Hopp til innhold

Taiwan

Republikken Kina

Taiwan er en av de økonomiske og teknologiske suksessene i Asia. Landet har et komplisert forhold til Kina, anerkjennes bare av noen få land, og er ikke medlem av FN.

Sist oppdatert 03.01.2013

Geografi og miljø

Mer enn halvparten av Taiwan er dekket av tett skog. Mesteparten av denne skogen vokser øst på øya, i de tynt befolkede fjellområdene. I vest ligger fruktbare sletteområder hvor det drives mye jordbruk. Flesteparten av landets naturlige havner finnes på vestkysten, og det er også her nærmere 90 prosent av befolkningen bor. Taiwan ligger midt mellom to klimasoner, og det er store forskjeller på nord og sør. Lengst nord er det temperert klima, med milde vintre og varme somre, mens det i sør er tropeklima med høy temperatur året rundt. Landet har lenge slitt med sur nedbør på grunn av luftforurensning. Dette skyldes både utslipp fra egen industri, og utslipp fra Kina. Den sure nedbøren har ødelagt flere landbruksområder. Taiwan mangler skikkelige anlegg for kloakkrensing, og forurenset vann er et stort problem, særlig på landsbygda.

Historie

Det har bodd kinesere på Taiwan siden middelalderen, men øya ble først en del av Kina på slutten av 1600-tallet. Taiwan forble kinesisk provins i mer enn 200 år. I 1895 ble øya overgitt til Japan som en del av oppgjøret etter krigen mellom Kina og Japan. Under japansk styre ble Taiwan modernisert på svært kort tid, og fikk elektrisk strøm, skikkelige veier og industri. Etter andre verdenskrig ble Japan tvunget til å gi tilbake Taiwan til Kina. Overtagelsen skjedde samtidig som det raste borgerkrig mellom kommunister og nasjonalister i Kina. Krigen fikk avgjørende betydning for Taiwan. I 1949 flyktet det kinesiske nasjonalistpartiet Kuomintang til øya, og utropte seg selv til Kinas rettmessige regjering, under navnet Republikken Kina. I perioden 1949-1971 var Republikken Kina anerkjent av det internasjonale samfunnet som Kinas egentlige regjering, men fra da av ble Folkerepublikken Kina på fastlandet anerkjent som representant for Kinas befolkning. Taiwan forble en ettpartistat under Kuomintangs kontroll helt frem til 2000, da opposisjonspartiet Demokratisk folkeparti vant presidentvalget. I mellomtiden hadde partiet gitt opp sitt krav om å overta makten i Kina, og startet en gradvis taiwanisering av politikken.

Samfunn og politikk

Selv om Taiwan i praksis har vært selvstendig siden 1949 er det ikke anerkjent som en selvstendig stat. Under Kuomintangs styre ble taiwansk kultur og identitet sterkt undertrykt til fordel for kinesiske tradisjoner. Ingen andre partier var tillatt, og mange politiske aktivister ble forfulgt og henrettet. Grunnloven fra 1947 er skrevet for å gjelde for Kina, men ble mot slutten av Kuomintangs styre tilpasset den taiwanske virkeligheten. Den største politiske skillelinjen i landet går fortsatt mellom dem som vil løsrive seg fra Kina og bli en selvstendig stat, og dem som ønsker å være forent med Kina. De siste årene har landets forhold til Kina blitt noe bedre. Presidenten velges direkte hvert fjerde år, og kan sitte i to perioder. I tillegg fins det fem "yuan": Parlamentet er lovgivende yuan, mens regjeringen er utøvende yuan. Det fins en juridisk yuan som fungerer som domstol, en kontroll-yuan som gransker statens arbeid, og en undersøkende yuan som prøver utnevnelser av tjenestemenn.

Økonomi og handel

Taiwan opplevde enorm økonomisk utvikling i tiden etter andre verdenskrig, og er i dag blant de rikeste landene i Asia. I løpet av 50 år ble brutto nasjonalprodukt (BNP) mer enn tidoblet, og jordbruket ble erstattet med avansert industri. Et svært lite hjemmemarked har tvunget landet til å satse stort på eksport. Oppgangen kom fordi regjeringen satset stort på å produsere enkelte varer som Taiwan kunne tilby billigere på verdensmarkedet enn alle andre, som tekstiler og matvarer. Landets plassering har gjort det til en ideell handelspartner for land som Japan og USA, og i 2010 skrev Taiwan under på en viktig handelsavtale med Kina. Taiwan har maktet å holde følge med utviklingen i verdenshandelen, og la om til tyngre industri på 1970-tallet, og datateknologi på 1990-tallet. Regjeringen har lenge styrt store deler av økonomien, men har de siste årene overlatt mer og mer til markedskreftene. I dag produserer Taiwan et utrolig mangfold av høyteknologiske varer for eksport, fra biler og leketøy til bærbare PC-er og sko. Eksportavhengigheten førte til at Taiwan ble svært hardt rammet av den internasjonale finanskrisen i 2008.

Kort om

Taiwan

Hovedstad:

Taipei

Etniske grupper:

Taiwanere 84%, kinesere 14%, urbefolkning 2%

Språk:

Mandarin (offisielt), taiwansk, hakka-dialekter

Religion:

Buddhister/taoister 93%, kristne 4,5%. andre/uspesifisert 2,5%

Innbyggertall:

23 427 785

Styreform:

Parlamentarisk demokrati

Myntenhet:

Taiwansk dollar

Nasjonaldag:

10. oktober

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017