Hopp til innhold

Spania

Kongeriket Spania

Spania er en av Europas eldste stater. De spanske erobrerne gjorde landet til en verdensmakt, og i nyere tid har Spania gått fra en blodig borgerkrig til å bli et populært reisemål.

Sist oppdatert 24.08.2016

Geografi og miljø

Spania er et av de mest fjellrike landene i Europa. Fjellkjedene Pyreneene og Sierra Nevada preger de nordøstlige og sørlige områdene av landet, mens De kantabriske fjellene reiser seg opp mot 2500 meter over havet nord i landet. Midt i landet ligger et høylandsplatå nesten uten trær, med dårlig jordsmonn og tøft klima. Rundt høylandsområdene går det daler på flere kanter, dannet av elvene Ebro og Guadalquivir. Langs kysten i nord og sør er det fruktbare sletter. Høydeforskjellene gjør at det er store klimavariasjoner mellom regionene i landet. Den nordlige kysten har typisk Atlanterhavsklima, mens det lenger sør er betraktelig varmere. I det sentrale innlandet kan det bli opp mot 40 varmegrader i sommerhalvåret, og betydelig mye kaldere enn resten av landet i vinterhalvåret. Erosjon og hyppige branner i sommerhalvåret truer de store skogområdene i landet, og myndighetene har iverksatt omfattende omplantingsprogrammer. Spania sliter med høy luftforurensning, og er sårbar for utslipp fra oljetankere som passerer kystene.

1970
2004

I Almeria har vannkrevende drivhus erstattet tradisjonelt jordbruk. Les mer

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Spania ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fønikerne og Kartagerne styrte dagens Spania fram til ca. 200 år f.Kr. Da erobret romerne området og grunnla provinsen Hispania. Da Romerriket gikk under på 400-tallet falt Spania under gotiske herskere, før landet ble erobret av arabiske styrker og underlagt Bagdadkalifatet på 700-tallet. De neste århundrene vokste det arabiske Spania fram som et kulturelt, vitenskapelig og økonomisk kraftsentrum i Sør-Europa. På 1200-tallet ble araberne tvunget sørover, og dagens Spania ble fordelt mellom flere ulike fyrstedømmer som først på slutten av 1400-tallet ble forent til et kongerike. Etter Christoffer Columbus’ ferder til Sør- og Mellom-Amerika ble disse områdene innlemmet i det spanske kongedømmet, som raskt vokste til det mektigste i den vestlige verden. Den raske oppturen avtok imidlertid utover på 15- og 1600-tallet, da Spania opplevde økonomisk kollaps og befolkningssvikt ettersom store folkemengder flyttet til koloniene, som ble stadig mer egenrådige. På 1800-tallet mistet landet alle sine store kolonier i Sør-Amerika, og var redusert til en bakstreversk og ubetydelig europeisk stat. Etter flere år med diktatur brøt det ut borgerkrig i 1936. Krigen ble vunnet av styrkene til fascisten Francisco Franco, som styrte landet med hard hånd til sin død i 1975. Etter general Francos død utviklet Spania seg raskt til et demokrati. Når sosialistregjeringen kom til makten i 1982 ble det innført en lang rekke sosiale reformer og landets regioner ganske mye selvstyre. Mest selvstyre fikk området Baskerland. Til tross for dette finnes det fortsatt sterke, og tidvis voldelige, krefter i separatistbevegelsen ETA, som ønsker baskernes løsrivelse fra Spania.

