Hopp til innhold

Norge

Kongeriket Norge

Infografikk - sammenlign land

For å gjøre det enklere har vi valgt ut noen utviklingsindikatorer vi mener er gode å sammenligne ulike land med. Dette er indikatorer som sier noe om befolkning, levevilkår, utdanning, helse, klima, fattigdom, skole og likestilling.

Statistikk

På denne siden finner du verdier for Norge på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren:

Vis endringer på en indikator. Sammenlign landet med resten av verden.

Sammenlign Norge med:

 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Areal 385 178 756 096 Kvadratkilometer
  Landareal lavere enn 5 m.o.h 4,9 3,1 Prosent
  Avlinger av kornsorter (kg per hektare) 3 467,12 6 229,57 kg per hektar
  Arealbruk, dyrkbar mark 2,2 1,8 Prosent av totalt landareal
  Arealbruk, permanent dyrket mark 2,71 21,26 Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog 33,1 21,7 Prosent
  Subsidier til eget landbruk i OECD-landene 0,80 0,29 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Asylsøkere etter ankomstland 7 180 573 Personer
  Befolkning i byområder 79,1 88,9 Prosent
  Befolkning over 60 år 21,0 13,1 Prosent
  Befolkning under 15 år 919,7 3 797,2 1000 innbyggere
  Befolkningstall 5 143 17 924 1000 innbyggere
  Befolkningstetthet 15 23 Innb. per kvadratkilometer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra 13 579 Personer
  Antall flyktninger i et land 47 043 1 773 Personer
  Fruktbarhetstall 1,9 1,8 Antall barn per kvinne
  Internt fordrevne Mangler data Mangler data Internt fordrevne
  Forventet levealder 81 79 År
  Forventet levealder for kvinner 83 82 År
  Forventet levealder for menn 79 76 År
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Atomkraft Mangler data Mangler data millioner kilowattimer (kWh)
  Energieffektivitet 92 96 Energienheter pr 1000 PPP-dollar i BNP
  Eksport av råolje Mangler data Mangler data 1000 tonn
  Import av råolje Mangler data 8 337 1000 tonn
  Strømforbruk pr innbygger 23 174 3 568 Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm 100,0 99,6 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Bistand bevilget til de minst utviklede landene (MUL) 0,30 Mangler data Prosent
  Bistand mottatt Mangler data 125 510 000 US Dollar
  Bistand bevilget til grunnleggende sosiale tjenester 14,0 Mangler data Prosent av giverlandets sektor-bistand
  Bistand mottatt av land uten kystlinje Mangler data Mangler data Prosent av landets BNI
  Bistand mottatt av små øystater med u-landsstatus Mangler data Mangler data Prosent av BNI
  Ekstrem fattigdom Mangler data 0,8 Prosent
  Gjennomsnittlig fattigdomsgap Mangler data 0,4 Prosent
  Fattiges andel av landets forbruk 9,0 4,5 Prosent
  Gnierindeksen Mangler data 2,13 Indeks, på en skala fra 0-10, der 0 er best
  IHDI - avslører forskjellene 0,893 0,672 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - fattigdomsindeks 0,000 0,000 Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense Mangler data 14,40 prosent
  Befolkning som lever i slum i byer Mangler data 9,0 Prosent av bybefolkningen
  Ubunden bilateral bistand Mangler data Mangler data Prosent (av giverlandets totale bistand)
  Underernært befolkning 5,0 5,0 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Antall drepte i væpnede konflikter Mangler data Mangler data
  Fredsbevarende operasjoner Mangler data Mangler data Antall deltagere i fredsbevarende operasjoner
  Fredsindeksen 1,480 1,616 Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter 1,4 2,0 Prosent av BNP
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  AIDS-relaterte dødsfall Mangler data 654 Antall estimert døde,
  Barnedødelighet 3 8 Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalifiserte pleiere Mangler data 100 Prosent
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år) 6 50 Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Utbredelse av HIV (15-49 år) Mangler data 0,3 Prosent
  HIV-kunnskap (15-24 år), kvinner Mangler data Mangler data Prosent
  HIV-kunnskap (15-24 år), menn Mangler data Mangler data Prosent
  Kondombruk blant kvinner ved siste høyrisikosamleie Mangler data Mangler data Prosent
  Kondombruk blant menn ved siste høyrisikosamleie Mangler data Mangler data Prosent
  Barn behandlet med anti-malaria medisin Mangler data Mangler data Prosent
  Barn beskyttet med sengenett med insektsmiddel Mangler data Mangler data Prosent
  Malariaspredning Mangler data Mangler data Antall tilfeller per 100 000 innbygger
  Svangerskapsrelatert dødelighet 4 22 Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Bruk av prevensjon 88,4 64,2 Prosent
