Hopp til innhold
Sammenlign verdens land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Norge no

Landareal

385 178 km2

India in

Landareal

3 287 260 km2

India er 8,53 ganger større enn Norge

Befolkning

Innbyggere

5 142 842

Mennesker i Norge

1 282 390 303

Mennesker i India

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1
1,9
barn per kvinne i Norge
1 2
2,4
barn per kvinne i India

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3
3
barn dør per 1000 levendefødte i Norge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
48
barn dør per 1000 levendefødte i India
Sammenlign land
Befolkning

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

16
61 471,57
BNP per innbygger i PPP-dollar i Norge
2
6 088,65
BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Menneskelig utvikling

Score (0-1, hvor 1 er best) som viser menneskelig utvikling, basert på utdanning, helse og økonomi.

18
0,949
HDI-index for menneskelig utvikling i Norge
12
0,624
HDI-index for menneskelig utvikling i India

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

10 9 8 7 6
5 4 3 1
15 %
av befolkningen er underernærte i India
Fattigdom

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11,74
tonn CO2-utslipp per person i Norge
1
1,59
tonn CO2-utslipp per person i India

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

1 2
2,7
jordkloder i Norge
0,5
jordkloder i India

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9,3
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Norge
1 2 3 4 5 6 7 9 10
7,4
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i India

Drikkevann

Prosentandelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
av 10 personer har tilgang til rent vann i Norge
1 2 3 4 5
6 7 8 9
9,4
av 10 personer har tilgang til rent vann i India
Helse

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5 6 7 9 10
7,22
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i India

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17
17,49
er forventet antall år i skolen i Norge
Utdanning

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1
0,053
GII-indexen i Norge
5
0,530
GII-indexen i India

*Verdiene er mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Likestilling

Arbeid

Yrkessektor

Jordbruk
Jordbruk 1,709 %
Jordbruk
Jordbruk 17,834 %
Industri
Industri 38,200 %
Industri
Industri 30,090 %
Service
Service 60,091 %
Service
Service 52,076 %