Hopp til innhold

Sierra Leone

Republikken

Sierra Leone stabler seg sakte på beina etter den blodige borgerkrigen på 90-tallet. Landet er rikt på ressurser og særlig er det muligheter innen mineralutvinning og skogdrift.

Sist oppdatert 29.05.2016

Geografi og miljø

Sierra Leones lange kystlinje har mange laguner og brede elvemunninger. På halvøya Sierra Leone ligger skogkledde fjell. Landet innenfor består av gresssletter, savannedekkede platåer og slake åser. Landet er gjennomskåret av en rekke elver som renner ut i Atlanterhavet. I den indre delen av landet, mot grensen til Guinea, ligger fjellmassiver som når sitt høyeste punkt i Lomafjellene, nesten 2000 meter over havet. Sierra Leone har tropisk regnklima, og er Vest-Afrikas våteste land. Middeltemperaturen er ca. 25°C året rundt. Både i skogen og på savannen er mye av den opprinnelige vegetasjonen erstattet av sekundær vegetasjon. Langs kysten vokser mangroveskog. Store pattedyr som elefanter, kafferbøffel, løve og leopard har gått kraftig tilbake i antall. Rask befolkningsvekst presser miljøet i Sierra Leone. Tømmerhogst, overbeite, overfiske og stor utbredelse av svi-jordbruk fører til avskoging og utmatting av jordsmonnet.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sierra Leone ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Sierra Leone ble dannet på slutten av 1700-tallet av frigitte slaver. Da hadde afrikanske folk i flere hundre år innvandret til området. Landet var en britisk koloni fram til det ble selvstendig i 1961. Autoritært styre, økonomisk forfall og korrupsjon førte til at mange av innbyggerne ble svært misfornøyde. Fra 1978 var det kun ett politisk parti som var tillat. I tillegg ble landet dratt inn i borgerkrigen i Liberia på begynnelsen av 1990-tallet. Etter et militærkupp i 1992 ble det tillatt med flere partier, og utlyst valg. Opprørsgruppen RUF ville ikke delta i den politiske prosessen, og det brøt ut borgerkrig i landet. Krigen varte i ti år, og blir husket for svært brutale overgrep mot sivilbefolkningen. En rekordstor FN-innsats bidro til at krigen tok slutt i 2002. Siden det har Sierra Leone startet arbeidet med å skape et demokratisk samfunn.

Samfunn og politikk

Sierra Leone er en republikk. Presidenten har den utøvende makten. Han eller hun er stats- og regjeringssjef, og øverstkommanderende over hæren. Den lovgivende makten ligger hos parlamentet. To partier har dominert landets politikk siden det ble selvstendig: Sierra Leones folkeparti, og Den allmenne folkekongressen. I årene etter borgerkrigen har arbeidet med forsoning og gjenoppbygging vært viktig. En sannhetskommisjon og en krigsforbryterdomstol støttet av FN ble stiftet. Målet var å holde krigsherrene ansvarlige for det de hadde gjort. Det har likevel vært kuppforsøk også etter at borgerkrigen tok slutt. Mange er misfornøyde med at levekårene i landet ikke har blitt bedre. Korrupsjon er fortsatt et stort problem, også blant politikere i regjeringen og i rettsvesenet. I 2014 ble landet rammet av et alvorlig utbrudd av ebola. Nesten 4000 mennesker døde, og over 12 000 ble smittet av sykdommen.

Økonomi og handel

Sierra Leone kunne vært et rikt land fordi det har så mange naturressurser – særlig mineraler. Korrupsjon, dårlig økonomistyring, borgerkrig og ebolautbrudd har imidlertid gjort økonomisk utvikling vanskelig – selv om økonomien vokste i årene etter at borgerkrigen stanset. Jordbruk er basen for landets økonomi, mens mineralene står for de største eksportinntektene. Mineralsektoren er sårbar for svingninger i verdensøkonomien. Da prisen på jernmalm sank i 2014-2015 førte det til økonomisk nedgang, og økt arbeidsledighet. I 2013 startet et femårig nasjonalt utviklingsprogram som skulle få fart på den økonomiske utviklingen. IMF, Verdensbanken, Den afrikanske utviklingsbanken, Storbritannia, Kina og USA er blant bidragsyterne. Til sammen står de for rundt en fjerdedel av Sierra Leones budsjett. Målet er å gjøre Sierra Leone til et mellominntektsland innen år 2035.

Kort om

Sierra Leone

Hovedstad:

Freetown

Etniske grupper:

Temne 35%, Mende 31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole 2%, Mandingo 2%, Loko 2%, andre 15% (2008)

Språk:

Engelsk, mende, temne, krio

Religion:

Muslimer 60%, kristne 10%, naturreligion 30%

Innbyggertall:

6 318 575

Styreform:

Republikk

Areal:

72 300 km2

Myntenhet:

Sierraleonsk leone

BNI pr innbygger:

1 591 PPP$

Nasjonaldag:

27 april

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017