Hopp til innhold

Polen

Polen er et land med en lang og spennende historie. Landet var på høyden av sin makt på 1200-tallet. Deretter har veien til selvstendighet og stabilitet vært humpete. I dag har Polen medlemskap i EU, og bidrar som unionens 6. største økonomi. Den høye arbeidsledigheten er en oppgave landet må løse.

Sist oppdatert 24.08.2014

Geografi og miljø

Polen er et flatt land. Det eneste høye landskapet finnes i sør, ved Karpatene, på grensa til Slovakia og Ukraina. Klimaet i Polen varierer med årstidene, men man kan si at det generelt er tørrere i øst og mer regn i vest. I størrelse er Polen verdens 69. største land og Europas niende største. Det bor mange mennesker i Polen, hele 38,1 millioner. Vannressursene i landet fordeles med elvene Wisla (Polens lengste elv) og Odra nordover til Østersjøen.

En av de største naturressursene Polen har, er tømmer. Nesten en tredel av landet er dekket av skog, barskog og løvskog.

Polens miljøsituasjon har blitt mye bedre siden 1980-tallet, da Sovjetunionen falt. Luftforurensing fra energiproduksjon hvor det fyres med kull, sur nedbør og alt for mye hogst av skogen er de tre største problemene. 

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Polen ville vi trenge 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For riktig lenge siden, på 900-tallet, ble Polen et eget land. Senere, på 1200-tallet, ble Polen stykket opp og delt inn i mindre, nærmest uavhengige stater. På denne tida ble de flere ganger angrepet av hærstyrker fra Mongolia. Fra 1385 gikk Polen i personalunion med Litauen, noe som betydde at de hadde samme statsoverhode i en felles konge. Unionen ble kalt Lublin-unionen. Over en periode på 300 år ble Polen et mektig land. Flere kriger med Russland og uenigheter med Litauen skulle sette en stopper for storhetstida. Nå ble Polen kastet ut i kaos. Landet ble delt i tre i henholdsvis 1772, 1793 og 1795, og delt mellom Russland, Preussen og Østerrike. Frem til slutten av 1. verdenskrig var det ikke noe som het Polen.

På grunn av at Polen er så flatt, har Polen vært et strategisk sted å utkjempe kamper og slag. I tillegg til landets plassering mellom Russland og Vest-Europa. Polen var det første landet som ble angrepet av Hitler under 2. verdenskrig. En krig som skulle utvikle seg til en katastrofe for Polen. Seks millioner polakker, de fleste av dem jøder, ble drept og hovedstaden Warsawa ble lagt i ruiner. Flere av nazistenes konsentrasjonsleirer lå på polsk jord, okkupert av nazistene. Da 2. verdenskrig var over endret Polens grenser seg igjen. Store områder forble russisk territorium, men som erstatning tok Polen over områder fra det østlige Tyskland.

Etter 2. verdenskrig følger en periode hvor Polen i all praktisk politikk styres fra Sovjetunionen. Landet gjøres om til et kommunistdiktatur fra 1948. Polen styres med hard hånd av det kommunistiske partiet PZPR, sammen med politiet.

Lech Walesa blir en viktig mann for Polen. I løpet av 1980-årene kjemper han sammen med den første frie fagforeningen Solidaritet for økt selvstendighet og rettigheter for det polske folk. På det meste har Solidaritet 10 millioner medlemmer. Polen er det første kommunistlandet som holder frie valg og kvitter seg med kommuniststyret i 1989. Hvem andre enn Lech Walesa vinner valget i 1990.

På 1990-tallet går Polen gjennom et skifte fra sterk statlig styring av penger, makt, arbeid og varehandel, til en markedsøkonomisk økonomi med privat eierskap. 

Samfunn og politikk

Polen er en demokratisk republikk. Presidenten velges gjennom frie valg for en periode på fem år. Det politiske livet i dagens Polen er låst mellom to partier: det liberale og EU vennlige Medborger plattformen (PO) og det mer nasjonalistisk orienterte partiet Lov og Rettferdighet (PiS). Det politiske systemet har de seneste årene vært preget av krangler i partiene, mellom partiene, og korrupsjon. Dette har gjort at mange polakker har liten tillit til politikerne i landet. Liten tro på at hver enkelt kan skape forandring gjør at mange lar være å stemme ved valg. 

Bronislaw Komorowski ble valgt til president i 2010. Donald Tusk ble valgt første gang i 2007, og valgt på ny i 2011. Både presidenten og statsministeren kommer fra samme parti; Borgerplattformen. Partiet har en klar og positiv holdning til EU, og partiets popularitet har en klar sammenheng med den økonomiske fremgangen landet har hatt siden 2007. 

Økonomi og handel

Etter Sovjetunionen sluttet å bestemme over hva og hvordan landets økonomi skulle være, falt Polens bruttonasjonalprodukt (BNP) mye på kort tid. I løpet av perioden mellom 2. verdenskrig og Sovjetunionens fall hadde produksjonen av varer i landet blitt lite effektiv. Det var mangel på varer, -korrupsjon og ulovlig handel, såkalt svartebørs, fikk utvikle seg. Dette er en arv fra sovjetperioden som fortsatt finnes i det polske systemet. Det meste av den større industrien, som tidligere var statsstøttet, konkurrerer nå fritt i en åpen markedsøkonomi. 

Selv om flertallet av polakker er ansatt i servicebransjen er Polen fortsatt et jordbruksland. Som eneste land under Sovjetunionen eide bønder i Polen sin egen jord. Selveid jord gir trygghet for eget livsgrunnlag. Polen har store ressurser i kull og svovel. Strøm produseres av kull. Polen er en viktig handelspartner for Norge, særlig på fisk og skipsbygging. Polakker er nå den største innvandrergruppen i Norge. Som en følge av Polens medlemskap i EU og EØS er det enklere for polske arbeidstakere å reise ut av landet for å ta seg arbeid. 

Fra 1992 økonomien økt jevnt og trutt hvert år. Forskjellene mellom rike og fattige er stor, samtidig som stadig flere løftes over den nasjonale fattigdomsgrensa. Høy arbeidsledighet har vært en hodepine for myndighetene i landet. At det er vanskelig å få seg jobb og at jobbene er dårlig betalt har gjort at mange polakker flytter fra landet.

En vanlig polakks levekår regnet i kjøpekraft er omtrent halvparten av gjennomsnittet i Europa.  

Kort om

Polen

Hovedstad:

Warszava

Etniske grupper:

polsk 96.7%, tysk 0.4%, hviterussland 0.1%, ukrainsk 0.1%, andre 2.7%

Språk:

polsk 97.8%, andre 2.2%

Religion:

romerskatolsk 89.8%, ortodokse 1.3%, protestanter 0.3%, andre 8.6%

Innbyggertall:

38 221 584

Styreform:

Demokratisk republikk

BNI pr innbygger:

26 135 PPP$

Nasjonaldag:

11.november

Satellittbilder

Forurensning: Det sorte trianglet

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017