Hopp til innhold

Paraguay

Paraguay var Latin-Amerikas første frie land og en stund det mest vellykkede. Kriger og en rekke diktatorer endret bildet, men i dag er det frie valg, og 2000-tallet har gitt økonomisk vekst.

Sist oppdatert 23.05.2016

Geografi og miljø

Paraguay er et land uten kyst som ligger midt i Sør-Amerika.  Størstedelen av landet består av lavland og har subtropisk klima. Elven Paraguay renner fra nord til sør og deler landet. Områdene vest for elva er en del av slettelandet Chaco, mens det på østsiden er store skoger. Skog dekker rundt halvparten av Paraguay. Langs elven er det et bredt sumpområde som blir oversvømt hvert år. Størsteparten av befolkningen bor sør i landet. Paraguay har et relativt fuktig, halvtropisk klima og har et rikt fugle- og dyreliv. Vannforurensning er et alvorlig miljøproblem i Paraguay. I tillegg skaper for dårlig søppelhåndtering stor helserisiko for mange fattige innbyggere i byene. Et annet problem er at sumpområdene tørker ut.

1973
2003

Den sjeldne regnskogen Paranaense hogges ned, og gjøres om til jordbruksland. Les mer

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Paraguay ville vi trenge 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Spania koloniserte området Paraguay ligger i i 1537. Da var det befolket av Guaranífolket. Kolonien ble hovedsete for spansk ekspansjon. Da Spania tapte i Napoleonskrigene i 1811, benyttet Paraguay den politiske uroen som fulgte til å erklære seg selvstendig. Paraguay ble det første frie landet i Sør-Amerika. 1800-tallet var preget av statskupp og konflikt med naboland som ønsket kontroll over Paraguay. I en krig mot Brasil, Urugyay og Argentina ble store deler av Paraguay okkupert og ødelagt. Over halvparten av befolkningen døde, og det brøt ut sult i landet etter krigen. Politisk var innbyggerne splittet mellom konservative og liberale. Den politiske ustabile situasjonen fortsatte på 1900-tallet, frem til Alfredo Stroessner Mattiauda tok makten gjennom et militærkupp i 1954. All politisk opposisjon ble betraktet som en «kommunistisk sammensvergelse», og førte til fengsling og tortur. Rundt en tredel av befolkningen flyktet til utlandet. Stroessner ble avsatt i et nytt kupp i 1989. Kuppet hadde støtte fra USA. Den nye presidenten, Rodríguez, arresterte flere ledende regjeringsmedlemmer og militære. Han innførte pressefrihet og startet en prosess som førte til Paraguays første frie og demokratiske valg i 1993. Der fikk Paraguay sin første sivile president på over 40 år. Demokratiet var ustabilt på 90-tallet med flere kuppforsøk. De siste valgene har likevel blitt sett på som frie og rettferdige.

Samfunn og politikk

Paraguay er en republikk, der presidenten også fungerer som sjef for regjeringen. Presidenten blir valgt for fem år, og kan ikke stille til gjenvalg. Mellom 1946 og 2008 hadde det konservative Coloradopartiet makten i landet. Det består for det meste av jordeiere, militærledere og bedriftsledere. Etter 2008 har også andre partier hatt makt, blant annet Patriotisk allianse for forandring. Selv om det er innført demokrati, er Paraguay fortsatt preget av å ha vært et diktatur i mange tiår. Korrupsjon, narkotikahandel, kriminalitet og fattigdom er store utfordringer landet fortsatt sliter med. De to mektigste grupperingene utenfor politikken er militæret og de store jordeiernes organisasjoner. De har nære bånd til Coloradopartiet. Samtidig kjemper bevegelser for jordløse og indianere for å omfordele jorda, slik at flere fattige kan eie land. Deres landokkupasjoner har blitt møtt med vold fra jordeiernes private militsgrupper.

Økonomi og handel

På grunn av dårlig grensekontroll og korrupsjon er Paraguay et smuglerparadis. Handel på svartebørsen står for over halvparten av den økonomisk aktiviteten. Selv om det har vært vekst på 2000-tallet, lever fremdeles mange i fattigdom. I den formelle økonomien dominerer jordbruket. Landet produserer store mengder soyabønner, bomull, sukkerrør, kassava, hvete og mais. Skogbruk har blitt viktigere og viktigere siden 1970-tallet, men det tærer hardt på naturressursene. I en periode har det vært hogstforbud for enkelte treslag, og påbud om nyplanting av skog for å kunne opprettholde skogressursene. Det foregår likevel mye illegal skogsdrift. Paraguay har sluttet seg til det latinamerikanske frihandelssamarbeidet Mercosur, men det har enda ikke gitt de positive resultatene man håpet på. Den tidligere konservative regjeringen i landet takket nei til samarbeid og gunstige oljeleveranser fra Venezuelas president Hugo Chávez, og la større vekt på et godt forhold til USA. Paraguay er selvforsynt med elektrisitet og eksporterer elektrisk kraft til Brasil og Argentina, nesten utelukkende fra vannkraft.

Kort om

Paraguay

Hovedstad:

Asunción

Etniske grupper:

Mestiser 95 % (etterkommere av spanjoler og indianere), andre 5 %

Språk:

Spansk, guarani (begge offisielle)

Religion:

Katolikker 89.6%, protestanter 6.2%, andre kristne 1.1%, andre eller uspesifisert 1.9%, ingen 1.1% (2002)

Innbyggertall:

7 032 942

Styreform:

Republikk

Areal:

406 752 km2

Myntenhet:

Paraguayansk guaraní

BNI pr innbygger:

9 184 PPP$

Nasjonaldag:

15. mai

Satellittbilder

Avskoging: Nasjonalparken Iguazú

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017