Hopp til innhold

Palestina

Palestina har vært okkupert av Israel siden 1967, og kjemper for sin selvstendighet. Intern splittelse mellom de to største partiene har gjort kampen vanskelig.

Sist oppdatert 14.01.2016

Geografi og miljø

Palestina består av Gazastripen, som ligger ved Middelhavets kyst mot grensen til Egypt, og Vestbredden som ligger mellom Israel og Jordan. Gazastripen er i hovedsak en kystslette. Området er tørt, og sand dekker store deler av slettelandskapet. Vestbredden består av den såkalte Jordansenkningen, i tillegg til et fruktbart høylandsområde med forholdsvis gode jordbruksbetingelser. Lite og forurenset vann er det største miljøproblemet i Palestina, og særlig i Gaza. I tillegg sliter landet med avskoging og jorderosjon som følge av at områdene er så tett befolket.

Historie

Etter første verdenskrig ble det britiske mandatområdet Palestina opprettet av Folkeforbundet. Tiårene etter var preget av konflikter mellom palestinerne som bodde i området, og jødiske innflyttere som gjorde krav på landet. FN bestemte i 1947 at området skulle deles mellom palestinere og jøder, mens Jerusalem skulle være en internasjonal sone. Staten Israel ble etablert i 1948. Gjennom to store kriger med de arabiske nabolandene utvidet israelerne sine landområder. I 1948 overtok de store deler av landområdene som var tiltenkt den palestinske staten. Mange palestinere flyktet til nabolandene, der de siden har blitt boende i flyktningleire. I 1967 okkuperte Israel Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem. I 1994 ble det vedtatt at et palestinsk selvstyreområde skulle opprettes, og at det skulle bestå av Gaza og Vestbredden. Planen var at det på sikt skulle opprettes en palestinsk stat i disse områdene, men voldshandlinger fra begge sider og mislykkede forhandlinger har ført til at dette fortsatt ikke har skjedd. Etter flere år med statsbyggingsprosjekter ble Palestina tatt opp som en observatørstat i FN i 2012.

Samfunn og politikk

De palestinske områdene skal styres av de palestinske selvstyremyndighetene, og det har jevnlig blitt avholdt valg til nasjonalforsamlingen. I 2007 oppstod det imidlertid en splitt mellom de to største partiene, som førte til at Fatah i dag styrer på Vestbredden, mens Hamas har makten i Gaza. Det internasjonale samfunnet forholder seg til Fatah, og ser på Hamas som en terroristorganisasjon. Korrupsjon og kameraderi har ført til at få palestinere har tillit til Fatah. Det spekuleres jevnlig om når de palestinske selvstyremyndighetene skal kollapse. De politiske rettighetene til palestinere på både Vestbredden og Gaza har blitt kraftig innskrenket de siste årene. Likevel er den israelske okkupasjonen det viktigste temaet i palestinsk politikk. Den fører til store problemer i palestinernes hverdagsliv. For innbyggerne på Gaza er situasjonen alvorlig. Israelske luftangrep har ført til enorme skader på hus, tilgangen til mat, vann og elektrisitet er begrenset.

Økonomi og handel

I de palestinske selvstyreområdene dyrkes det blant annet oliven, sitrusfrukter og grønnsaker, men både handel og produksjon lider under konflikten med Israel. Ulovlige, israelske bosettere bruker det meste av Vestbreddens knappe vannressurser, noe som hindrer utvikling av det palestinske jordbruket. I tillegg skaper Israels grensekontroller problemer for palestinernes tilgang til det israelske og internasjonale markedet. Israel innførte en blokade av Gazastripen i 2007, som hindrer at varer kan føres ut av området. På Vestbredden gir de bibelske stedene Betlehem og Jeriko gode turistintekter.

Kort om

Palestina

Hovedstad:

Palestinerne mener at Øst-Jerusalem skal være deres hovedstad.

Etniske grupper:

Vestbredden: 83 % arabere, 17 % jøder. Gaza: 100 % arabere

Språk:

Arabisk, hebraisk, engelsk

Religion:

Vestbredden: 80-85% muslimer, 12-14 % jøder, 1 - 2,5 % kristne/andre. Gaza: 99 % muslimer, 1 % kristne/andre (2012)

Innbyggertall:

4 548 815

Areal:

6 020

Myntenhet:

Israelske shekel

BNI pr innbygger:

5 010 PPP$

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017