Hopp til innhold

Portugal

Republikken Portugal

Portugal styrte en gang over et av verdens største imperier, men er i dag et av de fattigste landene i Vest-Europa etter mange års militærdiktatur, underutvikling og finanskrise.

Sist oppdatert 05.01.2016

Geografi og miljø

De nordlige delene av Portugal består av fjellområder som dekker hele den iberiske halvøy og går over til Nord-Spania. Lenger sør preges landskapet av åsrygger og sletter. Høyfjellet og lavlandet deles av elven Tejo som renner fra Spania på tvers av Portugal og renner ut ved Lisboa. Landet har et typisk middelhavsklima med noen av de høyeste gjennomsnittstemperaturene i Europa. I de sørlige kyststrøkene er det mye varmere enn i de nordlige fjellområdene, hvor temperaturene kan komme ned i ti minusgrader. Oppimot en tredjedel av landet er dekket av skog som mye er plantet for hogst og eksport til utlandet. Som i mange andre europeiske land som kom sent i gang med industriutvikling, er både drikkevannet og luften i flere deler av Portugal sterkt forurenset. Dette er fordi det ikke fantes skikkelig miljøvernlovgivning før militærdiktaturet ble styrtet i 1974. Siden den gang har flere miljøverntiltak kommet i gang, og situasjonen er i ferd med å bedre seg på flere områder.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Portugal ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Portugal ble befolket omtrent 500 år f.Kr., og ble etter harde kamper innlemmet i Romerriket ca. 200 år f.Kr. Etter Romerrikets fall ble landet underlagt mange ulike kongedømmer fram til slaget ved São Mamede i 1128, da adelsmannen Afonso utropte seg selv til Portugals første konge. De neste århundrene vokste Portugal til et av Europas rikeste land, verdensledende på vitenskap og sjøfart. Portugisiske sjøfarere etablerte kolonier og handelsstasjoner i fjerne verdenshjørner og brakte enorme rikdommer hjem. På midten av 1500-tallet styrte landet et av verdens største imperier. Nedgangstiden begynte i 1580, da Spania invaderte Portugal og de neste årene ble flere portugisiske kolonier erobret. Etter ny selvstendighet i 1668 fortsatte landet å tape kolonier (som Brazil) og i 1822 sto Portugal med langt færre kolonier. Monarkiet ble styrtet i 1910 og år preget av kupp og Antonió Salazars diktatur fulgte. I 1975 oppga Portugal sine siste kolonier i Afrika, og landet har siden den gang vært et relativt stabilt demokrati.

Samfunn og politikk

Etter revolusjonen i 1974 fikk Portugal ny grunnlov. Makten deles mellom presidenten, som velges hvert femte år og statsministeren, som leder regjeringen. Presidenten er statens overhode, men i realiteten er maktfordelingen mellom de to jevn.Til tross for at Portugal har et flerpartisystem, domineres politikken av det mildt venstreorienterte Sosialistpartiet og det moderat høyrevridde sosialdemokratiske partiet, koalisjonsregjeringer er vanlig.Portugal sliter fremdeles med underutvikling etter mange tiår med undertrykkende diktatur. Da ble industrien holdt tilbake for å unngå «sosial uro» blant arbeidere og fagforeninger, men hadde formidabel vekst i BNP per person etter medlemskapsinngåelse i EU i 1986. Landet har lav likestilling, store forskjeller mellom det fattige nord og det rike sør, og har dårlige velferdsordninger sammenlignet med andre vesteuropeiske land. I 2008 ble landet hardt rammet av finanskrisa og arbeidsledigheten økte dramatisk.

Økonomi og handel

Til tross for at Portugal rådet over et gigantisk handelsimperium for få hundre år siden, er landet nå blant de fattigste i Vest-Europa. Under Salazars diktatur overtok staten mye av næringslivet og skapte et tungrodd, gammeldags byråkrati som fortsatt preger økonomien. Store deler av befolkningen mangler høyere utdannelse. Landet har siden 1970-tallet utviklet et moderne næringsliv, der jordbruket har gått kraftig tilbake til fordel for voksende handels- og tjenestenæring. Særlig turismen har vokst kraftig og står for en stor andel av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). På begynnelsen av 2000-tallet endte Portugal opp med et budsjettunderskudd på mer enn 3 prosent av BNP, noe som er i strid med reglene i den europeiske valutaunionen, som landet er med i. Regjeringens økonomiske innstramminger førte til protester og streiker i landet. Portugal er ett av euro-landene som ble hardest rammet av den økonomiske krisen, og våren 2011 måtte de be EU og IMF om et nødlån. Kutt i offentlige kostnader gjorde at de kunne slutte med lånene i 2014.

Kort om

Portugal

Hovedstad:

Lisboa

Etniske grupper:

Portugisere

Språk:

Portugisisk, mirandesisk

Religion:

Katolikker 81%, andre kristne 3.3% andre 0.6%, ingen 6.8%, uspesifisert 8.3% (2011)

Innbyggertall:

10 610 014

Styreform:

Parlamentarisk demokrati

Areal:

92 210 km²

Myntenhet:

Euro

BNI pr innbygger:

29 214 PPP$

Nasjonaldag:

10. juni

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017