Hopp til innhold

Swaziland

Kongedømmet Swaziland

Swaziland er et av de siste eneveldige kongedømmer i verden. En stor andel av befolkningen er smittet av hiv/aids, og den forventede levealderen er lav.

Sist oppdatert 11.08.2016

Geografi og miljø

Til å være et lite land har Swaziland et svært variert landskap; fra fjellene som ligger ved grensen til Mosambik, til savanner lokalisert i øst og regnskogen nordvest i landet. Swaziland har i hovedsak et subtropisk klima, men på grunn av fjellene er det store variasjoner i temperatur og nedbør. De siste årene har befolkningen spesielt vært plaget av lange tørketider. Dette har skapt problemer for jordbruksproduksjonen, og mange som bor på landsbygda sliter med tilgang til mat. I tillegg har overbeiting ført til jorderosjon. Swaziland har et rikt plante- og dyreliv, men mange av de større pattedyrene er forsvunnet eller redusert i antall, på grunn av jakt og jordbruksvirksomhet.

Historie

Det har trolig bodd mennesker i Swaziland i nesten hundre tusen år. Kongedømmet Swaziland ble først opprettet på begynnelsen av 1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans regime at landet fikk navnet Swaziland etter bantustammen Swazi, som hadde begynt å innvandre til området på 1400-tallet. Den nederlandske republikken Transvaal forsøkte på 1890-tallet å ta kontroll over landet, men lyktes ikke. Etter Boerkrigen som varte fra 1899-1902 ble Swaziland et britisk protektorat. Landet ble først selvstendig i 1968, og kongedømmet ble gjenopprettet på ny. Den politiske situasjonen har siden vært preget av kampen mellom kongemakten og forkjempere for et mer demokratisk Swaziland.

Samfunn og politikk

Selv om grunnloven fra 2006 åpner for litt flere borgerlige rettigheter enn den gamle grunnloven, har kongen i Swaziland i praksis all makt. Han er statssjef, og utnevner landets regjering. Mange av ministerne - blant annet statsministeren - tilhører kongefamilien. Kongen har også et råd, Swazienes nasjonale råd, som han utnevner selv. I tillegg eier kongen alt land i hele Swaziland. Det fins et parlament, som i teorien skal vedta landets lover. Kongen kan imidlertid legge ned veto mot alle lovforslag, og dermed stoppe dem fra å bli vedtatt. Han kan også oppløse parlamentet når han vil. Politiske partier var lenge forbudt, og det eksisterer fortsatt ingen partier. Derimot er det dannet mange politiske opposisjonsgrupper, som jobber for at landet skal bli mer demokratisk. Deres krav kanaliseres gjerne gjennom fagforeningene. Forskjellene mellom rike og fattige i landet er enorm. Den sittende kongen, Mswati III lever et liv i luksus, mens store deler av befolkningen trenger utviklingshjelp for å overleve. Swaziland er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids. I 2013 var 27,4 prosent av innbyggerne mellom 15-49 år smittet av hiv.

Økonomi og handel

Swaziland har - i afrikansk sammenheng - forholdsvis høyt BNP per innbygger, men pengene er ujevnt fordelt. Størsteparten av befolkningen i Swaziland bor på landsbygda og arbeider i jordbrukssektoren. Store plantasjer produserer sukkerrør, mais, sitrusfrukter og bomull for eksport. Den fattige delen av befolkningen driver småbruk, og produserer i hovedsak for eget forbruk. Sukkerproduksjon er landets viktigste inntektskilde. Frem til 2000-tallet var penger fra swasiske arbeidere som jobbet i den sør-afrikanske gruveindustrien en viktig tillegginntekt for mange familier. Korrupsjon og uansvarlig pengebruk fra myndighetene har ført til at mange utenlandske investorer og bidragsytere har vært skeptiske til å investere i landet. Da det oppsto en finanskrise i 2011 avslo Det internasjonale pengefondet (IMF) søknaden om lån på grunn av dette. Sør-Afrika innvilget til slutt et lån, mot at Swaziland lovte å gjennomføre politiske reformer. På sikt kan aids-epidemien i landet bli den største utfordringen for landets økonomi.

Kort om

Swaziland

Hovedstad:

Mbabane

Etniske grupper:

Afrikanere 97%, europeere 3%

Språk:

Engelsk, siSwati

Religion:

Sionister 40% (blanding av kristendom og naturreligioner), katolikker 20 %, muslimer 10%, andre (angelikanere, bahai, metodister, mormonere, jøder) 30 %

Innbyggertall:

1 285 519

Styreform:

Monarki

Areal:

17 360 km2

Myntenhet:

Swazilandsk lilangeni, Sørafrikansk rand

BNI pr innbygger:

8 427 PPP$

Nasjonaldag:

6. september

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017