Hopp til innhold

Tsjad

Republikken Tsjad

Tsjad er et stort land som dekker ca tre ganger Norges areal. Landet ble selvstendig republikk i 1960, men har siden vært preget av ustabilitet, borgerkrig og væpnede konflikter. I 2003 startet Tsjad med eksport av olje, og det er knyttet forhåpninger til at dette kan hjelpe landet ut av fattigdommen.

Sist oppdatert 14.10.2015

Geografi og miljø

1971
2006

Lange tørkeperioder har gjort at Tsjadsjøen er i ferd med å forsvinne. Les mer

Landskapet er preget av store ørkenområder i nord, og savanneområder i sør. Tsjad er tre ganger så stort som Norge. Fjellstrøkene har mer nedbør, som gir tilsig til oaser i lavere strøk. Både regnmengde og regntidens varighet øker mot sør, der et steppeklima dominerer. I nordlige Tsjad ligger det vulkanske Tibesti-fjellmassivet, som når opp i over 3000 moh. Mot sør skifter landskapet mellom fjellørken, grusørken og et bølgende hav av sandørken. Sahara går gradvis over i Sudanplatået, som strekker seg på tvers av kontinentet. Her ligger også den avløpsløse Tsjadsjøen. Tsjads miljøutfordringer er først og fremst for dårlig tilgang til rent vann. Et annet miljøproblem avfallshåndtering, noe som fører til at både jord og vann blir forurenset. Ørkenspredning er også et alvorlig problem i Tsjad.  

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjad ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som utgjør dagens Tsjad har vært bebodd siden førhistorisk tid. Den dominerende staten i området var Kanem, som bidro til utbredelsen av islam på 1100-tallet. Blant de større kongedømmer i det senere Tsjad var Baguirmi, Oueddaï og Wadai. Kolonien Tsjad ble i 1884 tildelt Frankrike, som møtte sterk motstand hos lokalbefolkningen. I sør hadde en stor del av befolkningen blitt omvendt til kristendommen, og de ble brukt i koloniadministrasjonen og som mellomledd mellom myndighetene og bøndene. Det etniske/kulturelle skillet mellom et muslimsk nord og et kristent/animistisk sør skapte fortsatt konflikter etter at landet ble selvstendig i 1960. Skillet var et viktig element i den 30 år lange borgerkrigen som herjet landet i årene etter frigjøringen. Tidvis støttet Frankrike (og USA) og Libya hver sin side av krigen, mens Libya også okkuperte deler av Tsjad i perioder. På 1990 tallet startet en demokratiseringsprosess og noe som lignet fred. I 1998 brøt det ut nye opprør i nord, og disse har sporadisk flammet opp på tross av gjentatte fredsavtaler. I 2005 ble situasjonen igjen forverret etter at nye opprørsgrupper fra Darfur (vest-Sudan), gikk til angrep på Tsjads side av grensen. Det utviklet seg til konflikt mellom Sudan og Tsjad og konflikten blusser opp med ujevne mellomrom på tross av flere fredsavtaler og internasjonale fredsstyrker.

Samfunn og politikk

Tsjad er en republikk med flerpartisystem. Presidenten har mye makt som statssjef og øverstkommanderende for hæren. Han/hun utpeker statsministeren, som så danner regjering. Arven fra kolonitiden preger landets politikk og samfunn. Innbyggerne er mer lojale mot slekt, klan og folkegruppe enn mot staten. Konfliktlinjene mellom nomadiske muslimer i nord og jordbruksfolk - ofte kristne - i sør er sterke. Korrupsjon gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og regjeringen blander seg ofte inn i domstolenes arbeid. Både regjeringsstyrker og opprørsgrupper begår grove overgrep mot sivilbefolkningen, og titusener har flyktet fra den politiske volden.

Økonomi og handel

Tsjad var en lite prioritert koloni under fransk styre, og var derfor lite utviklet ved selvstendigheten. Mange års borgerkrig og krig med både Libya og Sudan har siden bidratt til å hindre vekst og utvikling. Tsjad er derfor et av verdens sosialt og økonomisk minst utviklede land, og et av landene i verden med mest korrupsjon. En grunnleggende årsaken til lav økonomisk utvikling er at landet ikke har kyst, er geografisk isolert, og har et ørkenklima med mye tørke. Sør i landet fins det olje, og oljeeksporten har siden 2003 gitt landet økte inntekter. Før den tid var Tsjad helt avhengig av bomullsproduksjon, og husdyrslandbruk.

FN-rollespill:

FN-sambandet har i skoleåret 2015/2016 et tilbud til skolene om å spille ut en konflikt i Sikkerhetsrådet. Avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet på FN-sambandets nettsider

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Tsjad er valg til medlem av sikkerhetsrådet for to år og har plass til utgangen av 2015.

Tsjad var tidligere en fransk koloni og har etter frigjøringen i 1960 fortsatt å ha et tett forhold til Frankrike. Frankrike var lenge den viktigste økonomiske bidragsyteren og har hjulpet landet med lån og lånegarantier. Frankrike bidrar også med militær støtte.

Tsjad har et relativt godt forhold til sine naboland, deriblant Nigeria. De to landene har hatt noen konflikter opp gjennom, men ønsker nå å fokusere på å ha en tett samarbeid og å skape stabilitet i regionen. Det har vært en utfordring den siste tiden da islamistiske opprørere i Nigeria har intensivert sine terroraksjoner. Det er mange mennesker fra Tsjad som arbeider i Nigeria.

Som Nigeria, har også Tsjad vært en samarbeidspartner med USA i krigen mot terror, og USA og Tsjad har et godt forhold. USA og EU bidrar med store summer i bistand til Tsjad. 

Forholdet til Syria

Tsjad og Syria har lite til felles og har ikke noe diplomatisk forhold fra tidligere. 

Tips

I Sikkerhetsrådet har Tsjad uttalt at de er positiv til alle forsøk på å "finne langvarige løsninger på krisen i Syria" og at de oppfordrer medlemmene i Sikkerhetsrådet til å jobbe hardt videre for å komme nærmere en fredelig løsning. Tsjad har understreket at det er viktig å følge med på at tidligere vedtatte resolusjoner følges opp, at destruksjonen av kjemiske våpen fortsetter og at man får inn humanitær hjelp til befolkningen.  I Sikkerhetsrådet må Tsjad ta hensyn til de ulike diplomatiske forbindelsene de har. Det er ventet at Tsjad kommer til å stå sammen med sine nærmeste forbindelser, som Frankrike og USA, når krigen i Syria diskuteres i Sikkerhetsrådet. 

Kort om

Tsjad

Hovedstad:

N'Djamena

Etniske grupper:

Sara 27.7%, arabere 12.3%, mayo-kebbi 11.5%, kanem-bornou 9%, ouaddai 8.7%, hadjarai 6.7%, tandjile 6.5%, gorane 6.3%, fitri-batha 4.7%, andre 6.7% (1993)

Språk:

Fransk og arabisk (offisielle), sara (sør i landet). Over 120 ulike språk og dialekter.

Religion:

Muslimer 53.1%, katolikker 20.1%, protestanter 14.2%, animister 7.3%, ateister 3,1%, andre/ukjent 2,3% (1993)

Innbyggertall:

13 605 625

Styreform:

Republikk

Areal:

1 284 000 km2

Myntenhet:

CFA-franc

BNI pr innbygger:

2 171 PPP$

Nasjonaldag:

11. august

Satellittbilder

Tørke: Tsjadsjøen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017