Hopp til innhold

Norge

Kongeriket Norge

Infografikk - sammenlign land

For å gjøre det enklere har vi valgt ut noen utviklingsindikatorer vi mener er gode å sammenligne ulike land med. Dette er indikatorer som sier noe om befolkning, levevilkår, utdanning, helse, klima, fattigdom, skole og likestilling.

Statistikk

På denne siden finner du verdier for Norge på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren:

Vis endringer på en indikator. Sammenlign landet med resten av verden.

Sammenlign Norge med:

 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Areal 385 178 756 096 Kvadratkilometer
  Landareal lavere enn 5 m.o.h 4,9 3,1 Prosent
  Arealbruk, dyrkbar mark 2,2 1,7 Prosent av totalt landareal
  Arealbruk, permanent dyrket mark 2,70 21,20 Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog 39,8 23,9 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Asylsøkere etter ankomstland 7 180 573 Personer
  Befolkning i byområder 79,1 88,9 Prosent
  Befolkning over 60 år 21,0 13,1 Prosent
  Befolkningstall 5 143 17 924 1000 innbyggere
  Befolkningstetthet 15 23 Innb. per kvadratkilometer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra 12 561 Personer
  Flyktninger, flyktet til 50 389 1 849 Personer
  Fruktbarhetstall 1,9 1,8 Antall barn per kvinne
  Internt fordrevne Mangler data Mangler data Internt fordrevne
  Forventet levealder 81 79 År
  Forventet levealder for kvinner 83 82 År
  Forventet levealder for menn 79 76 År
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Atomkraft Mangler data Mangler data millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi 58 30 Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi Mangler data Mangler data Prosent
  Strømforbruk pr innbygger 23 326 3 879 Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm 100,0 99,6 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Bistand mottatt Mangler data 240 560 000 US Dollar
  Ekstrem fattigdom Mangler data 0,9 Prosent
  Fattiges andel av landets forbruk 9,0 4,5 Prosent
  IHDI - avslører forskjellene 0,898 0,692 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - fattigdomsindeks Mangler data Mangler data Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense Mangler data 14,40 prosent
  Befolkning som lever i slum i byer Mangler data 9,0 Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning Mangler data Mangler data Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Antall drepte i væpnede konflikter Mangler data Mangler data
  Drapsrate 1 4 Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsbevarende operasjoner Mangler data Mangler data Antall deltagere i fredsbevarende operasjoner
  Fredsindeksen 1,480 1,616 Skala: 1-5 (1 er best)
  Innsatte uten dom 25,44 21,87 Prosent av insatte
  Militærutgifter 1,4 2,0 Prosent av BNP
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Barnedødelighet 3 8 Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalifiserte pleiere Mangler data 100 Prosent
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år) 5 52 Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Nye HIV-tilfeller Mangler data 0,1 Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Malariatilfeller Mangler data Mangler data Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet 5 22 Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord 10,21 12,95 Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet 2 7 Antall per 1000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller 8 16 Tilfeller per 100.000 innb.
  Undervektige barn Mangler data 0,5 Prosent
  Veksthemmede barn Mangler data 1,80 Prosent av barn under fem år.
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Bevarte områder 9,1 6,9 Prosent
  Biologisk mangfold 0,95 0,77 Rødlisteindeks
  CO2-utslipp 59 636 83 171 Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger 11,74 4,73 Tonn CO2 per innbygger
  Økonomisk tap fra katastrofer Mangler data 81,77 US Dollar
  Katastroferammet befolkning Mangler data 4 Antall rammede per 100.000 innbyggere
  Marine verneområder 41 6 Prosent
  Materielt fotavtrykk 36,11 17,40 Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk 4,8 3,9 Hektar per person
  Økologisk landbruk 4,80 0,10 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Antall språk Mangler data Mangler data Antall språk
  Barnearbeid Mangler data 6,6 Prosent av barn 5-17 år.
  Barneekteskap Mangler data Mangler data
  Offentlig registrerte fødsler 100,0 99,4 Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling 0,993 0,966 Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene 0,053 0,322 Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling 0,949 0,738 Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Henrettelser Mangler data Mangler data Antall henrettede
  Korrupsjon 85 66 Skala:0-100
  Kvinner i lederstillinger 33,3 Mangler data Prosent
  Likestilling i arbeidslivet 59,2 45,8 Prosent
  Likestilling i styring av landet 39,64 15,83 Prosent
  Global lykkeindeks 36,8 31,7 Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter 1 1 Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet 7,60 20,53 Skala der 0 er best
  Sårbare stater 20,8 41,5 Indeks (0-120)
  Sivile rettigheter 1 1 Skala: 1-7 (1 er best)
  Unge som arbeider 56,00 8,50 Prosent av aldersgruppen
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Bredbåndabonnenter 39 15 Prosent
  Internettbrukere 96,8 64,3 Prosent internettbrukere
  Mobildekning 99 90 Prosent
  Mobiltelefonabonnenter 116,48 134,28 Abonnenter per 100 innbyggere
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Lese- og skrivekyndighet blant unge Mangler data 99,2 Prosent
  Lese- og skrivekyndighet blant unge kvinner i forhold til menn Mangler data 1,00 Antall kvinner per mann
  Alfabetisme Mangler data 96,6 Prosent
  Antall år i skole 17 15 År
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen 99,7 92,0 Prosent
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, gutter 97,4 98,0 Prosent
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter 99,7 99,4 Prosent
  Andelen barn i grunnskolen 99,9 97,2 Prosent
  Grunnskolegang, gutter 100,0 97,6 Prosent
  Grunnskolegang, jenter 99,8 96,8 Prosent
  Likestilling i barneskolen 1,00 0,97 Antall jenter per gutt
  Likestilling i ungdomsskolen 0,97 1,01 Antall jenter per gutt
  Likestilling i videregående skole 1,50 1,11 Antall jenter per gutt
  Videregående skole 95 87 Prosent av total befolkning innen rett skolealder.
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Tilgang til rent vann 100,0 99,0 Prosent
  Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 100 100 Prosent
  Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda 100 93 Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 99 Prosent
  Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 100 Prosent
  Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 91 Prosent
  Vannuttak 0,7 3,8 Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Arbeidsledighet blant kvinner 3,3 7,3 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge 10,1 17,7 Prosent
  Arbeidsledighet 3,4 6,4 Prosent
  Andel av BNI brukt til bistand 0,99 Mangler data Prosent
  Bruttonasjonalinntekt per innbygger 64 590 21 740 PPP$ per innbygger
  Bruttonasjonalprodukt 386 578 000 000 240 796 000 000 US Dollar
  BNP per innbygger 74 735 13 384 US Dollar
  BNP per innbygger i PPP-dollar 61 472 22 316 PPP
  Eksport av varer og tjenester 37 30 Prosent av BNP
  Hjemsendte penger 0 0 Prosent av BNP
  Import av varer og tjenester 31 30 Prosent av BNP
  Lønn som andel av BNP 22,88 10,18 Prosent
  Primærnæring 2 3 Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner 4 0 Prosent
  Sekundærnæring 38 35 Prosent
  Tertiærnæring 60 62 Prosent
  Utenlandske direkteinvesteringer -2 9 Prosent av BNP
  Utenlandsgjeld Mangler data Mangler data US dollar
  Økonomisk vekst 0,93 0,82

FN-sambandet © 2017