  Spedbarnsdødelighet 2 7 Antall per 1000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller kurert gjennom DOTS-programmet 79,0 44,0 Prosent
  Tuberkulosetilfeller oppdaget gjennom DOTS-programmet 87 88 Prosent
  Tuberkuloserelaterte dødsfall 0 1 Dødsfall per 100.000 innb.
  Tuberkulosetilfeller 11 19 Tilfeller per 100.000 innb.
  Undervektige barn Mangler data 0,5 Prosent
  Barn vaksinert mot meslinger 93 90 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Befolkning som bor lavere enn 5 m.o.h. 9,3 1,6 Prosent
  Bevarte områder 9,1 6,9 Prosent
  CO2-utslipp 45 533 79 409 Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger 9,21 4,59 Tonn CO2 per innbygger
  Forbruk av ozonødeleggende klorfluorkarboner 0 0 ODP tonn
  Luftforurensning, antall dødsfall 488 3 193 Totalt antall
  Økologisk fotavtrykk 4,8 3,9 Hektar per person
  Økologisk landbruk 4,80 0,10 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Antall språk Mangler data Mangler data Antall språk
  Barnearbeid Mangler data 3,0 Prosent
  GDI - likestillingsutvikling 0,996 0,967 Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene 0,067 0,338 Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling 0,944 0,832 Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Henrettelser Mangler data Mangler data Antall henrettede
  Korrupsjon 86 71 Skala: 0-100 (100 er best)
  Likestilling i arbeidslivet 48,9 39,0 Prosent
  Likestilling i styring av landet 39,60 15,80 Prosent
  Global lykkeindeks 51,4 53,9 Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter 1 1 Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet 8,79 19,23 Skala der 0 er best
  Sårbare stater 20,8 41,5 Indeks (0-120)
  Sivile rettigheter 1 1 Skala: 1-7 (1 er best)
  Unge som arbeider 56,00 8,50 Prosent av aldersgruppen
  Valgdeltagelse Mangler data Mangler data Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Antall datamaskiner i bruk 95 61 Antall per 100 innbyggere
  Internettbrukere 96,3 72,4 Brukere per 100 innbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 116,48 134,28 Abonnenter per 100 innbyggere
  Telefonforbindelser 1 321 325,00 3 203 258,00 Hovedlinjer per 100 innbyggere
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Lese- og skrivekyndighet blant unge Mangler data 98,9 Prosent
  Lese- og skrivekyndighet blant unge kvinner i forhold til menn Mangler data 1,00 Antall kvinner per mann
  Alfabetisme Mangler data 96,7 Prosent
  Foreldreløse barn i skolen Mangler data Mangler data Prosent
  Antall år i skole 17 15 År
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen 99,7 92,0 Prosent
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, gutter 97,4 98,0 Prosent
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter 99,7 99,4 Prosent
  Andelen barn i grunnskolen 99,7 92,0 Prosent
  Grunnskolegang, gutter 99,2 92,7 Prosent
  Grunnskolegang, jenter 0,0 0,0 Prosent
  Likestilling i barneskolen 1,00 0,97 Antall jenter per gutt
  Likestilling i ungdomsskolen 0,97 1,01 Antall jenter per gutt
  Likestilling i videregående skole 1,50 1,11 Antall jenter per gutt
  Videregående skole 95 87 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Fotavtrykk vann 1 467 803 Kubikkmeter vann per person og år
  Tilgang til rent vann 100,0 99,0 Prosent
  Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 100 100 Prosent
  Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda 100 93 Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 99 Prosent
  Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 100 Prosent
  Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 91 Prosent
 • Flag Flag
  Norge Chile Enhet Vis graf
  Arbeidsledighet blant unge 9,2 16,1 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge kvinner 7,7 19,2 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge menn 10,6 13,9 Prosent
  Arbeidsledighet 3,2 6,4 Prosent
  Andel av BNI brukt til bistand 0,99 Mangler data Prosent
  Bruttonasjonalinntekt per innbygger 65 970 21 580 PPP$ per innbygger
  Bruttonasjonalprodukt 500 103 000 000 258 062 000 000 US Dollar
  BNP per innbygger 97 363 14 528 US Dollar
  BNP per innbygger i PPP-dollar 64 893 22 346 PPP
  Eksport av varer og tjenester 39 33 Prosent av BNP
  Import av varer og tjenester 30 32 Prosent av BNP
  Konsumprisindeks 106,3 113,1 Indeks: 2005=100
  Nedbetaling av gjeld Mangler data Mangler data Prosent av eksportinntektene
  Primærnæring 1 3 Prosent
  Sekundærnæring 42 36 Prosent
  Tertiærnæring 57 60 Prosent
  Utenlandske direkteinvesteringer -0 9 Prosent av BNP
  Utenlandsgjeld Mangler data 96 244 880 000 US dollar

FN-sambandet © 2016