Hopp til innhold

San Marino

Republikken San Marino

San Marino er Europas tredje minste stat etter areal og nest minst etter folketall. Landet er omsluttet av Italia og er verdens eldste republikk.

Sist oppdatert 18.01.2016

Geografi og miljø

San Marino ligger på skråningene av Apenninene-fjellkjeden. Det høyeste partiet er Monte Titano (750 moh.). Gjennom området strømmer elvene Ausa og Marano, som går ut i Adriaterhavet og elven San Marino, som renner nordover og flyter sammen med Marecchia. San Marino ligger i en overgangssone mellom middelhavsklima og et mer kontinentalt, mellomeuropeisk klima. Om vinteren er det frost og snø, mens sommeren er varm og relativt tørr. Vegetasjonen varierer med høyden, og omfatter bl.a. kastanje, pinje, sypress, eik, ask og poppel og et stort mangfold av blomsterarter. Dyrelivet omfatter blant annet muldvarp, piggsvin, rødrev, grevling, mår, snømus og hare. Mer enn 100 fuglearter finnes i San Marino, blant annet tårnfalk, tårnugle, tårnseiler, svartrødstjert og kjernebiter.

Historie

I følge tradisjonen går San Marinos historie tilbake til begynnelsen av 300-tallet e.Kr., da den hellige Marino og en gruppe kristne slo seg ned i fjellene for å unnslippe forfølgelse. Castellum Sancti Marini, et kloster som ble bygget til Marinos ære, er omtalt i skriftlige kilder fra år 754. En landsby grodde frem rundt klosteret og på 1100-tallet slapp San Marino unna okkupasjon på grunn av sin isolerte beliggenhet og sine fjellfestninger.

San Marino fikk sin første grunnlov i 1599, og i 1631 anerkjente paven landets selvstendighet. Da de italienske småstatene gikk sammen i 1861, valgte San Marino å forbli uavhengig. Men i 1862 inngikk San Marino og Italia en avtale om evig vennskap og godt naboskap, og San Marino stilte seg under Italias beskyttelse. Avtalen ble bekreftet i 1939 og revidert i 1971.

Samfunn og politikk

San Marino er en uavhengig republikk, men i praksis er den godt integrert i det italienske politiske systemet. Blant annet er Italia og San Marino i tollunion, og det er Italia som ivaretar landets interesser i utlandet.  Også rettsvesenet i San Marion er i praksis del av det italienske rettssystemet. Men, San Marino har eget medlemskap i OSSE og Europarådet, og ble selvstendig medlem av FN i 1992. Statsoverhoder og regjeringsledere i San Marion kalles ”kapteinsregenter” og velges for et halvt år av gangen. 

Økonomi og handel

Mange industribedrifter er del av italienske bedrifter og mye av industriproduksjonen går til Italia. Turismen er svært viktig for landets økonomi og salg av mynter og frimerker er viktige inntektskilder. Viktigste eksportvarer er bygningsstein, ost, kastanjer, vin, ullvarer, keramikk, og håndverksvarer.

Det er svært lav arbeidsledighet i landet og lave skatter. Utlendinger har villet ha pengene sine i sanmarinske banker og landet har gjerne blitt kalt et skatteparadis. Men etter finanskrisa i 2008-9, har San Marino lovet å ha en mer åpen økonomi, noe som vil minke stempelet som skatteparadis. San Marino har Euro som valuta, men er ikke medlem i EU. Det er store politiske uenigheter om medlemskap.

Kort om

San Marino

Hovedstad:

San Marino

Etniske grupper:

Sanmariner, italienere

Språk:

Italiensk

Religion:

Katolsk kristendom

Innbyggertall:

31 802

Styreform:

Republikk

Areal:

60 km2

Myntenhet:

Euro

Nasjonaldag:

3. september

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017