Hopp til innhold

Sør-Afrika

Republikken Sør-Afrika

Barnedødelighet

Antall barn som dør før fylte fem år per 1000 levendefødte.

Med begrepet levendefødte mener man barn som viser livstegn ved fødsel. Mer enn 90 prosent av barn som dør før de fyller 18 år, dør før de fyller fem år. Barn i aldersgruppen 0 - 5 år er ekstremt sårbare. Antallet barn som barn som vokser opp og blir mer enn fem år gamle, forteller mye om hvor godt samfunnet fungerer som helhet, både sosialt, økonomisk, helsemessig og miljømessig.

Tallene samles inn fra nasjonale statistikker av FNs barnefond (UNICEF), Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs befolkningsdivisjon (UNPD). Statistikken er en indikator for FNs tusenårsmål nr. 4: Å redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredjedeler til 2015.

Sammenlign med resten av verden

Enhet: Antall per 1000 levendefødte

Kilde: UNSTATS Millennium Indicators

Sammenlign med:
Loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
Ingen data funnet for valgte land

FN-sambandet © 2016