Hopp til innhold

Saudi-Arabia

Kongeriket Saudi-Arabia

Verdens største forekomster av olje og gass har gjort Saudi-Arabia til et av verdens rikeste land. Selv om landet har tilpasset seg en moderne og urban kultur, er saudiaraberne svært tradisjonsbundne. Innbyggerne lever etter gamle normer og verdier, og er forpliktet til å etter de islamske bud.

Sist oppdatert 25.08.2014

Geografi og miljø

Saudi-Arabia utgjør størsteparten av den arabiske halvøya, er seks ganger så stort som Norge, og landskapet består stort sett av steppe og ørken. Temperaturene om somrene er ekstreme og kan komme opp mot 50 grader. Vintrene er kaldere med temperaturer rundt 10-25 grader. Det er vanskelig å få noe til å vokse og gro her, bare 2% av landet kan brukes til jordbruk.

Ingen av elvene har vann hele året igjennom. Saudi-Arabia bruker derfor vann som hentes opp fra bakken. I tillegg har de utviklet teknologi som gjør at de kan ta saltet ut av sjøvannet. Saudi-Arabia står for en stor del av verdens totale CO2-utslipp på grunn av klimagasser fra industri, olje og gass.

Landet har en stor utfordring med overforbruk av vann slik at ørkenen sprer seg. Det finnes for lite vann til å dekke behovene til befolkningen, industrien og landbruket. Landet har også miljøutfordringer knyttet til oljesøl. 

1986
2004

Matproduksjon i ørken i Saudi-Arabia har blitt mulig på grunn av et svært høyteknologisk vanningssystem. Les mer

Historie

I det som i dag er Saudi-Arabia har det bodd mennesker i flere tusen år, selv om landet er ganske nytt. Små nomadesamfunn, klaner og familiegrupper som levde av kamelhold befolket landet i mange hundre år. Den arabiske halvøy ble etter hvert et viktig handelssentrum, som lå midt mellom det persiske riket (Iran) og Romerriket (Europa). Rundt år 600 e.kr vokste islam frem, og Saudi-Arabia er fremdeles et viktig land for muslimer verden over, fordi de hellige byene Mekka og Medina ligger her.

Saudi-Arabia har en lang historie av emirer (konger), som leder frem til familien Saud. Saud-familien kom til makten på 1700-tallet og har siden styrt landet. I 1932 ble Saudi-Arabia et land, med de grensene landet har i dag. Medlemmer av familien Saud har kranglet, kjempet og kuppet makten fra hverandre, men Saudi-Arabia har ikke vært okkupert av andre land.  

Landet har knyttet sterke bånd til USA og Storbritannia. Dette ble klart da USA fikk lov å bruke landet som base for sine militære tropper når de skulle frigjøre Kuwait fra Iraks okkupasjon under den andre Golfkrigen i 1991. USA har garantert for landets sikkerhet i mange år. Dette er upopulært hos befolkningen, noe som bidro til at landet ikke støttet den amerikansk-ledede krigen mot Irak i 2003. Saudi-Arabia har forsøkt å holde seg i bakgrunnen i Midtøsten-konflikten, men har flere ganger blitt trukket inn som en viktig brikke. Landet har generelt vært skeptiske til regimer og land med en sterk shia-muslimsk befolkning. Frykt for terror og våpentransport fra Jemen, førte 2004 til at Saudi-Arabia bygget en sikkerhetsmur ved grensen. 

Samfunn og politikk

Saudi-Arabia er et islamsk monarki uten religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet eller demokrati.

Saudi-Arabia er sterkt preget av islam; Koranen utgjør landets grunnlov, og en streng – konservativ og ’ren’ – form for islam, i Vesten kjent som wahhabisme, er det som gjelder. Ca. 92% tilhører retningen sunni-muslimer, mens ca. 8% er shia-muslimer. Sunni-muslimene bor hovedsakelig vest i landet, mens shia-muslimene bor i et belte langs østkysten, med Iran på andre siden av gulfen. Politiske partier og fagforeninger er ikke lov. Kongen har utpekt en rådgivende forsamling. Siden 2005 har kong Abdullah ibn Abdel Aziz ibn Saud vært statsoverhode. Islam er offisiell religion, og landet har islamske lover (sharia), basert på Koranen og tradisjon.

Saudi-Arabia har blitt kritisert for systematiske brudd på menneskerettighetene, av det internasjonale samfunnet. Særlig på grunn av bruken av dødsstraff, offentlige henrettelser og systematisk undertrykkelse av kvinner. Et råd; Ulama-rådet begrunner kongens politikk religiøst, og et eget politi passer på at alle regler følges.

Saudi-Arabia har stor innflytelse og makt i Midtøsten og den islamske verden, som vokter av de hellige byene Mekka og Medina. Kong Abdallah har som en følge av medlemskapet i WTO siden 2005, forsøkt å modernisere landet for at utenlandske selskaper skal ønske å investere pengene sine der. Den arabiske våren inspirerte til demonstrasjoner, hovedsakelig fra shia-delen av befolkningen. Protestene ble slått ned på av politiet. Samtidig gav kongen vedtatt å støtte husbygging, øke lønningene og gi arbeidsledighetspenger. I 2011 avholdt landet valg. Folket fikk stemme på representanter til en lite innflytelsesrik del av de kommunale rådene. Kvinner fikk for første gang lov til å stemme ved dette valget.  

Saudi-Arabia har en ung befolkning, nesten halvparten er under 15 år. ¼ av befolkningen er også mennesker fra andre land, som kommer til Saudi-Arabia for å arbeide, - såkalte fremmedarbeidere, mange av dem fra Asia. Det er en balansegang for landet å skape nok arbeidsplasser til sin unge befolkning, derfor har det lenge vært et poeng å erstatte utenlandske arbeidere med saudiere.

Saudi-Arabia er spent mellom et moderne, vestlig og materielt levesett, og en tradisjonell og streng islamsk kultur. 

Økonomi og handel

Saudi-Arabia har gått fra å være et samfunn inndelt i stammer, befolket av beduiner og nomader, til en moderne stat med veier, elektrisitet, utdanningsystem, helsetjenester. Folk har flyttet til byene og fått seg jobber i industrien. Tidligere kom hovedinntektene til Saudi-Arabia den årlige pilgrimsreisen til Mekka og Medina. I dag har landet 17% av verdens kjente oljeressurser og er verdens største produsent av olje og gass, som eksporteres til hele verden, særlig USA og Japan. Dette betyr at Saudi-Arabias økonomi er veldig avhengig av at prisen på olje og gass er høy. Landet var med å starte OPEC i 1960, og er i stor grad med å bestemme i organisasjonen.

Saudi-Arabia tillater ikke åpenhet om landets økonomi. Det finnes ikke offentlige budsjetter og det er dermed umulig å holde kontroll med hvor mye penger de har, hva de tjener penger på, eller hvor og til hva pengene brukes.   

Kort om

Saudi-Arabia

Hovedstad:

Riyadh

Etniske grupper:

Arabere 90%, afro-asiater 10%

Språk:

Arabisk (offisielt)

Religion:

Muslimer (statsreligion) 100%

Innbyggertall:

29 897 741

Styreform:

Monarki

BNI pr innbygger:

53 430 PPP$

Nasjonaldag:

23.september

Satellittbilder

Vanningssystemer: Al-Isawiyah

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017