Hopp til innhold

Panama

Republikken Panama

Panama ligger midt mellom Nord- og Sør-Amerika. Landet er mest kjent for den store kanalen, som går tvers gjennom landet og gjør det mulig å dra mellom Stillehavet og Atlanterhavet på mindre enn en dag.

Sist oppdatert 04.02.2016

Geografi og miljø

Panama forbinder Nord- og Sør-Amerika, og er på sitt smaleste bare 55 km bredt. Landskapet preges av jungel i lavlandet mot kystene og fjellkjeder med topper oppimot 3500 meter over havet midt i landet. Et smalt belte med lavereliggende land mellom fjellkjedene danner et ideelt utgangspunkt for ferdsel mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Klimaet er tropisk, med høy luftfuktighet, lang regntid og gjennomgående høye temperaturer. Plasseringen midt mellom to verdenshav har gitt opphav til et betydelig artsmangfold i jungelen, som i flere år har vært truet av omfattende avskoging. Andre miljøutfordringer er jorderosjon, forurenset drikkevann og høy luftforurensning i byområdene.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Panama ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Landets plassering gjorde Panama til et naturlig møtepunkt mellom flere av de største mellomamerikanske sivilisasjonene, som mayaene og aztekerne fra nord og cihbchaene fra sør. Da spanjolene ankom i 1502 erobret de Panama i løpet av kort tid. Flesteparten av stammene som bodde i området døde ut, hovedsakelig grunnet slaveri og nye sykdommer. Landets ideelle strategiske posisjon gjorde det til et knutepunkt for det spanske imperiet i Latin-Amerika i mer enn 300 år. I 1821 ble Panama innlemmet i republikken Stor-Colombia, før landet ble selvstendig i 1903. Landet har slitt med ustabile politiske forhold gjennom hele 1900-tallet, og ble styrt av diverse militærdiktaturer fra 1968 til 1989, da landet ble invadert av USA og demokratiet gjeninnført. Amerikanerne har hatt stor innflytelse helt siden selvstendigheten, og eide frem til årtusenskiftet Panamakanalen, som ble bygget med amerikansk hjelp i 1914.

Samfunn og politikk

Panama er et republikansk demokrati, hvor presidenten er både regjeringssjef og statsoverhode. Presidenten har vide fullmakter, velges for fem år av gangen, og kan ikke velges for mer enn en periode. Politikken preges av personfokus og kortvarige allianser mellom de ulike partiene, og landet sliter fortsatt med omfattende korrupsjon og dertil hørende politikerforakt. To partier har tradisjonelt kjempet om makten: Det revolusjonære demokratiske partiet og Panamistpartiet. De siste årene har et tredje parti, Demokratisk forandring, også vunnet noen av valgene. Militæret har historisk hatt en svært sterk rolle, og øver fortsatt stor innflytelse på politikken. Landet står overfor store politiske utfordringer i tilknytning til narkotikadyrking og –smugling, og illegal innvandring mellom Sør- og Nord-Amerika. Andre utfordringer knytter seg til den dårlige behandlingen av indianerbefolkningen, høy arbeidsledighet og økende forskjeller mellom fattig og rik.

Økonomi og handel

Panama har svært lite industri, og en stor del av landets BNP skapes i form av tjenesteytelser av ulike slag. Landet har høyere BNP per innbygger enn mange andre land i regionen. Panamas særegne beliggenhet og urørte natur gjør det til et ettertraktet turistmål, og turistnæringen er i betydelig vekst. Liberale etablerings- og skatteordninger har gitt landet en betydelig internasjonal bank- og forsikringsvirksomhet. Økonomisk aktivitet er sterkt konsentrert rundt Panamakanalen, særlig i byene Colón og Panama City. Colón er den nest største frihandelssonen i verden. Nasjonaliseringen av Panamakanalen i 2000, og det amerikanske militære nærværet, har i en viss grad ført til økt byggeaktivitet i områdene rundt. Arbeidsledigheten er og forblir høy, til tross for omfattende sosiale reformer de siste tiårene. Mange av innbyggerne jobber i industrien og jordbruket, der produksjonen er liten og inntektene små. Det er derfor store interne forskjeller mellom fattig og rik i Panama. Landet greide seg gjennom finanskrisen i 2008-2009 uten store underskudd.

Kort om

Panama

Hovedstad:

Panama City

Etniske grupper:

Mestiser (europeisk og indiansk opprinnelse) 65%, amerindianere 12,3%, afrikansk opprinnelse 9,2, europeisk opprinnelse 6,7%,, blanding av afrikansk og europeisk opprinnelse 6,8% (2010)

Språk:

Spansk (offisielt), indianske språk, panama-kreolsk, engelsk.

Religion:

Katolikker 85%, protestanter 15%

Innbyggertall:

3 987 866

Styreform:

Parlamentarisk demokrati

Areal:

75 420 km2

Myntenhet:

Panamansk balboa

BNI pr innbygger:

22 192 PPP$

Nasjonaldag:

3. november

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017