Sør-Korea

Republikken Korea

Vis land

De siste tretti årene har Sør-Korea hatt enorm økonomisk vekst, og har gått fra å være et fattig land til å bli et av de rikeste i Asia. Landet preges av konflikten med Nord-Korea.

Sist oppdatert 04.01.2013

Geografi og miljø

Sør-Korea ligger på den sørlige delen av den koreanske halvøya, og er et fjellrikt land. 85 prosent av landområdet er fjell. Langs østkysten stuper fjellene bratt ned i havet, mens det i vest, i det grunne Gulehavet, finnes mange øyer og naturlige havner. Landet har monsunklima, med kalde vintre og varme somre. Bare de sørligste delene av landet har over null grader om vinteren. Disse områdene blir ofte rammet av tyfoner. Sør-Korea har i de senere år hugget ned mye skog, og de opprinnelige skogområdene er stort sett borte. Andre miljøproblemer landet sliter med er sur nedbør, overfiske og forurensing av vann som følge av fabrikkutslipp. Luftkvaliteten er også dårlig i de største byene.

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Korea ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Koreas historie preges av at landet er geografisk plassert mellom Kina og Japan. I mange århundrer hadde Kina størst innflytelse over den koreanske halvøya, men fra slutten av 1800-tallet fikk Japan overtaket. Japanerne koloniserte landet fra 1895 og fram til andre verdenskrig. Etter Japans nederlag i krigen, ble Korea delt i to soner, som var ment å være midlertidige. Den nordlige sonen ble administrert av Sovjetunionen, den sørlige av USA. Rivaliserende regjeringer ble etablert i de to landsdelene. I 1948 ble først Sør-Korea, og så Nord-Korea proklamert som selvstendige stater. USA og Sovjetunionen trakk seg ut. Korea-krigen brøt ut i 1950 etter nordkoreansk aggresjon. Mens USA og de fleste av FNs medlemsland gikk inn på Sør-Koreas side, fikk Nord-Korea støtte av Kina og Sovjetunionen. Da krigen ble avsluttet etter tre år var grensen omtrent uendret. En fredsavtale mellom de to statene er enda ikke undertegnet, og grensen er lukket. På begynnelsen av 60-tallet tok Park Chung Hee makten ved et militærkupp. Demokratiske rettigheter ble innskrenket, og først i 1988 tvang protester frem en grunnlov som formelt garanterte for menneskerettigetene.

Samfunn og politikk

Med den nye grunnloven i 1988 ble parlamentets stilling styrket i forhold til presidentens. Likevel har presidenten fortsatt mye makt. Han/hun er medlem av regjeringen, og er øverstkommanderende for hæren. Presidenten velges for en periode på fem år, og kan kun sitte i én periode. Landets politikk preges av konflikten med Nord-Korea, og grensen mellom de to landene er den tyngst bevæpnede grensen i verden. Den nasjonale sikkerhetsloven forbyr "statsfiendtlige aktiviteter" og kontakt med nordkoreanere uten regjeringens tillatelse. Den har lenge blitt brukt for å begrense politisk virksomhet og undertrykke opposisjonen. De siste årene har det konservative partiet ledet landet. Deres kandidat Park Geun Hye vant presidentvalget i 2012. Hun er datteren til den tidligere autoritære presidenten Park Chung Hee, og har varslet at hun ønsker økt dialog med Nord-Korea. USA har spilt en viktig rolle i Sør-Korea, både økonomisk, militært og politisk. De siste årene har også forholdet til Kina bedret seg.

Økonomi og handel

Sør-Korea hatt en formidabel økonomisk utvikling de siste tretti årene, og har gått fra svært lav levestandard til å bli blant verdens største økonomier. Dette har latt seg gjøre ved å kombinere statlig kontroll med markedsøkonomi, samt at de har importert råvarer som de videreutvikler til ulike eksportartikler. Landet er i dag en av verdens største skipsbyggingsnasjoner, og er også langt framme når det gjelder produksjon av biler og ulike petrokjemiske produkter. Sør-Korea er i tillegg en av de ledende fiskerinasjonene i verden, men den posisjonen er i dag truet på grunn av overfiske. Tette bånd mellom landets politikere og ulike næringslivsledere har vært et problem i Sør-koreas økonomiske politikk. Landet har vært rammet av flere store korrupsjonsskandaler, og to av landets tidligere presidenter har blitt fengslet etter avsløringer av økonomisk mislighold. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på slutten av 1990-tallet, og av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009. Siden da har økonomien stabilisert seg igjen. 

FN-rollespill:

FN-sambandet har i 2013 et tilbud til skolene om å spille ut en konflikt i Sikkerhetsrådet. Avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet på FN-sambandets nettsider

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Sør-Korea er valgt inn som medlem av Sikkerhetsrådet for to år og har plass der ut året 2014.

