Hopp til innhold

Trinidad og Tobago

Republikken Trinidad og Tobago

Trinidad og Tobago fant olje allerede i 1910, det har gjort landet til et av de rikeste og mest industrialiserte landene i Karibia.

Sist oppdatert 31.01.2016

Geografi og miljø

De to øyene Trinidad og Tobago ligger rett utenfor kysten av Venezuela. Det nordlige Trinidad er dominert av fjellkjeden ”Northern Range”, med topper opptil 940 moh. Det kuperte landskapet på Tobago utgjør en fortsettelse av denne fjellkjeden. Ellers består Trinidad, som er den største øya, hovedsakelig av lavland, med lange hvite strender langs kysten. I sørvest ligger den store asfaltsjøen Pitch Lake, som er verdens største reservoar av asfalt. Tropisk regnskog dekker en tredel av øyene som ligger i utkanten av orkanbanene, og derfor ikke er så utsatt for ødeleggelser.  

Miljøproblemer på Trinidad og Tobago er forurensing av vann på grunn av kjemikalier fra jordbruket, industriavfall og utslipp av urenset kloakk. Det er også tidvis problemer med oljesøl og forurensing fra oljesektoren. Trinidad og Tobago har i tillegg utfordringer knyttet til avskoging og jorderosjon.

Historie

Da Colombus kom til øyene i 1498 bodde det flere arawakstammer på Trinidad, mens Tobago var ubebodd. I 1532 det ble opprettet sukkerplantasjer og det ble innsatt en spansk guvernør. Indianerbefolkningen ble raskt utryddet av sykdommer og slavedrift, og det ble derfor hentet afrikanske slaver til å overta arbeidet på plantasjene. Spania overgav kolonien Trinidad til den britiske marine i 1797, og øya ble formelt britisk i 1802. I 1814 overtok britene også Tobago for godt, etter at den hadde skiftet koloniherrer oftere enn noen annen øy i Karibia. Trinidad og Tobago ble slått sammen til én koloni i 1899.

Det ble vanskelig for plantasjene da slaveriforbudet kom, og det ble starten på storstilt import av arbeidskraft fra India. Så tidlig som i 1910 ble det funnet olje, noe som har gjort Trinidad og Tobago til et av de rikeste landene i Karibia. I 1945 fikk øyene indre selvstyre, og i 1962 selvstendig.

Samfunn og politikk

De politiske skillelinjene i Trinidad og Tobago har tradisjonelt fulgt de etniske skillelinjene, der de med afrikansk opprinnelse har stemt det konservative People’s National Movement (PNM). PNM har hatt stor innflytelse i Trinidad og Tobago, og hadde samme statsminister fra frigjøringen til 1981. På 70-tallet var den amerikanske Black Power-bevegelsen forholdsvis sterk. Opposisjonspartiet United National Congress (UNC) har tradisjonelt vært for de indiskættede, som er færre og i større grad bor på landet og arbeider i jordbruket. Det politiske bildet har endret seg noe de senere år da det blant annet har kommet nye partier til.

Trinidad og Tobago er ellers særlig kjent for sitt karneval, og regnes som fødestedet til instrumentet steelpan og calypso. Rundt 96 prosent av landets befolkning bor på Trinidad. Vold og gjengkriminalitet knyttet til narkotika har seilt opp som et alvorlig problem for Trinidad og Tobago, noe som gjorde at de, tross internasjonale protester, gjeninnførte dødsstraff.

Økonomi og handel

Det ble funnet olje i Trinidad og Tobago allerede i 1910 og landet har derfor hatt en sterk økonomi. Det var tidligere antatt at oljeforekomstene ville ta slutt rundt 2005, men nye store funn av olje og naturgass har gitt ny vekst. Trinidad og Tobago har hatt en sterk statsstyrt økonomi, men fra 1980-årene fikk de økonomiske problemer på grunn av fallende priser på olje og måtte gjennom Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomføre en privatisering av økonomien. Dette hadde ønsket effekt på den økonomiske veksten, men som i så mange andre land skjedde det på bekostning av sosial utvikling, og andelen fattige økte. Trinidad og Tobago har hatt sterk vekst økonomisk vekst på 2000-tallet.

Turisme er ellers en næring som har vært i sterk vekst og sysselsetter store deler av yrkesbefolkningen. Omtrent 400 000 turister besøker Trinidad og Tobago årlig.

Kort om

Trinidad og Tobago

Hovedstad:

Port of Spain

Etniske grupper:

Øst- indisk 35.4%, afrikansk 34.2%, blanding-annet 15.3%, mix afrikansk-øst-indisk 7.7%, andre 1.3%, uspesifisert 6.2% (2011)

Språk:

Engelsk (offisielt),karibisk hindustani(en hindi-dialekt) fransk, spansk, kinesisk

Religion:

Protestanter 32.1% ,katolikker 21.6%, hinduer 18.2%, muslimer 5%, Jehovahs vitner 1.5%, andre 8.4%, ingen 2.2%, uspesifisert 11.1% (2011)

Innbyggertall:

1 346 697

Styreform:

Republikk

Areal:

5 130 km2

Myntenhet:

Trinidad og Tobago Dollar

BNI pr innbygger:

32 597 PPP$

Nasjonaldag:

31. august

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017