Hopp til innhold

Peru

Republikken Peru

Peru var det siste landet som ble selvstendig i Sør-Amerika. Landet har lenge vært preget av politisk ustabilitet og økonomisk nedgang, men de siste årene har situasjonen begynt å bedre seg noe.

Sist oppdatert 11.10.2015

Geografi og miljø

Andesfjellene deler Peru i tre forskjellige regioner. De tørre kystområdene på vestsiden av fjellkjeden består av en smal slette med lite nedbør og få variasjoner mellom sesongene. Høylandet er fuktig, med hyppige regnskyll og kjøligere værtyper enn resten av landet. På østsiden av Andesfjellene er klimaet tropisk, med høye temperaturer og mye nedbør i regntiden. Perus klima påvirkes til en viss grad av den kalde Humboldtstrømmen, noe som gjør landet særlig sårbart for klimafenomenet El Niño, som fører til endringer i havtemperaturene. Disse endringene får konsekvenser både for fiskerinæringen og fastlandsklimaet. Landet er rikt på ressurser, og den hurtige industrielle utviklingen i etterkrigstiden har gjort luft- og vannforurensning til en betydelig miljøutfordring, og nedhugging av regnskogen er et vedvarende problem. Peru har signert en avtale med Norge og Tyskland for å bremse avskoging og minske CO2-utslippene. I desember 2014 var Peru vert for det årlige klimatoppmøtet, den viktigste miljøbegivenheten i verden. 

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Peru ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter bosetning i Peru er minst 12 000 år gamle. De første rike funnet etter organiserte samfunn i Latin-Amerika er blitt funnet ved kysten av Peru og er fra ca 3000-1800 år før kr.f. Ulike kulturer og samfunn vi kjenner til utviklet seg og blomstret utover århundrene, og høyt avanserte bystater ble etablert i Andesfjellene. På 800-tallet anla Mochica-sivilisasjonen bl.a. terrasser og vanningsanlegg i fjellene som fortsatt er i bruk. Så på 1100-tallet vokste Inkariket frem rundt byen Cuzco, og i løpet av de neste 300 årene erobret inkaene nærmere en tredjedel av Sør-Amerika. I 1532 erobret spanjolene Cuzco og la under seg hele riket i løpet av kort tid. I de følgende århundrene ble det bygget gruver og plantasjer i området hvor de innfødte arbeidet som slaver. Etter en serie opprør mot kolonistyret ble landet selvstendig i 1821, som et av de siste i Sør-Amerika. På 1800-tallet var Peru involvert i grensekriger med både Ecuador og Chile. Store deler av 1900-tallet var preget av undertrykkende regimer, før demokratiet ble innført i 1980.

Samfunn og politikk

Peru er en demokratisk republikk med flerpartisystem, og presidenten utnevner statsministeren og regjeringen. Både presidenten og nasjonalforsamlingen velges for fem år av gangen. I etterkrigstiden vekslet Peru mellom å ha militærjuntaer og demokratisk valgte regjeringer. Det siste militære styret ble kastet i 1979. Gjennom hele 1980- og 90-tallet led landet under politisk ustabilitet, særlig i tilknytning til narkotikahandel og framstøt fra de venstreradikale geriljagruppene Lysende sti og Túpac Amaru. Man regner med at rundt 70 000 mennesker mistet livet i konflikten. Dette gikk spesielt ut over bøndene i Andesfjellene. President Alberto Fujimoris ti år lange styre gjennom hele 1990-tallet ga stor økonomisk fremgang og en viss nedgang i narkotikatrafikken. Hans stadig mer autoritære styresett førte imidlertid til at han ble avsatt til tross for valgseier ved valget i 2000. Etter skiftende styre og arbeid for å styrke demokratiet igjen, ble Ollanta Humala ble valgt som president i 2011, med lovnader om å redusere sosial ulikhet og ta vare på landet.  I dag sliter landet fremdeles med en høy arbeidsledighet og stor sosial ulikhet. En liten elite med spansk opphav sitter med makten og rikdommen i landet, mens en stor andel av innbyggerne, spesielt urbefolkningen, lever i fattigdom.

Økonomi og handel

Hovedeksportvarene er fiskemel, bomull, sukker, kaffe og mineraler som sølv, kobber, sink, olje og gull. Landets økonomi har vært utsatt for store svingninger i etterkrigstiden. Etter stor vekst i mineralutvinning og fiskeri på 1960-tallet gikk Peru gjennom en økonomisk krise på 1980-tallet, da markedsprisene på landets eksportvarer falt dramatisk. Etter omfattende økonomiske reformer på begynnelsen av 1990-tallet gikk den galopperende inflasjonen noe ned, og de siste 15 årene har Peru hatt en betydelig økonomisk vekst, mye ved gruvedrift og eksport av råvarer som først og fremst gagner eliten i byene. De siste årene har indianerne både i Andes og i Amazonas protestert mot det grove utnyttelsen av naturressurser, land og ødeleggelsen av miljøet. 

Landet har nå et av Latin-Amerikas raskest voksende økonomier, og de inngikk en frihandelsavtale med USA i 2006. De viktigste handelspartnerne er USA, Kina, Brasil og Chile.

Store deler av den økonomiske aktiviteten foregår likevel fortsatt utenfor det formelle økonomiske systemet, særlig innenfor narkotikatrafikken, og Peru er verdens største produsent av koka-blader til produksjon av kokain. 

Den rike kulturarven fra gamle sivilisasjoner som Machu Pichu, og storslagen natur i Andesfjellene og Amazonas utgjør en stadig økende mål for turister.

Kort om

Peru

Hovedstad:

Lima

Etniske grupper:

Amerindianere 45%, mestizo 37%, europeisk opprinnelse 15%, andre 3%

Språk:

Spansk (offisielt) 84,1%, quechua (offisielt) 13%, aymara (offisielt) 1,7%, andre, inkl. amazonske språk 1,2% (2007)

Religion:

Katolikker 81,3%, evangelikanske kristne 12,5%, andre/uspesifisert/ingen 6,2% (2007)

Innbyggertall:

31 161 167

Styreform:

Republikansk demokrati

Areal:

1 285 220 km2

Myntenhet:

Peruansk nuevo sol (PEN)

BNI pr innbygger:

12 402 PPP$

Nasjonaldag:

28 juli

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017