Hopp til innhold

Norge

Kongeriket Norge

Fruktbarhetstall

Fruktbarhetstallene viser hvor mange barn som fødes per kvinne.

Fruktbarhetstallene beregnes ved å summere de aldersspesifikke fruktbarhetsratene (fødselshyppigheten i hver enkelt aldersklasse) for kvinner i fødedyktig alder (15-49 år). Statistikken tar utgangspunkt i at et lands gjeldende fruktbarhetsforhold, det vil si aldersspesifikke fruktbarhetsrater, ikke endrer seg i kvinnens levetid.

For å opprettholde folketallet på lengre sikt, må fruktbarhetstallet være ca. 2,1 (reproduksjonsnivået).

Tallene for de kommende årene er hentet fra FNs befolkningsanslag. Disse er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, migrasjon og dødelighet, holder seg stabile. Befolkningsanslaget inneholder også tall over hvordan fruktbarhetstallene kan endre seg dersom disse faktorene skulle bli større eller mindre enn tidligere antatt. Disse tallene kan du oppsøke ved å klikke på lenken til UN Data nedenfor.

Sammenlign med resten av verden

Enhet: Antall barn per kvinne

Kilde: UN Data

Sammenlign med:
Loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
Ingen data funnet for valgte land

FN-sambandet © 2017