Hopp til innhold

Sør-Korea

Republikken Korea

De siste tretti årene har Sør-Korea hatt enorm økonomisk vekst, og har gått fra å være et fattig land til å bli et av de rikeste i Asia. Landet preges av konflikten med Nord-Korea.

Sist oppdatert 15.05.2014

Geografi og miljø

Sør-Korea ligger på den sørlige delen av den koreanske halvøya, og er et fjellrikt land. 85 prosent av landområdet er fjell. Langs østkysten stuper fjellene bratt ned i havet, mens det i vest, i det grunne Gulehavet, finnes mange øyer og naturlige havner. Landet har monsunklima, med kalde vintre og varme somre. Bare de sørligste delene av landet har over null grader om vinteren. Disse områdene blir ofte rammet av tyfoner. Sør-Korea har i de senere år hugget ned mye skog, og de opprinnelige skogområdene er stort sett borte. Andre miljøproblemer landet sliter med er sur nedbør, overfiske og forurensing av vann som følge av fabrikkutslipp. Luftkvaliteten er også dårlig i de største byene.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Korea ville vi trenge 2.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Koreas historie preges av at landet er geografisk plassert mellom Kina og Japan. I mange århundrer hadde Kina størst innflytelse over den koreanske halvøya, men fra slutten av 1800-tallet fikk Japan overtaket. Japanerne koloniserte landet fra 1895 og fram til andre verdenskrig. Etter Japans nederlag i krigen, ble Korea delt i to soner, som var ment å være midlertidige. Den nordlige sonen ble administrert av Sovjetunionen, den sørlige av USA. Rivaliserende regjeringer ble etablert i de to landsdelene. I 1948 ble først Sør-Korea, og så Nord-Korea proklamert som selvstendige stater. USA og Sovjetunionen trakk seg ut. Korea-krigen brøt ut i 1950 etter nordkoreansk aggresjon. Mens USA og de fleste av FNs medlemsland gikk inn på Sør-Koreas side, fikk Nord-Korea støtte av Kina og Sovjetunionen. Da krigen ble avsluttet etter tre år var grensen omtrent uendret. En fredsavtale mellom de to statene er enda ikke undertegnet, og grensen er lukket. På begynnelsen av 60-tallet tok Park Chung Hee makten ved et militærkupp. Demokratiske rettigheter ble innskrenket, og først i 1988 tvang protester frem en grunnlov som formelt garanterte for menneskerettigetene.

Samfunn og politikk

Med den nye grunnloven i 1988 ble parlamentets stilling styrket i forhold til presidentens. Likevel har presidenten fortsatt mye makt. Han/hun er medlem av regjeringen, og er øverstkommanderende for hæren. Presidenten velges for en periode på fem år, og kan kun sitte i én periode. Landets politikk preges av konflikten med Nord-Korea, og grensen mellom de to landene er den tyngst bevæpnede grensen i verden. Den nasjonale sikkerhetsloven forbyr "statsfiendtlige aktiviteter" og kontakt med nordkoreanere uten regjeringens tillatelse. Den har lenge blitt brukt for å begrense politisk virksomhet og undertrykke opposisjonen. De siste årene har det konservative partiet ledet landet. Deres kandidat Park Geun Hye vant presidentvalget i 2012. Hun er datteren til den tidligere autoritære presidenten Park Chung Hee, og har varslet at hun ønsker økt dialog med Nord-Korea. USA har spilt en viktig rolle i Sør-Korea, både økonomisk, militært og politisk. De siste årene har også forholdet til Kina bedret seg.

Økonomi og handel

Sør-Korea hatt en formidabel økonomisk utvikling de siste tretti årene, og har gått fra svært lav levestandard til å bli blant verdens største økonomier. Dette har latt seg gjøre ved å kombinere statlig kontroll med markedsøkonomi, samt at de har importert råvarer som de videreutvikler til ulike eksportartikler. Landet er i dag en av verdens største skipsbyggingsnasjoner, og er også langt framme når det gjelder produksjon av biler og ulike petrokjemiske produkter. Sør-Korea er i tillegg en av de ledende fiskerinasjonene i verden, men den posisjonen er i dag truet på grunn av overfiske. Tette bånd mellom landets politikere og ulike næringslivsledere har vært et problem i Sør-koreas økonomiske politikk. Landet har vært rammet av flere store korrupsjonsskandaler, og to av landets tidligere presidenter har blitt fengslet etter avsløringer av økonomisk mislighold. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på slutten av 1990-tallet, og av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009. Siden da har økonomien stabilisert seg igjen. 

Kort om

Sør-Korea

Hovedstad:

Seoul

Etniske grupper:

Koreanere

Språk:

Koreansk, engelsk

Religion:

Kristne 31,6%, buddhister 24,2%, andre/ukjent/ingen 44,2% (2010)

Innbyggertall:

49 750 234

Styreform:

Republikk

Areal:

99 720 km2

Myntenhet:

Won

BNI pr innbygger:

34 549 PPP$

Nasjonaldag:

15 August

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017