Hopp til innhold

Sør-Afrika

Republikken Sør-Afrika

Sør-Afrika er et land i økonomisk vekst, men arven fra apartheidtiden stikker kjepper i hjulene for den sosiale utviklingen.

Sist oppdatert 31.01.2016

Geografi og miljø

Sør-Afrika ligger lengst sør på det afrikanske kontinentet og har Det indiske hav i øst, og Atlanterhavet i vest. Et subtropisk fuktig klima preger landets østkyst, mens klimaet i vest er tørrere og mer temperert. Landskapet domineres av det gigantiske innlandsplatået, mens i øst ruver fjellkjeden Drakensberg i landskapet. Fjellene strekker seg i en bue fra grenseområdet i nordøst, til øst på Kapplandet. Langs kysten finner man de smale og mer fruktbare landstripene. Litt øst i landet ligger det lille enklavelandet, Lesotho, helt omringet av Sør-Afrika. Sør-Afrika har et rikt dyre- og planteliv, og store områder har derfor fått status som vernede nasjonalparker. Mangelen på vann er Sør-Afrikas kanskje største miljøproblem. Det er stadig større etterspørsel, og vannressursene er knappe. Forurensing i form av sur nedbør fører til jorderosjon og forørkning av dyrkbar jord.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Afrika ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Noen av verdens eldste arkeologiske funn er fra Sør-Afrika. Hulemalerier kan dateres helt tilbake til 20 000 år f.Kr.  I 1652 grunnla nederlenderne en skipsforsyningsstasjon, Kappkolonien. Koloniseringen førte til at nesten alle opprinnelige beboere ble utryddet eller gjort til slaver. Storbritannia besatte senere Kappkolonien og forbød slaveriet, dette førte til at nederlenderne (boerne) emigrerte for å danne egne republikker i landet. Forholdet mellom europeiske koloniherrer og den opprinnelige befolkningen var preget av undertrykkelse og slaveri, i tillegg kom rivalisering mellom engelskmenn og nederlendere. Diskriminering og rasisme har preget Sør-Afrikas brutale moderne historie.

National Parti (NP) vedtok fra 1948 lover som kategorisk undertrykket og ekskluderte landets mørkhudede majoritet fra å inneha politiske, sosiale og økonomiske rettigheter. Dette etnisitetsdiskriminerende regimet ble kalt apartheid, men ble på begynnelsen av 1990-tallet avskaffet etter massivt internasjonalt press og stemmerett for alle ble innført. Opposisjonspolitikeren Nelson Mandela ble da satt fri etter 28 års fengsling. I 1994 ble Mandela valgt til president, den offisielle diskrimineringen opphørte.

Samfunn og politikk

Frigjøringsbevegelsen og Mandelas parti African National Congress (ANC) er fremdeles ledende i landet. Etter Mandelas tilbaketrekning fra politikken og bortgang, har korrupsjonsanklager herjet den nye politiske ledelsen og skapt splittelser i ANC. Det største opposisjonspartiet, Democratic Alliance (DA), har fått større oppslutning, men utgjør fortsatt ikke noe reelt politisk alternativ til ANC. Selv om apartheid ikke lenger er gjeldende i praktisk politikk er arven fra regimet svært synlig. Det er fortsatt store sosiale og økonomiske forskjeller mellom mørkhudede og hvite, og i tillegg er det mye kriminalitet og fattigdom. Arbeidsløsheten utgjør en av de største politiske utfordringene, omtrent 25 prosent av befolkningen mangler jobb. Sør-Afrikas voksne befolkning har verdens høyeste forekomst av HIV/AIDS. Arbeidet med å dele ut medisiner går tregt og mange har ennå ikke tilgang til medisinsk behandling. Treatment Action Campaign (TAC) er en av de viktigste aktørene i kampen mot HIV/AIDS og har endret landets politikk på dette området.

Økonomi og handel

ANC har siden 1996 ført en nyliberal økonomisk politikk med mål om økt økonomisk vekst og sysselsetting. I dag er Sør- Afrika et mellominntektsland. Landet har en økende middelklasse blant den tidligere undertrykkede befolkningen og her får flere mulighet til jobb og utdanning. Den økonomiske veksten har gitt økte innvesteringer i offentlige tjenester og infrastruktur. Sør-Afrika har alltid vært et av Afrikas økonomiske maktsentre. Den sørafrikanske finanssektoren er velutviklet og børsen er den viktigste i Afrika. I dag utgjør gull og edelstener fremdeles halvparten av landets totale eksport, og landet er ellers verdens største produsent av metallene mangan, platina og krom. Til tross for at Sør-Afrikas økonomi er oppadgående, har ikke veksten vært sterk nok til å gjøre mye for de aller fattigste. De største utfordringene for landets økonomi er den høye arbeidsledigheten og den skjeve fordelingen av landets rikdom. Landet tar også imot internasjonal bistand.

Kort om

Sør-Afrika

Hovedstad:

Pretoria

Etniske grupper:

Mørkhuda afrikanere 80.2%, hvite 8.4%, blandede(lokalt kalt "fargede") asiatisk 2.5% (2014)

Språk:

Zulu (offisielt) 22.7%, xhosa (offisielt) 16%, afrikaans (offisielt) 13.5%, engelsk (offisielt) 9.6%, sepedi (offisielt) 9.1%, tswana (offisielt) 8%, sesotho (offisielt) 7.6%, tsonga (offisielt) 4.5%, siswati (offisielt) 2.5%, tshivenda (offisielt) 2.4%, isindebele (offisielt) 2.1%, tegnspråk 0.5%,andre 1.6% (2011)

Religion:

Sionister 11.1%, pinsekristne/karismatisk kristne 8.2%, katolikker 7.1%, metodister 6.8%, nederlandsk-reformerte kristne 6.7%, anglikansk kristne 3.8%, muslimer 1.5%, andre kristne 36%, andre/uspesifisert/ingen 18.8% (2001)

Innbyggertall:

53 491 333

Styreform:

Republikk

Areal:

1 219 090 km2

Myntenhet:

Sørafrikansk rand

BNI pr innbygger:

13 165 PPP$

Nasjonaldag:

27.april

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017