Hopp til innhold

Qatar

Staten Qatar

Rike forekomster av olje og gass har gjort Qatar til det mest velstående landet i Midtøsten. Kun én av fem qatarer er født i landet; de fleste innbyggerne er utenlandske gjestearbeidere. Al-Thanifamilien har styrt landet i nesten 150 år.

Sist oppdatert 30.05.2016

Geografi og miljø

Det meste av landet består av tørt ørkenlandskap, som uten kunstvanning er lite egnet for landbruk. Landet er flatt, og det høyeste punktet ligger bare 105 meter over havet. Om sommeren kan temperaturen komme opp i 50ºC, mens den på vinterstid ligger rundt 20ºC. Landet har lite nedbør, men høy luftfuktighet, Dette skyldes fordampning fra Persiabukta. Qatar har en rekke miljøutfordringer. I tillegg til smog og sur nedbør, har landet vært plaget med luftforurensing etter Gulfkrigen på begynnelsen av 1990-tallet. Utslipp fra oljeindustrien har forurenset grunnvannet, mens jordsmonnet har blitt ødelagt av sprøytemidler og kunstgjødsel. Qatar blant landene i verden som slipper ut mest Co2 per innbygger.

Historie

Allerede 4000 år f.Kr. fantes det bosettinger i Qatar, men historisk sett har ikke landet spilt noen fremtredende rolle. På 1700-tallet la beduinklanen Khalifa både Bahrain og Qatar under seg. I 1867 oppstod en intern maktkamp i Khalifaklanen. Dagens herskere, al-Thanifamilien, tok ved hjelp av britene makten i Qatar. I 1916 ble landet utnevnt til britisk protektorat. Planen var at Qatar skulle inngå i De forente arabiske emirater, men al-Thanifamilien ble ikke enige med de andre landene om kravene for medlemskap. I 1971 ble Qatar i stedet en selvstendig stat. I perioden etter uavhengigheten var det interne konflikter i al-Thanifamilien om rollen som leder, eller emir. Siden 1995 har lederskapet vært stabilt, og landet har blitt modernisert både politisk og økonomisk.

Samfunn og politikk

Al-Thanifamilien og emiren har i praksis all makt i Qatar. Landets nye grunnlov fra 2005 opprettet en rådgivende forsamling (et parlament), der 30 av 45 medlemmer skal velges av folket. Det har imidlertid ikke blitt avholdt noen valg enda. Politiske partier er forbudt, og emiren tar alle større beslutninger. Mer rutinemessige avgjørelser blir tatt av regjeringen, hvor medlemmene er utnevnt av emiren. Nesten alle regjeringsmedlemmene er i familie med emiren, eller er tilhengere av al-Thanifamilien. Emirens lederstil er autoritær. Fordi han bruker mye penger på velferd og utdanning er imidlertid andre innflytelsesrike familier lojale ovenfor den sittende ledelsen. Den arabiske våren fikk ingen stor innvirkning på forholdene i Qatar. Emiren utnevner landets dommere, og det finnes i tillegg en shariadomstol som dømmer i henhold til den islamske tro. Kun én av fem qatarer er født i landet. De fleste innbyggerne er gjestearbeidere fra India, Iran og Nord-Afrika. Kvinner de samme rettighetene som menn på papiret. Qatar huser hovedkvarteret til den arabiskspråklige og Qatar-finansierte tv-kanalen Al Jazeera.

Økonomi og handel

Før oljefunnene på begynnelsen av 1940-tallet var området Qatar ligger i blant de fattigste i Midtøsten. Oljen forandret landets økonomi, og Qatar er i dag et av verdens rikeste land. Befolkningen har svært høy levestandard, men utenlandske arbeidere er mye dårligere stillt enn de som er statsborgere. Landet har en relativt beskjeden produksjon av råolje, men har verdens tredje største reserve av naturgass. Industrisektoren er rettet mot olje- og gassindustrien, og det drives i liten grad med jordbruk. For å redusere avhengigheten av inntektene fra olje- og gassvirksomheten forsøker landet å utvikle privat sektor. Som del av denne strategien ble en teknologi- og vitenskapspark etablert i 2004. Målet er å trekke til seg både lokale og utenlandske bedrifter. Qatars viktigste handelspartnere er Japan, Korea, Singapore, USA, EU, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Infrastrukturen for transport er, i likhet med andre deler av samfunnet, modernisert, og Qatar har gode vei-, sjø- og luftforbindelser.

Kort om

Qatar

Hovedstad:

Doha

Etniske grupper:

Arabere 40%, indere 18%, pakistanere 18%, iranere 10%, andre 14%

Språk:

Arabisk (offisielt), engelsk

Religion:

Muslimer 77,5%, kristne 8,5%, andre 14% (2004)

Innbyggertall:

2 350 549

Styreform:

Emirat

Areal:

11 610 km2

Myntenhet:

Riyal

BNI pr innbygger:

143 788 PPP$

Nasjonaldag:

18 desember

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017