Hopp til innhold

Slovakia

Den slovakiske republikk

Slovakia var tidligere en del av Tsjekkoslovakia, men ble uavhengig i 1993. Siden den tid har landet hatt betydelig økonomisk vekst, men forskjellene mellom fattig og rik i landet har økt.

Sist oppdatert 06.06.2016

Geografi og miljø

De nordlige og sentrale delene av Slovakia domineres av fjellkjeden Karpatene, med topper oppimot 2655 meter over havet. Elver renner fra fjellene, mot slettelandskapet som preger landets sørlige del. De fleste mindre elvene munner ut i elven Donau. Slovakia har et kontinentalt klima, med kalde, tørre vintre og varme somre. I de fjelldekte områdene er det både kjøligere og mer nedbør enn på slettelandet i sør, hvor hovedstaden Bratislava ligger. I det tidligere Tsjekkoslovakia var kull en vanlig energikilde, og luftforurensing i Slovakia er fremdeles et stort problem. Utslipp fra industrien er en stor miljøtrussel, i tillegg til at det er svært helseskadelig for landets befolkning. Lungekreft er vanlig i de mest forurensede områdene. Store skogområder har blitt ødelagt av sur nedbør fra Polen og det tidligere Øst-Tyskland. Forørkning skapt av jordbruk og gruvedrift er også et miljøproblem.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Slovakia ville vi trenge 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Slovakia var en del av Østerrike-Ungarn frem til første verdenskrig tok slutt i 1918. Da dannet landet en ny stat sammen med Tsjekkia: Tsjekkoslovakia. I 1938 inngikk Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland en avtale om å dele opp landområdene i Tsjekkoslovakia. Dermed ble Slovakia en selvstendig stat. Landet var alliert med Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigen ble Tsjekkoslovakia gjenopprettet under stor innflytelse fra det kommunistiske Sovjetunionen. Mange slovakere ønsket fortsatt at Slovakia skulle være en selvstendig stat, og nasjonalismen levde videre gjennom hele den kalde krigen. Den fredelige «fløyelsrevolusjonen» i 1989 endte med avvikling av det kommunistiske styret i Tsjekkoslovakia. Samtidig ble det avdekket motstridende interesser blant slovakene og tsjekkerne. I 1993 ble Slovakia og Tsjekkia delt, men landene fortsatte å ha tette bånd.

Samfunn og politikk

Slovakia er en parlamentarisk republikk. Presidenten har en viss politisk rolle, men den utøvende makten ligger hovedsakelig hos statsministeren og regjeringen. Nasjonalrådet, Slovakias lovgivende forsamling, har 150 medlemmer. Partisystemet er oppsplittet, og samarbeidsregjeringer har vært vanlig. Siden slutten av 1990-tallet har myndighetene fokusert på modernisering av økonomien gjennom å trekke til seg utenlandske investeringer. Disse endringene har imidlertid ført til større skiller mellom fattig og rik, med pensjonister og romani som de mest skadelidende. Slovakias omtrent 375 000 romani lever under svært vanskelige forhold, og de fleste bor i brakkeområder i utkanten av byene. I 2004 ble Slovakia medlem av både EU og forsvarsalliansen NATO. De siste årene har imidlertid nasjonalistiske krefter vokst seg sterkere, noe som har ført til sterk motstand mot minoriteter. Protester mot EUs krisepakker og anklager om korrupsjon har preget politikken.

Økonomi og handel

Slovakia har gått fra planøkonomi til markedsøkonomi. Overgangen har gått sakte på grunn av korrupsjon og politisk ustabilitet, men Slovakia ble likevel betraktet som et av EUs nye medlemstater med den sterkeste økonomien i 2004. Lave skatter har gjort landet attraktivt for utenlandske investorer, og banksektoren er i dag nesten utelukkende i utenlandske hender. Industriens og jordbrukets andel av BNP har sunket siden slutten av 1990-tallet, mens det har vært økning i tjenestesektoren. Slovakia er avhengig av import av olje og gass fra Russland. Tsjekkia og øvrige EU-land er andre viktige handelspartnere. Slovakias elver benyttes til gods- og passasjertransport, og det er forbindelser til elver i andre europeiske land. Myndighetene ønsker å utnytte landets sentrale lokalisering midt på kontinentet og utvikle det til et transportknutepunkt i Europa. På tross av finanskrisen i 2008 gikk Slovakia fra å være låntaker til bidragsyter i Verdensbanken samme år. BNP sank litt i 2009, men kom raskt på bena igjen. Samme år skiftet Slovakia valuta - til euro.

Kort om

Slovakia

Hovedstad:

Bratislava

Etniske grupper:

Slovaker 80,7%, ungarere 8,5%, romani 2%, annet/uspesifisert 8,8% (2011)

Språk:

Slovakisk 78,6%, ungarsk 9,4%, romani 2,3%, andre/uspesifisert 9,8% (2011)

Religion:

Katolikker 62%, protestanter 8,2%, gresk-katolske 3,8%, andre/uspesifiserte 12,5%, ingen religion 13,4% (2011)

Innbyggertall:

5 457 889

Styreform:

Parlamentarisk demokrati

Areal:

49 036 km2

Myntenhet:

Euro

BNI pr innbygger:

28 877 PPP$

Nasjonaldag:

1. januar

Satellittbilder

Vanntilførsel: Gabcikovo

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017