Hopp til innhold

Norge

Kongeriket Norge

På denne siden kan du gjennom diagrammer og tabeller se hvordan Norge ligger an i forhold til FNs tusenårsmål. Du kan enkelt sammenligne Norge med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren:

Vis endringer på en indikator. Sammenlign landet med resten av verden.

Sammenlign med:

Forklaring til diagrammene

 • Søylene viser de registrerte verdiene som Norge har på denne indikatoren.
 • Før muspekeren over diagrammet for å se den faktiske verdien.
 • Klikk på søylene for å se landets posisjon i forhold til andre land.
 • Linjen viser hvilken fremgang landet må ha for å nå tusenårsmålet innen 2015.
 • 1.A: Halvere andelen av verdens befolkning som lever for under en dollar om dagen innen 2015.

  Norge
  Ekstrem fattigdom Mangler data Prosent
  Gjennomsnittlig fattigdomsgap Mangler data Prosent
  Fattiges andel av landets forbruk 9,0 Prosent

  1.B: Utvikle og implementere strategier for anstendig og produktivt arbeid for ungdom, i samarbeid med utviklingslandene selv.

  Norge
  Arbeidsledighet blant unge 10,1 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge kvinner 8,6 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge menn 10,6 Prosent

  1.C: Halvere andelen av verdens befolkning som lider av hungersnød innen 2015.

  Norge
  Underernært befolkning Mangler data Prosent
  Undervektige barn Mangler data Prosent
 • 2.A: Innen år 2015 skal alle barn, gutter som jenter, kunne fullføre grunnutdanning.

  Andelen barn i grunnskolen
  Norge
  Andelen barn i grunnskolen 99,9 Prosent
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen 99,7 Prosent
  Lese- og skrivekyndighet blant unge Mangler data Prosent
 • 3.A: Fjerne forskjellene mellom andelen gutter og jenter i grunnskole innen 2005 og i all utdanning innen år 2015.

  Norge
  Likestilling i barneskolen 1,00 Antall jenter per gutt
  Likestilling i ungdomsskolen 0,97 Antall jenter per gutt
  Likestilling i videregående skole 1,50 Antall jenter per gutt
  Likestilling i arbeidslivet 48,9 Prosent
  Likestilling i styring av landet 39,64 Prosent
  Lese- og skrivekyndighet blant unge kvinner i forhold til menn Mangler data Antall kvinner per mann
 • 4.A: Redusere barnedødeligheten hos barn under fem år med to tredjedeler mellom 1990 og 2015.

  Barnedødelighet
  Spedbarnsdødelighet
  Norge
  Barnedødelighet 3 Antall per 1000 levendefødte
  Spedbarnsdødelighet 2 Antall per 1000 levendefødte
  Barn vaksinert mot meslinger 93 Prosent
 • 5.A: Redusere dødsfall i forbindelse med fødsler og graviditet med to tredjedeler innen år 2015.

  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Norge
  Svangerskapsrelatert dødelighet 5 Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Fødsler med kvalifiserte pleiere Mangler data Prosent

  5.B: Sikre universell adgang til reproduktiv helsetjenester

  Norge
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år) 5 Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Bruk av prevensjon 88,4 Prosent
 • 6.A: Stoppe spredningen av hiv/aids og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015.

  Norge
  Foreldreløse barn i skolen Mangler data Prosent
  Nye HIV-tilfeller Mangler data Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  AIDS-relaterte dødsfall Mangler data Antall estimert døde,

  6.B: Sikre tilgang til behandling for hiv/aids til alle som trenger det.

  Mangler indikatorer

  6.C: Stoppe spredningen av malaria og andre sykdommer, og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015.

  Norge
  Barn beskyttet med sengenett med insektsmiddel Mangler data Prosent
  Barn behandlet med anti-malaria medisin Mangler data Prosent
  Tuberkuloserelaterte dødsfall 0 Dødsfall per 100.000 innb.
  Tuberkulosetilfeller 8 Tilfeller per 100.000 innb.
 • 7.A: Integrere prinsippene om bærekraftig utvikling i nasjonal politikk og reversere tap av naturressurser.

  Norge
  Landområder dekket av skog 39,8 Prosent
  Bevarte områder 9,1 Prosent
  CO2-utslipp 59 636 Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger 11,74 Tonn CO2 per innbygger

  7.C: Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold innen 2015

  Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda
  Befolkning med tilgang til rent vann i byområder
  Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Tilgang til rent vann
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Norge
  Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda 100 Prosent
  Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 100 Prosent
  Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 Prosent
  Tilgang til rent vann 100,0 Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 Prosent
  Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 98 Prosent

  7.D: Forbedre levekårene for minst 100 millioner slum-beboere innen 2020.

  Norge
  Befolkning som lever i slum i byer Mangler data Prosent av bybefolkningen
 • 8.A-D: Økt bistand, rettferdige handelsregler og sletting av gjeld.

  Norge
  Bistand bevilget til de minst utviklede landene (MUL) 0,30 Prosent
  Andel av BNI brukt til bistand 0,99 Prosent
  Bistand bevilget til grunnleggende sosiale tjenester 14,0 Prosent av giverlandets sektor-bistand
  Ubunden bilateral bistand Mangler data Prosent (av giverlandets totale bistand)
  Bistand mottatt av land uten kystlinje Mangler data Prosent av landets BNI
  Bistand mottatt av små øystater med u-landsstatus Mangler data Prosent av BNI
  Subsidier til eget landbruk i OECD-landene 0,80 Prosent
  Nedbetaling av gjeld Mangler data Prosent av eksportinntektene

  8.E: Gjøre tilgjenglig viktige medisiner til en rimelig pris i utviklingsland, i samarbeid med farmasøytiske selskaper.

  Mangler indikatorer

  8.F: Gjøre ny teknologi, spesielt innen informasjon og kommunikasjon, tilgjengelig i samarbeid med privat sektor

  Norge
  Telefon- og mobilforbindelser 150,8 Antall per 100 innbyggere
  Internettbrukere 96,8 Prosent internettbrukere
  Bredbåndabonnenter 39 Prosent

FN-sambandet © 2017