Samfunn og politikk

Spania styres formelt av kongen, som utnevner statsministeren på grunnlag av de jevnlige valgene. I tiårene etter Franco har det moderate høyrepartiet Partido Popular (PP) og sosialistpartiet vært de viktigste i styret av landet. Begge partiene har styrt mot det politiske sentrum, og vært villige til å inngå ideologiske kompromisser for å oppnå resultater. Spansk politikk preges av spenningen mellom sentralmakten og regionene, hvor særlig Baskerland og Katalonia har fått betydelig indre selvstyre gjennom egne folkevalgte forsamlinger. Flere av regionene har egne politistyrker, og styrer egne tollbestemmelser. Viktige politiske stridsspørsmål er reguleringen av den stadig økende immigrasjonen fra Afrika, og håndteringen av den baskiske separatistbevegelsen ETA. Siden Spania ble med i EU i 1985 har landet inntatt en stadig mer sentral rolle i videreutviklingen av europeisk samarbeid. Arbeidsledigheten i landet har ført til at flere og flere spanjoler flytter, særlig ungdommer med høyere utdannelse.

Økonomi og handel

Fra å ha vært et fattig jordbruksland på begynnelsen av 1980-tallet har Spania utviklet en avansert økonomi med industri og et variert tjenestetilbud. Fremfor noe har turismenæringen vært viktig. Kanariøyene besøkes årlig av mange hundre tusen turister. De regionale forskjellene gjør seg gjeldende også i økonomien. I området rundt Madrid og lenger nord mot Atlanterhavskysten er inntektsnivået og sysselsettingen langt større enn i de sørlige regionene Andalucia og Extremadura. Privatisering og økt stimulering av det private næringsliv bidro til at landet opplevde sterk vekst gjennom store deler av 1990-tallet. Den sterke økonomien gjorde Spania i stand til å være en av grunnleggerne av Den europeiske valutaunionen da denne ble lansert i 1999. Inntil 2008 ble den spanske økonomien regnet som en av de mest dynamiske innen EU, men den globale økonomiske krisen rammet landet hardt og arbeidsledigheten steg kraftig. I begynnelsen av 2013 var arbeidsløsheten på over 26 %, en av de høyeste i Europa. Men det kommer meldinger om bedringer. I 2014 vokste den spanske økonomien for første gang siden krisen inntraff i 2008.

FN-rollespill:

FN-sambandet har i 2016 et tilbud til skolene om å spille ut en konflikt i Sikkerhetsrådet. Avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet på FN-sambandets nettsider

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Spania er godt integrert i det politiske Vesten, både militært, økonomisk og diplomatisk. Som NATO- og EU-medlem har Spania interesser av i legge seg på linje med USA og de andre europeiske landene i Sikkerhetsrådet, Storbritannia og Frankrike. Selv i spørsmål som skjer utenfor Europa søker Spania generelt å koordinere sine politiske synspunkt med de andre landene i EU, gjerne gjennom de politiske samarbeidsmekanismene EU har. Spania har handelsavtaler med mange land utenfor EU, blant annet Kina, Russland og USA. Ellers er landet aktiv i ulike FN-organer og deltar i fredsbevarende operasjoner. 

Spanias forhold til Venezuela er anstrengt.  

Forholdet til konflikten

Spania har få direkte interesser i Syria, og har ingen sterke relasjoner til landet. Tyrkia og Spania har ingen direkte konflikter seg imellom. Spania er en av de større landene som støtter tyrkisk medlemskap i EU. Tyrkia spiller samtidig en viktig rolle for EU og Spania i forbindelse med antallet flyktninger som ankommer EU. 

Tips

Som NATO- og EU-medlem vil Spania sannsynligvis støtte forslag som fremmes av USA, Frankrike og Storbritannia, og ønsker samtidig å unngå at Tyrkia skal gå vekk fra flyktningavtalen.

Kort om

Spania

Hovedstad:

Madrid

Etniske grupper:

Spanjoler, ulike vesteuropeiske folkeslag

Språk:

Spansk, katalansk, galisisk, baskisk

Religion:

Katolikker 94%, andre/uspesifisert/ingen 6%

Innbyggertall:

47 199 069

Styreform:

Parlamentarisk monarki

Areal:

505 370 km2

Myntenhet:

Euro

BNI pr innbygger:

34 527 PPP$

Nasjonaldag:

12. oktober

Satellittbilder

Drivhus: Almeria

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017