Under Korea-krigen ble Sør-Korea støttet av USA og de fleste av FNs medlemsland. Kina og Sovjet støttet kommunistiske Nord-Korea.Korea-krigen endte med en våpenhvile i 1953, og gjennom hele den kalde krigen var det ingen offisielle relasjoner mellom kommunistiske Kina og kapitalistiske Sør-Korea. Dette begrenset handelsforbindelser mellom de to landene. Men behovet for handel mellom de to asiatiske stormaktene økte allikevel gjennom den kalde krigen. I 1992 gjenopptok landene diplomatiske forbindelser, og handel mellom de to landene har fortsatt å øke og i dag har Kina og Sør-Korea nære bånd når det gjelder handelssamarbeid.Likevel har Sør-Korea fortsatt et anstrengt diplomatisk forhold til Kina, som er en av de fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet. Dette skyldes i stor grad Kinas støtte til Nord-Korea.

Sør-Korea er nære venner med USA, også mye på grunn av den støtte de fikk fra USA under Korea-krigen. Under Vietnamkrigen sendte Sør-Korea tropper inn på amerikanernes side, og USA har i dag både fly- og marinebase i Sør-Korea.Også mange handelsforbindelser mellom de to økonomiske stormaktene gjør at USA og Sør-Korea gjerne støtter hverandre.

I januar 2007 ble en Sørkoreaner FNs generalsekretær, nemlig landets utenriksminister Ban Ki-moon, som er FNs generalsekretær ut året 2015.

Forholdet til DR Kongo

DR Kongo har ambassade i Sør-Koreas hovedstad Seoul og Sør-Korea har ambassade i Kinshasa. DR Kongos president Joseph Kabila besøkte Seoul i mars 2010, og DR Kongos statsminister Muzito besøkte Seoul i november 2010. Sør-Koreas president besøkte DR Kongo i 2011 for å undertegne flere handelsavtaler.

Sammenhengen mellom Sør-Koreas voksende økonomi og mulighetene for investeringer i Afrika er en viktig årsak til de diplomatiske forbindelsene mellom landene. DR Kongos store ressurser av mineraler står sentralt.

Resolusjon 1325

Sør-Korea er klare i sine holdninger til sikkerhetsresolusjon 1325 og kompromisser ikke på det området:

"Vi støtter at spesialister på kjønn nå sendes til 10 fredsbevarende operasjoner, koordinert av spesialister fra FNs kontor for fredsbevarende styrker. Vi berømmer de framskritt som gjøres for å tilby kjønnsperspektiv i utdanning av alt personell i FNs fredsbevarende operasjoner" uttalte Sør-Koreas ambassadør i en tale til FNs Sikkerhetsråd i New York i 2004.

Sør-Koreas FN-ambassadør In-kook Park uttalte dette til Sikkerhetsrådet i 2008: "Vi har vært vitner til en grusom intens og alvorlig bruk av seksuell vold som våpen I konflikt, spesielt i DR Kongo og i Darfur."

"Republikken Korea fullt ut anerkjenner at seksuell vold er et sikkerhetsspørsmål på linje med fundamentale menneskerettighetsspørsmål. Republikken Korea støtter alle tiltak for å få slutt på seksuell vold i væpnede konflikter, ikke bare for å støtte menneskerettigheter, men også for bærekraftig fred og sikkerhet."

Tips

I møtet i Sikkerhetsrådet må Sør-Korea ta hensyn til de ulike diplomatiske forbindelsene landet har. Innleggene må også samsvare med landets overordnede holdninger til statssuverenitet, resolusjon 1325, militær deltagelse og alle andre strategiske hensyn.

Sør-Korea har i Sikkerhetsrådet vært veldig tydelige på viktigheten av 1325, og kan tenkes å fokusere på nettopp det når det skal kommes fram til en fredelig løsning i DR Kongo. På bakgrunn av dette kan det også tenkes at de er i mot straffeforfølgelse av opprørsledere fordi dette krever økt militær innsats og dermed en forverret situasjon for sivile. Diplomati og fredsforhandlinger er en bedre vei å gå for de sivile, mener Sør-Korea. 

Kort om

Sør-Korea

Hovedstad:

Seoul

Etniske grupper:

Koreanere

Språk:

Koreansk, engelsk

Religion:

Kristne 31,6%, buddhister 24,2%, andre/ukjent/ingen 44,2% (2010)

Øverste politiske leder:

President Park Geun-hye

Innbyggertall:

48 184 000

Styreform:

Republikk

Menneskelig utvikling:

12

Areal:

99 720 km2

Myntenhet:

Won

BNI pr innbygger:

29 010 PPP$ pr innbygger

Nasjonaldag:


15 August

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2014