Hopp til innhold

Romania

Romania er et av Europas fattigste land, og sliter med høy korrupsjon og store sosiale forskjeller. Landet ble medlem av Den europeiske union i 2007, og ble hardt rammet av den internasjonale finanskrisen.

Sist oppdatert 07.02.2013

Geografi og miljø

Midt i Romania ligger den store fjellkjeden Karpatene, med 14 topper over 2000 meter. De høye fjellene går over i lavere åser lenger sør, og mot vest og sørøst ligger langstrakte slettelandskap. Nærmere halvparten av landarealet er uberørte økosystemer, noe som gjør at Romania har et av Europas best bevarte artsmangfold. Landet har store vernede skogområder som er plantet på nytt etter å ha blitt hugget ned under kommunisttiden. I sørøst er det typisk middelhavsklima, med milde vintre og somre. Lenger nord er det innenlandsklima med iskalde vintre og svært varme somre. Klimaet varierer også en del mellom landskapsområdene på grunn av ulik høyde over havet. Romania ble sterkt forurenset under kommunisttiden, da primitiv tungindustri raserte store landområder. Mye av jorden er ødelagt av sur nedbør. Radioaktivt avfall etter ulykken i atomkraftverket Tsjernobyl i nabolandet Ukraina i 1986 har også skadet store områder. De siste tiårene har miljøvernarbeidet skutt fart i landet, og stadig større områder gjøres nå til naturreservater. I tillegg har utslippskontrollen blitt bedre etter at landet ble medlem av EU i 2007.

1986
2004

Industribyen Copsa Mica i Romania er en av de mest forurensende byene i Europa. Les mer

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Romania ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Romania ble innlemmet som provins i Romerriket rundt år 200 e.Kr. Landet ble plyndret av forskjellige nomadiske folkeslag utover på 300-tallet da Romerrikets lange nedgangstid begynte. Området lå under en rekke naboland i flere hundre år, og manglet en sentral statsdannelse inntil de to fyrstedømmene Vallakia og Moldavia ble grunnlagt på 1300-tallet. På 1400-tallet ble områdene innlemmet i Det ottomanske riket, som styrte frem til slutten av 1700-tallet. Da ble presset fra de østerriksk-ungarske og russiske imperiene for stort, og ottomanerne trakk seg ut. Russerne annekterte landet som et protektorat, men mistet kontrollen etter Krimkrigen (1853-1856). I 1881 erklærte Romania seg som selvstendig kongedømme under kong Carol. Landet ønsket å være nøytralt både under første og andre verdenskrig, men ble tvunget med på de alliertes side i første verdenskrig, og Tysklands i andre. Etter andre verdenskrig kom kommunistene til makten, og avskaffet monarkiet. I tidsrommet 1965-1989 ble Romania styrt diktatorisk av Nicolae Ceaucescu. Han ble avsatt i en blodig revolusjon i 1989. Etter turbulente år på 1990-tallet ble Romania EU-medlem i 2007, og har opplevd kraftig vekst og relativ politisk stabilitet de siste årene.

Samfunn og politikk

Romania fikk ny grunnlov, og ble en republikk etter revolusjonen i 1989. Landet styres av presidenten og statsministeren i fellesskap, og begge velges hvert femte år. Presidenten har mye makt. Han/hun utpeker statsministeren, og kan oppløse parlamentet. Siden revolusjonen har det vokst frem et rikt mangfold av politiske partier, uten at dét har ført til fløydannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Politikken domineres av personfokus, og det er ikke uvanlig at politikere bytter partier eller danner samarbeidsregjeringer med tidligere motstandere. Landet gjennomgikk på begynnelsen av 2000-tallet omfattende reformer for å kvalifisere seg til medlemskap i EU, men mange kritikere mener at disse reformene ble forlatt da landet ble medlem i 2007. Maktkampen mellom presidenten og statsministeren, og protester på grunn av økonomiske nedskjæringer har preget politikken de siste årene. Landet tok et skritt i udemokratisk retning da den sittende statsministeren forsøkte å overstyre landets domstoler i 2012. Romania har verdens største rom-befolkning. Rom-minoriteten har svært lav sosial status, og blir utsatt for omfattende trakassering. Mange mangler identitetspapirer, og lever utenfor samfunnet. 

Økonomi og handel

Romania har med sin fruktbare jord, gode tilgang til energi og flere ulike industrier gode forutsetninger for økonomisk vekst. Likevel forblir landet et av Europas fattigste. Overgangen fra den vanstyrte økonomien under diktaturet til markedsøkonomi ble tøff. Inflasjon og mislykkede reformer preget store deler av 1990-tallet. En reformavtale med Valutafondet (IMF) førte til at hver fjerde offentlig ansatte mistet jobben, og store kutt i pensjoner. Reformene og økt privatisering førte likevel til at Romania ble mer attraktivt for utenlandske investeringer, og flere utenlandske banker etablerte seg i landet. Den internasjonale finanskrisen førte til et bråstopp for Romanias økonomiske utvikling. Landet mottok et kriselån på nesten 20 milliarder euro fra IMF, EU, Verdensbanken og Den europeiske utviklingsbanken. Myndighetene ble tvunget til å gjennomføre store og upopulære kutt i lønninger og velferdstjenester, og heve pensjonsalderen. Romanias langvarige økonomiske nedgangstider har ført til at landet ble hardere rammet av finanskrisen enn andre land i regionen. De fleste av landets banker eies av andre land i eurosonen. Dette gjør Romania ekstra sårbar for eventuelle bankkonkurser.

Kort om

Romania

Hovedstad:

Bucuresti

Etniske grupper:

Rumenere 89.5%, ungarere 6.6%, roma 2.5%, ukrainere 0.3%, tyskere 0.3%, russere 0.2%, tyrkere 0.2%, andre 0.4% (2002)

Språk:

Rumensk, ungarsk, romani

Religion:

Ortodokse kristne 86,8%, protestantiske kristne 7,5%, katolikker 4,7%, andre/ingen/uspesifisert 1% (2002)

Innbyggertall:

21 579 201

Styreform:

Republikk

BNI pr innbygger:

21 403 PPP$

Satellittbilder

Forurensning: Copsa Mica

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017