i landet)

Innbyggertall:

25 155 326

Styreform:

Kommunistisk diktatur

Areal:

120 540 km2

Myntenhet:

Won

Nasjonaldag:

9. september

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017