Hopp til innhold

Pakistan

Den islamske republikken Pakistan

Pakistan et av de minst utviklede landene i Asia. Den tidligere britiske kolonien sliter med politisk uro, og regjeringen mangler kontroll over store deler av landet.

Sist oppdatert 02.06.2013

Geografi og miljø

Pakistan er et langt og smalt land med mange forskjellige landskapstyper. I nord ligger fjellkjeden Himalaya, med topper på mer enn 8000 meter over havet. Midt i landet finnes fruktbare sletter og sumper, mens de sørvestlige delene består av tørre, høyereliggende områder. Flere elver renner ned fra Himalaya, og danner et større deltaområde ved kysten. Klimaet varierer med landskapet og høydeforskjellene i landet; i nord er det kaldt og tørt, og lenger sør er det varmere og fuktigere. Midt i landet ligger flere ørkenområder hvor det kan bli nærmere 50 varmegrader om sommeren. Den raske befolkningsveksten har lagt stort press på landets ressurser. Pakistan sliter med forurenset drikkevann, og dette er årsaken til mer enn 80 prosent av sykdommene i landet, som diaré, malaria og parasittsykdommer. Utslipp fra en voksende industri og avskoging har ført til jorderosjon som igjen har resultert i hyppige flommer og oversvømmelser spesielt midt i landet.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Pakistan ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Pakistan har vært hjemsted for noen av verdens eldste sivilisasjoner. I flere århundrer var området del av skiftende indiske imperier. På begynnelsen av 1700-tallet ble landet invadert flere ganger, før området ble en del av britisk India på 1800-tallet. På 1920- og 30-tallet vokste det frem en politisk frigjøringsbevegelse som kjempet for et eget land for Indias muslimer. Da Storbritannia trakk seg ut fra India i 1947, ble landet Pakistan opprettet. Landet bestod av to atskilte territorier: Vest- og Øst-Pakistan. Selvstendigheten førte til enorme folkeforflytninger, ettersom alle muslimer skulle bo i Pakistan, og alle hinduer i India. I den kaotiske oppdelingen var fordelingen av flere områder svært omstridte. Like etter selvstendigheten brøt det ut krig mellom Pakistan og India om ett av disse områdene: Kashmir. FN forhandlet frem en fredsavtale, men siden har krigen blusset opp to ganger, i 1965 og 1999. Tiden etter uavhengigheten ble preget av politisk ustabilitet og stor befolkningsvekst. Geografiske, kulturelle og språklige forskjeller førte til at Øst-Pakistan, med hjelp fra India, løsrev seg i 1971 under navnet Bangladesh.

Samfunn og politikk

Pakistan styres av en president som velges for fem år av gangen og er en føderasjon av delstater som har stor makt til å bestemme over egne forhold. Politiske partier er generelt bygget rundt sterke personligheter fremfor politiske ideer. Siden 2008 har landet hatt en demokratisk valgt president og koalisjonsregjering, og i 2010 vedtok parlamentet en endring av grunnloven som i stor grad reduserte presidentens makt. Hæren har tradisjonelt hatt en sterk rolle i landet, og har avsatt flere regjeringer i statskupp. Pakistan er et av de minst utviklede landene i Asia. Landet har mange forskjellige etniske og språklige grupper, noe som har ført til en rekke konflikter. Myndighetene har ikke kontroll over de nordvestlige delene av landet, som styres av forskjellige stammehøvdinger. Blant annet kontrolleres grensområdet mot Afghanistan av Taliban og tilhengere av al-Qaida. Regjeringen har gjentatte ganger forsøkt å forene de forskjellige gruppene i landet ved å fremme islam som samlende statsreligion, men gjentatte bombeattentat de siste årene viser at den har mislyktes. Forholdet til nabolandet India har vært dårlig helt siden selvstendigheten, og begge landene har anskaffet atomvåpen for å holde terrorbalansen ved like. Utenrikspolitisk har Pakistan i mange år støttet USA, også i den såkalte kampen mot terror.

Økonomi og handel

Pakistansk økonomi er sterkt preget av landets kaotiske fortid. Landet har ikke klart å bygge opp en selvstendig industri, og utenlandske aktører har heller ikke villet investere i landet. Inntil nylig var mesteparten av økonomien basert på enkelt landbruk, og først de siste tiårene har andre næringer kommet på banen. De raskest voksende delene av pakistansk økonomi er innen telekommunikasjon, våpenindustri og tjenestesektoren. Pakistan har stor utenlandsgjeld, blant annet på grunn av den langvarige og kostbare konflikten med India. På 1990-tallet innvilget Det internasjonale pengefondet (IMF) en viss gjeldslettelse som førte til økonomisk vekst. Deltagelsen i ”kampen mot terror” har ført til at USA har slettet store deler av landets gjeld. Pakistan har lenge hatt et nært handelssamarbeid med Kina, og de siste tiårene har handelen økt i takt med Kinas økonomiske utvikling. Likevel preges landets økonomi av høy inflasjon, lav tilvekst og store budsjettunderskudd.

FN-rollespill:

 

Kort om

Pakistan

Hovedstad:

Islamabad

Etniske grupper:

Punjabi 45 %, pasjtun 15%, sindh,14 %, sariaki 8 %, muhajirer 8 %, balochi 5 %

Språk:

Punjabi, sindhi, siraiki, pasjtu, urdu, balochi, hindko, brahui, engelsk, burashaski

Religion:

Sunnimuslimer 85-90 %, shiamuslimer 10-15 %, andre/uspesifisert/ingen 3% (2010)

Øverste politiske leder:

President Asif Ali Zardari

Innbyggertall:

188 144 040

Styreform:

Føderal republikk

Areal:

796 100 km2

Myntenhet:

Pakistansk Rupi

BNI pr innbygger:

5 042 PPP$

Nasjonaldag:

14. august

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017