Hopp til innhold

Sudan

Republikken Sudan

Sudan har slitt med borgerkrig og uroligheter siden selvstendigheten i 1956. Landet fikk en fredsavtale i 2005 og etter en folkeavstemming i 2011 ble Sør- Sudan løsrevet fra nord.

Sist oppdatert 25.01.2016

Geografi og miljø

Lengst nord i landet ligger enorme, golde ørkenområder. I de sørlige områdene går ørkenen over i halvørken og sletteland. Små fjellkjeder skjærer gjennom slettene over hele landet, og danner naturlige grenser mot det etiopiske høylandet i sørøst og Tsjad i sør og sørvest. Nilen strekker seg på langs gjennom hele landet, og omgis av en smal stripe med fruktbart jordbruksland gjennom ellers tørre områder. Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fuktig i sørøst. Temperaturene er gjennomgående høye, og kan komme opp mot 50 grader på det varmeste. Den største sesongvariasjonen er nedbøren, som faller ujevnt over hele året, med konsentrerte regntider. Store deler av landet er helt avhengig av nedbør, og rammes av akutt tørke når regnet uteblir. Sudans største miljøproblemer er forørkning og mangel på rent drikkevann.

Historie

Dagens Sudan ble påvirket av mektige riker i nabolandet Egypt. Sudanske og egyptiske folkeslag møttes langs Nilen, og lenge regjerte sudanske faraoer over Egypt og nordlige Sudan. Området har vært underlagt ulike herskere, som kongedømmet Meroe, egyptiske muslimske mamelukker og Det ottomanske imperiet. Storbritannia økte sin tilstedeværelse på 1850-tallet og etter å ha slått ned opprør, delte de Sudan-området inn i en sørlig og en nordlig koloni i 1924. Etter andre verdenskrig ble de to koloniene slått sammen til ett land, selvstendig fra 1956. Like etter, brøt borgerkrig ut i sørlige Sudan på grunn av myndighetenes forskjellsbehandling på nord og sør. Svake regjeringer, militærkupp og borgerkrig avløste hverandre frem til 1972, da en fredsavtale ble underskrevet. Etter flere år med økende islamisering brøt krig på nytt ut i 1983, da regjeringen ville innføre shar’ia (islamsk lov) i landet. Krigen varte til 2005, og etter seks fredelige år ble folkeavstemning avholdt og i 2011 ble Sudan to land, Sudan og Sør-Sudan.

Samfunn og politikk

Sudan preges av krig og styres i dag nærmest diktatorisk av Omar Hassan al-Bashir, som kom til makten etter et militærkupp i 1989. al-Bashir er en høyrevridd nasjonalist, og har ført en aggressiv tilpasningspolitikk mot landets ikke-arabiske befolkning. Siden 2003 har den vestlige Darfur-provinsen vært herjet av en borgerkrig som i stor grad skyldes konflikt om naturressurser og mellom etniske grupper.Flere millioner mennesker er på flukt i eget land, og flere millioner har rømt til nabolandene. Landet mangler veier, har elendige sanitære forhold og sviktende strømforsyning. Statlige institusjoner fungerer ikke, og flere områder styres etter rene shar’ia-lover som er sterkt diskriminerende, særlig mot ikke-muslimer og kvinner. Etter Sør- Sudans løsrivelse i juli 2011 har partene enda ikke blitt enige om blant annet deling av grenser og fordeling av Sudans gjeld og naturressurser som olje og vann. Sudan sliter også med uroligheter i flere regioner, som i Blånilen og en annen nord-sudansk delstat, Sør- Kordofan.

Økonomi og handel

Sudan var lenge et av Afrikas fattigste land og fremdeles lever veldig mange under fattigdomsgrensen. En stund hadde Sudan en voksende økonomi på grunn av oljeproduksjon, men etter Sør- Sudans løsrivelse har landet mistet store deler av sine olje-ressurser. Dette fordi det meste av oljen befinner seg i Sør- Sudan og i omstridte grensetrakter mellom nord og sør. Samtidig er Sør- Sudan avhengig av Sudan på grunn av oljeledningen som går gjennom Sudan til kyststripen ut mot Rødehavet. Tidvis stenger Sudan av ledningen og tidvis tapper de fra den, dette fører til store konflikter mellom landene. Jordbruket er også en viktig næringsvei både med hensyn til sysselsetting og inntekter. Mye av landbruket er innrettet mot selvberging, men Sudan har også betydelig eksport, tradisjonelt spesielt av bomull. Områdene rundt Nilen har særlig godt jordsmonn. Etter mange tiår med krig mangler landet veinett og tilgang på energi som må til for å bygge opp et effektivt næringsliv. Myndighetene er også svært korrupte.

Kort om

Sudan

Hovedstad:

Khartoum

Etniske grupper:

Sudansk arabere (omtrent 70%), fur, beja, nuba, fallata

Språk:

Arabisk, nubisk, nilotisk, ta bedawie, engelsk, andre

Religion:

Sunnimuslimer, en kristen minoritet, lokale religioner

Innbyggertall:

39 613 217

Styreform:

Republikk

Areal:

1 879 358 km2

Myntenhet:

Sudanske pund

BNI pr innbygger:

4 173 PPP$

Nasjonaldag:

1. januar

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017