Hopp til innhold

Sri Lanka

Den demokratiske sosialistiske republikken Sri Lanka

Den tropiske øya Sri Lanka var herjet av borgerkrig i over 25 år. De siste årene har situasjonen stabilisert seg og øya opplever økonomisk vekst.

Sist oppdatert 24.01.2016

Geografi og miljø

Sri Lanka er ei øy som ligger i Det indiske hav. Landskapet kan deles inn i tre hovedtyper: det regnfulle lavlandet i sørvest, det tørre lavlandet i nordøst og høylandet i sør. Det høyeste fjellet, Adams Peak, er på 2238 meter over havet. Ned fra fjellet renner elver i mange retninger. Langs kysten finnes sandstrender og laguner. Klimaet er tropisk og varmt med få forskjeller mellom årstidene, men temperaturen varierer derimot mellom regionene i landet. I den sørvestlige delen er det varmt og fuktig, i nord er det tørt og svært varmt og i høylandet i sør er det kaldere. Sri Lankas største miljøproblem er rask avskoging. Dette har ført til jorderosjon, ødeleggelse av naturlige tilholdssteder for dyr og økt sårbarhet for flom. På 1970-tallet startet myndighetene et treplantingsprosjekt. De har også gjort hogst av skog som ligger mer enn 1500 meter over havet forbudt. Tiltakene har dessverre hatt liten effekt, og Sri Lankas skog fortsetter å forsvinne.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sri Lanka ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før portugiserne kom til Sri Lanka i 1505 var det to singalesiske og et tamilsk kongerike på øya. Til tross for hard motstand fra innbyggerne, koloniserte portugiserne øya raskt. På midten av 1600-tallet ble portugiserne fordrevet av nederlenderne, som igjen ble beseiret av britene mot slutten av 1700-tallet. Britene etablerte store te- og gummiplantasjer, de innførte pengeøkonomi og tvang innbyggerne til å betale skatt. Som en reaksjon på kolonimakten vokste det fram en frigjøringsbevegelse som krevde selvstendighet. Først i 1948 ble landet en selvstendig stat i Det britiske samveldet. Motsetningene mellom singaleserne og tamilene vokste. En del av årsakene var at den singalesiske delen av befolkningen fikk spesielle fordeler. I tillegg ble det bestemt at det offisielle språket skulle være singalesisk og deres religion, Buddhisme, ble offisiell statsreligion. En tamilsk radikal bevegelse, De tamilske tigerene (LTTE) vokste frem og krevde en selvstendig tamilsk stat. Fra 1983-2009 ble landet herjet av borgerkrig på grunn av konflikten mellom singaleserne og tamilene. 

Samfunn og politikk

Sri Lanka er et demokratisk land med allmenne valg. Landets grunnlov ble vedtatt i 1978, og bygger på den franske modellen der presidenten har en sterk stilling. Presidenten og parlamentet velges hvert sjette år. Selv om Sri Lanka i utgangspunktet er et demokratisk land har det vært flere eksempler på maktmisbruk, korrupsjon, valgjuks og politisk undertrykking. Konflikten mellom landets regjering og Tamiltigrene (LTTE) har preget politikken. Etter flere fredsprosesser endte krigen i 2009, da regjeringsstyrkene slo Tamiltigrene militært. En politisk løsning på konflikten har uteblitt. Kriminaliteten er den høyeste i Sør-Asia og utføres ofte av deserterte soldater fra begge sider. Det internasjonale samfunnet har kritisert Sri Lanka for menneskerettighetsbrudd under borgerkrigen. I de siste tiårene har fattigdommen blitt redusert, men mange er fremdeles fattige. Sammenliknet med andre land i regionen har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem. Flere helsetjenester er gratis, med mange sykehus. Kvinners posisjon i landet er svak og det er mye diskriminering i arbeidslivet og utdanningssystemet.

Økonomi og handel

Sri Lankas økonomi var tidligere basert på jordbruk og enkel industri. Mot slutten av 1960-tallet stod te, kokos og gummi for 90 prosent av eksportinntektene. I dag utgjør disse varene kun 20 prosent av inntektene. Tekstilindustrien, tjenestesektoren og byggebransjen har tatt over, og gir i dag store inntekter til landet. Turismen er også en viktig inntektskilde og freden har gitt turistnæringen en oppsving, dessuten jobber mange i utlandet og sender penger hjem til Sri Lanka. Freden i 2009 har også gjort utenlandske selskaper interesserte i å etablere seg i Sri Lanka. Landets eksportinntekter er ikke nok til å dekke importen. Dette har resultert i at landet har en stor utenlandsgjeld. Økonomien kontrolleres i stor grad av låneinstitusjoner som Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Disse har blant annet krevd at landet skal privatisere og skjære ned på offentlig sektor. Arbeidsledigheten i Sri Lanka har minsket i løpet av de siste årene, men arbeidsledighet blant ungdom utgjør fortsatt et problem. 

Kort om

Sri Lanka

Hovedstad:

Colombo

Etniske grupper:

Singalesere 74.9%,srilankiske tamil 11.2%, srilankiske moors 9.2%, indiske tamiler 4.2%, andre eller uspesifisert 0,5% (2012)

Språk:

Sinhala (offiselt og nasjonalt språk) 74% tamil (nasjonalt språk) 18%, annet 8% . Engelsk er også brukt f.eks. av myndighetene.

Religion:

Buddhister (offisiell religion) 70.2%, hinduer 12.6%, muslimer 9.7%, katolikker 6.1%, andre kristne 1.3%, annet 0.05%% (2012)

Innbyggertall:

21 611 842

Styreform:

Republikk

Areal:

65 610 km2

Myntenhet:

Srilankisk rupi

BNI pr innbygger:

11 739 PPP$

Nasjonaldag:

4. februar

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017