Hopp til innhold

Sverige

Kongeriket Sverige

Sverige er Nordens største og mest folkerike land. Landet har store ressurser i form av tømmer, mineraler og vannkraft. Dette har gjort det mulig å utvikle industri, som i sin tur har gitt Sverige en høy levestandard og et godt velferdssystem.

Sist oppdatert 17.08.2014

Geografi og miljø

Med et areal på nærmere 450 000 kvadratkilometer er Sverige det største landet i Norden. Landskapet er veldig likt det norske med mye høyland og enkelte fjellområder i nord. Den midtre delen av Sverige har fruktbare områder ut mot kysten, og her er landets fabrikker og industri plassert. I sør, hvor befolkningen er tettest, drives det landbruk. Som i Norge varierer klimaet i ulike deler av landet. I nord er vintrene kalde og snørike, mens somrene kan være varme. I den sørlige delen av Sverige er klimaet mildere året rundt. Golfstrømmen i Atlanterhavet sørger for et varmere klima i Sverige enn det er andre steder som ligger så langt nord på kloden.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sverige ville vi trenge 3.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Vikingtiden er en viktig del av eldre svensk historie. Perioden varte fra slutten av 700-tallet til midten av 1000-tallet. Vikingene fra Skandinavia plyndret og herjet i Europa. Før Sverige ble selvstendig, var landet med Danmark og Norge i Kalmarunionen fra 1397. i 1523 brøt Gustav Vasa ut og opprettet på ny den svenske kronen. Hundre år senere fikk Sverige gradvis større innflytelse i områdene rundt Østersjøen. Landet kjempet til seg landområder og ble en stormakt i Europa. Dette varte ikke lenge, for svenskene fikk fiender underveis. Russland og Sverige konkurrerte om makten rundt Østersjøen, i det som i dag er Latvia, Estland og Litauen. I 1709 måtte Sverige gi opp- Russland vant og Sveriges storhetstid var over. Fra 1814 til 1905 var Norge og Sverige i union. Norge ble gitt til Sverige som et krigsbytte etter å ha tatt parti mot Napoleon under Napoleonskrigene, og som et plaster på såret for å ha tapt Finland til russerne. Sverige holdt seg utenfor under begge verdenskrigene. Da freden kom i 1945 stod Sverige økonomisk sterkt. De hadde unngått krigens ødeleggelser og bygget opp sin industri i krigsårene. Under sosialdemokratenes år ved makten på siste halvdel av 1900-tallet ble den svenske velferdsstaten bygget opp. I 1995 ble Sverige medlem av EU.

Samfunn og politikk

Sverige har - som Norge - en befolkning hvor de gamle er i flertall. Gjennomsnittlig levealder er høy, og i perioder har fødselstallene vært lave. Fødselsraten ligger likevel over gjennomsnittet for Europa, og med en forholdsvis stor innvandring har folketallet vært jevnt stigende.

Sverige er et monarki, på samme måte som Norge. Kong Carl XVI er statsoverhode, men har i praksis ingen politisk makt. Riksdagen, et folkevalgt storting, lager lovene i landet. Store deler av 1900-tallet var Socialdemokraterna enerådende i politikken. I de senere årene har man sett en tydeligere todeling, mellom de borgerlige partiene på den ene siden, og et rødgrønt samarbeid på den andre. Den 14 september 2014 ble sosialdemokraten Stefan Löfven valgt til Sveriges statsminister. Etter åtte år med borgerlig styre fikk Sverige en sosialdemokratisk regjering.

Økonomi og handel

Sverige har en åpen økonomi og er ganske avhengige av å kunne selge varene sine på et internasjonalt marked. Tømmer, mineraler og vannkraft har vært de viktigste faktorene for at man snakker om Sverige som Skandinavias industriland nummer en. Halvparten av inntektene fra den svenske industrien kommer fra bilindustrien. Dermed ble den svenske industrien hardt rammet av finanskrisen i 2008. Regjeringens medisin mot nedgangen har vært å bruke mer penger på blant annet transport, veier og helsevesen. 

Siden 2008 har altså finanskrisen vært vanskelig å finne ut av i Sverige. Selv om den svenske økonomien er sterk, er Sverige inne i den verste økonomiske nedgangstiden siden 2. verdenskrig. Dette har ført til stor arbeidsledighet. Ungdomsledigheten er særlig bekymringsfull. Sverige har Europas nest høyeste ungdomsledighet etter Spania.

FN-rollespill:

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2016/2017 et spill der elever prøver å løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet

Forhold til andre i Sikkerhetsrådet

Sverige er godt integrert i vesten. De er ikke medlem av NATO og har en utenrikspolitikk som sier de ikke skal inngå militære allianser med andre. Allikevel står de sterkt sammen med de vestlige maktene. Sverige er et grunnleggende medlem av FN og har alltid vært en sterk forkjemper for fred og demokrati.

Forholdet til USA har som regel vært bra, selv om det noen ganger har oppstått gnisninger, særlig når det gjelder USAs krigføringer.

Sverige har et noe anspent forhold til Russland etter svenske beskyldninger om at russiske spioner har operert i Sverige, noe Russland har benektet. Sverige skal i juni 2017 gjeninnføre verneplikt som svar på russisk opprustning.

Sverige gir en del bistand til Etiopia.

Forhold til konflikten

Sverige sier de vil kjempe mot terrorisme, og har sterkt kritisert Assad-regimet for sine overgrep mot sivilbefolkningen. Sverige støtter den USA-ledede koalisjonen for å bekjempe IS, men er selv ikke aktivt med. Sverige er heller ikke aktivt inne i Syria-konflikten.

Tips

Sverige vil mest sannsynlig stemme med USA, Storbritannia og Frankrike. De har stemt med dem før, bl.a. om sanksjoner mot Assad-regimet etter bruk av kjemiske våpen.

Kort om

Sverige

Hovedstad:

Stockholm

Etniske grupper:

Samer og svensker med finsk bakgrunn. Finner, slaviske folk, dansker, nordmenn, grekere, tyrkere

Språk:

Svensk (offisielt), samisk- og finsksnakkende minoriteter

Religion:

Protestanter 87%, andre (inkludert romersk-katolske, ortodokse, babtister, muslimer, jøder og buddhister) 13%

Øverste politiske leder:

Statsminister Stefan Löfven

Innbyggertall:

9 693 883

Styreform:

Monarki

Areal:

449 964 km2

Myntenhet:

Svenske kroner

BNI pr innbygger:

46 420 PPP$

Nasjonaldag:

6. juni

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017